Iş(hizmet)sözleşmesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
İŞ(HİZMET)SÖZLEŞMESİ

Hizmet akdi bir sözleşmedir ki onunla işçi muayyen ve gayri muayyen bir zamanda işverenin talimatına uygun olarak hizmet görmeyi ve iş sahibi de ona bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme şekle tabi değildir. Fakat küçükler veya mahcurlar ile yapılan çıraklık sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça ve usta ve velayeti haiz kimse yahut sulh hakiminin onayı ile vasi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmaz. En çok 30 gün süren iş sözleşmelerine “süreli” 30 günden fazla süren iş sözleşmelerine “süresiz” denir.

-İşçinin Borçları:
İşi bizzat yapma fazla mesaiyi kabul etme özen gösterme sadakat ve işverenin emir ve talimatlarına uyma borçları vardır.

-İşverenin Borçları:
İşçiye ücret ödeme iş verme araç ve gereç sağlama işçiyi gözetme buluşlarına ödül verme ve bonservis verme borçları vardır.

-İş Sözleşmesinin Sona Ermesi:
Belirli bir süre için yapılan sözleşmede süre dolduğu halde taraflar susmuşsa sözleşmenin 1 yıl daha yenilendiği kabul edilir. Süresiz sözleşmelerde her iki taraf da fesih ihbarında bulunabilir. Bir yılı aşan sözleşmelerde her iki taraf ihbarı takip eden ikinci haftanın sonunda sözleşmeyi fesih edebilir. Deneme maksatlı yapılan uzun süreli sözleşmelerde ilk iki ay içinde ihbarı takip eden haftanın sonunda sözleşme feshedilebilir. 10 yıldan fazla süreli yada yaşam boyu için düzenlenmiş sözleşmelerde 1 aylık ihbar süresine uymak şartıyla tazminatsız fesih edilebilir. Haklı sebeplerin varlığından dolayı gerek işçi gerek iş sahibi bir ihbara gerek kalmaksızın her zaman sözleşmeyi feshedebilir.
 

Benzer konular

Top