1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Iş ve sosyal güvenlik hukuku

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

   Bir işilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın
  bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere
  devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar
  topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir.
   17.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve
  19.yüzyıla dek çalışma ilişkilerini usta, kalfa, çırak ve
  yamak hiyerarşisi içinde düzenleyen sosyal düzene
  Korporasyon düzeni denir.
   Asgari ücretin nakden ödenmesi, işçi yararına yorum
  ilkesinin uygulanmasına örnektir.
   İşkanununda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar
  Kanunu, bu kanuna aykırıolmayan hükümleri
  uygulanır.
   Osmanlıimparatorluğu döneminde, esnaf örgütleri
  ile ilgili tüm kural ve formalitelerin nitelik ve
  biçimlerinin gösterildiği yazılımetinlere
  Fütüvvetname denir.
   Türkiye'de kadın, genç ve çocuk işçileri çalışma yaşı,
  süreleri, işin nitelik ve koşullarıyönünden ilk kez
  koruyan kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'dur.
   Kaloriferli konut kapıcılarıişkanunu
  kapsamındadır.
   Bir işyerinde bulunacak işveren vekili sayısıİş
  kanunu'nda belirtilmemiştir.
   İşkanunu'nun kapsamına girecek nitelikte bir işyeri
  kuran işveren bu durumu 1 ay içinde bölge çalışma
  müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
   İşKanunu'nda belirtilen hizmet akdi türleri: Sürekli,
  Süreksiz, Belirsiz süreli, Belirli süreli hizmet akdi
   Hizmet akdinin yapılmasında tarafların ehliyeti,
  Medeni Kanun'un genel hükümleri çerçevesinde ele
  alınmaktadır.
   Bir kimse akit serbestisi gereği, iradesi dışında akit
  yapmaya zorlanamaz. Ancak işverenler bakımından
  bu serbesti birtakım sosyal amaçlar gereği hizmet
  akdi yapma zorunluluğu şeklinde sınırlandırılmıştır.
  İşverenin akit yapmak zorunda olduğu kimseler:
  Eski hükümlü işçi, Sakat işçi, İşçi kuruluşundaki
  başkanlık görevi sona eren işçi, Malullük hali sona
  eren işçi.
   İşKanunu'na göre, işçinin aylık ücreti üzerinden
  kesilecek para cezası3 günlük ücretinden fazla
  olamaz.
   Asgari ücretin tanımında yer alan işçinin zorunlu
  ihtiyaçları: Kültür, Sağlık, Ulaşım, Giyim, Gıda,
  Konut
   Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararları
  komisyon kararının Resmi Gazetede yayımlandığı
  tarihi izleyen ay başında yürürlüğe girer.
   İşsüresinden sayılanlar: İşçilerin işveren tarafından
  işyerinden başka bir yere çalışmak üzere
  gönderilirken yolda geçen süreler. Emzikli kadın
  işçilerin çocuklarına süt vermek amacıyla geçirdiği
  süreler. Maden ocağında çalışan işçilerin ocağa
  inerken geçirdiği süreler. İşçinin işverenin emrinde
  çıkacak bir işi bakleyerek çalışmadan geçirdiği
  süreler.
   Türkiye'de genel sebeplerle yapılabilecek fazla
  çalışmanın yasal olarak günlük ve yıllık üst sınırları:
  Günlük 3 saat, yıllık 90 gün
   Toplu işsözleşmesine göre, iki aylık deneme süresi 1
  Mart 1998 de sona eren ve işine devam eden bir işçi,
  1 Ocak 199 da yıllık ücretli izne hak kazanır.
  (deneme süresi dahil)
   İşveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini,
  işçinin izne başlamasından önce vermek zorundadır.
   Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, İşkanununun
  uygulama alanıdışında kalan işlerde, çocuk işgücü
  için çalıştırılma yaşıen az 13 'tür.
   Gece postalarında çalıştırılan kadın işçilerin 6 ayda
  bir sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir.
   Bir işverene ait işyerinde sırasıyla 35, 45, 70 işçi
  bulunmaktadır. Bu işverenin çalıştırmasıgereken
  sakat ve eski hükümlü sayısı: 2 sakat ve 2 eski
  hükümlü
   Türkiye'de sakat ve eski hükümlü işçi
  çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler ilk kez Deniz İş
  Kanununda yer almıştır.
   İşçisinin işyerinde başka bir işçiyi yaraladığını
  08.05.1997 tarihinde öğrenen işveren, bu işçinin
  hizmet akdini en geç 08.05.1997 de bildirimsiz
  (derhal) feshedebilir.
   Aynıişyerinde 4.5 yıldır çalışan bir işçinin feshi
  ihbar öneli bildirimin işverene yapılmasından
  başlayarak 8 haftadır. 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay ile
  1.5 yıl arasında ise 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında ise
  6 hafta, 3 yıldan çok ise 8 hafta.
   Kıdem tazminatına esas günlük ücreti 3 milyon ,
  işyerindeki kıdemi 6 yıl olan bir işçinin kıdem
  tazminatı3 000 000 x 6 x 30 = 540 milyondur. Kıdem
  tazminatı=1 günlük ücret x kıdem süresi x 30
   İşçi Sağlığıve İşGüvenliği Kurullarıiçinde yer
  alanlar: İşveren, İşyeri hekimi, Sendika temsilcisi,
  İşyeri güvenlik şefi.
   İşçi sağlğıve işgüvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan
  özel tedbirler: 13 yaşından küçük çocukların
  çalıştırılmaması. Sualtındaki işlerde 18 yaşını
  doldurmamışerkek çocukların çalıştırılmaması.
  Kadın işçilerin doğumdan önceki 6 hafta ve
  doğumdan sonraki 6 hafta süresince
  çalıştırılamaması. 13-18 yaşgrubunda bulunan
  çocuk ve genç işçilerin, işe alınmadan önce doktor
  muayenesinden geçirilmesi.
   Cumhuriyet döneminde ülkede reformların
  yapılabilmesi için gerekli sosyal düzeni sağlamak
  amacıyla çıkarılan ancak sendika kurmayıhemen
  hemen olanaksız hale getiren kanun Takrir-i Sükun
  Kanunu'dur.
   1982 Anayasasında sendika kurma hakkıSosyal ve
  ekonomik haklar arasında düzenlenmiştir.
   İşyeri iç yönetmelikleri, işhukukunun
  kaynaklarından "Kendine özgü" 'ye ait bir örnektir.
   Kapıcıya konut tahsis edilmesi halinde kapıcıdan
  kira istenemez. Çalışmasınıaynıkonutta arzeden
  konut kapıcılarıİşKanununun kapsamındadır.
  Çalışmasınıaynıişverene arzeden konut kapıcılarıİş
  Kanununun kapsamındadır. Kaloriferli konut
  kapıcılarıİşKanununun kapsamındadır.
   Ülkemizde Cumhuriyet'ten önceki dönemde var olan
  loncalardaki meslek hiyerarşi içinde Ustabaşıyer
  almaz, Çırak, Kalfa,Yamak, Usta yer alır.
   İşkanununa göre, en alt seviyede tespit edilerek
  işçilere ödenen ücret Asgari ücrettir.
   İşkanunu gece dönemini Gece en geç 20:00'de
  başlayıp en erken 06:00'da biten gün olarak
  belirlemiştir.
   Kadın işçiler doğumdan sonraki 6 hafta içinde
  herhangi bir işte çalıştırılamazlar. Kadın işçiler
  doğumun muhtemel görüldüğü tarihten önceki 3 ay
  içinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.
  Kadın işçiler gebelik sırasında her ay tıbbi
  muayeneye gitme hakkına sahiptirler. Kadın işçiler
  doğumdan önceki 6 hafta içinde herhangi bir işte
  çalıştırılamazlar.
   Türkiye'de sakatların korunmasıile ilgili olarak
  uygulamada bulunan temel yöntem Kota yöntemidir.
   İşyerinde 8 yıldır çalışan kadın işçi A'nın hizmet
  sözleşmesi, doğum sebebiyle işyerinden ayrıldıktan
  en erken 6 hafta sonra derhal fesih yöntemi ile fesih
  edilebilir.
   Toplu işsözleşmesi bulunmayan bir işyerinde 5 yıldır
  çalışan ve giydirilmişgünlük ücreti 3 milyon TL olan
  bir işçinin yaklaşık kıdem tutarı450 milyondur.
  Kıdem tazminatı=günlük ücret * kıdem * 30
   İşhukukunda, işverenlere, işçi sağlığıve işgüvenliği
  ile ilgili olarak getirilen yükümlülükler: Ağır ve
  tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için sağlık raporu
  almak. İşçileri işyeri tehlikelerine karşıönceden
  haberdar etmek. Gerekli olan koşullarıve araçları
  eksiksiz bulundurmak. Meydana gelen işkazalarını
  yetkili mercilere bildirmek.
   Bir işyerinde en çok 8 işyeri sendika temsilcisi
  bulunabilir.
   Sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetler:
  Toplu işsözleşmesi yapmak. Toplu iş
  uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmak. Toplu iş
  uyuşmazlıklarında hakem kurullarına başvurmak.
  Üyelerini ya da mirasçılarınıtemsilen dava açmak.
   İşçi A, çalıştığıişyerindeki sendikaya üye olmak için
  gerekli işlemleri tamamlamışve üye kayıt fişlerini
  sendikaya teslim etmiştir. Ancak sendikanın yetkili
  organıaradan 40 gün geçmesine rağmen A'ya
  herhangi bir cevap vermemiştir.Bu durum, A'nın
  sendika üyeliğinin kabul edildiği anlamına
  gelmektedir.
   Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre
  grevin amacıişyerinde faaliyeti durdurmak ya da
  önemli ölçüde aksatmaktır.
   250 işçinin çalıştığıbir işyerinde lokavt uygulayan
  işveren tüm işçileri işten uzaklaştırmak zorundadır.
   Toplu işsözleşmesinin imza tarihinde taraf
  sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleşmeden
  sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
  yararlanırlar.
   Grev ve lokavt yasağıile zorunlu hakem
  uygulamasının bulunduğu ülkelerde hakem
  kurullarının kararlarıkesindir ve taraflarıbağlar.
   Grev gözcülerinin görevi grev yapan sendikanın
  üyelerinin greve uyup uymadıklarınıdenetlemektir.
   Sosyal yardımların finansmanıdevlet bütçesinden
  sağlanabilir. Sosyal yardımların finansmanı
  vergilerle sağlanabilir. Sosyal yardımlar zorunlu
  katılım ilkesine dayanmaz. Sosyal yardımlar parasal
  nitelikte olabilir. Sosyal yardımlarda katılım payıile
  karşılık arasında bir ilişki YOKTUR.
   Sosyal Sigortalar Kanununun, zorunlu sigorta
  uygulamasıbakımından, kısmen sigorta dışında
  tutulanlar arasında Türkiye'de görevli bulunan ve
  dışarıda sigortalıolan yabancılar yer almaktadır.
   Sosyal sigortalarda uygulanan ve primlerin ortak bir
  fonda toplanmasıve sigortalıya yapılan yardımların
  bu fondan karşılanmasıesasına dayanan finansman
  yöntemine toplu kapitalizasyon yöntemi denir.
   Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi
  için, sigortalıkadının en az 50 yaşında olması
  gerekir.
   TC Emekli Sandığından aylık almaktayken ölen
  babasından, ölüm tarihinde 18 yaşını, ortaöğretim
  yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta ise 25
  yaşınıdoldurmamışerkek çocuklara aylık bağlanır.
   Bağ-Kur kanununa göre, malullük aylığından
  faydalanabilmek için en az 5 tam yıl prim ödemiş
  olmak gerekir.
   2926 sayılıTarımda Kendi Ad ve Hesabına
  Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine
  göre ödenecek aylık sigorta prim oranlarınıtespit
  etme şeklini prim=gösterge * katsayı* %20 formülü
  gösterir.
   İşyeri iç yönetmelikleri ve toplu işsözleşmeleri, iş
  hukukunun kendine özgü kaynaklarıarasında yer
  alır.
   Türk İşHukukunun yasal çerçevesi içinde
  yürürlükte olan yasalar: 854 sayılıDeniz İşKanunu,
  506 sayılıSosyal Sigortalar Kanunu, 5953 sayılı
  Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar
  Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
  Kanun, 1475 sayılıİşKanunu.
   İşveren vekili, işveren adına hareket eder. İşveren
  vekilleri, işçilere tanınan haklardan yararlanabilir.
  İşveren vekili, işin ya da işyerinin yönetiminde görev
  alır. İşveren için öngörülen sorumluluklar işveren
  vekili için de uygulanır.
   İşçiye, ürettiği mal miktarına göre ücret ödenmesi
  halinde, Parça başıücret sistemi söz konusudur.
   Asgari ücret tespit komisyonunun göreve
  başlayabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığı'nın çağrıda bulunmasıgerekir.
   18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en
  az 18 gün yıllık izin verilir.
   Çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı
  düzenlemeler İşKanununda yer almaktadır.
   Bir işveren Antalyada 26, Muğlada 50, Eskişehirde
  52 ve Bursada 101 işçi çalıştıran 4 işyeri vardır. Bu
  işveren Muğla, Eskişehir ve Bursadaki işyerlerinde
  sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu
  bulunmaktadır.
   İşçisi A'nın haklıbir nedene dayanmaksızın 1 ayda 3
  işgünü işine devam etmemesi üzerine, işveren, A'nın
  hizmet sözleşmesini bildirimsiz (derhal) fesih yolu ile
  feshetmiştir. İşverenin bu fesihte dayandığısebep
  Ahlak ve iyiniyete uymayan hallerdir.
   Kıdem tazminatıtam ve zamanında ödenmezse,
  gecikme süresi için ödenmesi gerekli tazminata,
  mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.
   Bir işyerini kurmak için gerekli izni alan bir kimse,
  işyerini faaliyete geçirebilmek için gerekli olan
  işletme belgesini Bölge Çalışma Müdürlüğünden alır.
   Sendikalar Kanununda bir konuda boşluk
  bulunmasıhalinde, bu boşluk Medeni Kanun
  hükümleri ile doldurulur.
   Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin
  başkanlarıve yöneticileri, göreve seçilmelerinden
  itibaren 3 ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve
  velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığını
  notere bildirmek zorundadır.
   Üyelik aidatının 6 milyon TL olduğu bir sendika için,
  dayanışma aidatı2/3*6 milyon=4 milyon.
   Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun
  bölümleri : Toplu işsözleşmesi, Çeşitli hükümler,
  Toplu işuyuşmazlıklarının barışçıyollarla çözülmesi,
  Müeyyideler ve son hükümler.
   Bir toplu işsözleşmesinden, dayanışma aidatını
  ödeyerek yararlama, yararlanmak isteyen işçinin
  talebinden itibaren başlar.
   Sendikalar Kanununa göre, toplu görüşme aşaması
  30 günle sınırlandırılmıştır.
   Belediyelerce yürütülen şehir içi taşıma işlerinde
  sürekli grev ve lokavt yasaklarısözkonusur.
   Uygulanmakta olan bir grevin kanun dışıolup
  olmadığınıişmahkemeleri tespit eder.
   Grev ve lokavta katılmayacak işçileri işveren
  belirler.
   Ülkemizdeki sosyal sigorta kuruluşları: Amele
  birliği, Emekli sandığı, Bağkur, Banka ve Sigorta
  şirketlerine ait sandıklar.
   Bir işkazasısonucu yatarak tedavi gören ve günlük
  geliri 4,5 milyon TL olan sigortalıya verilecek günlük
  geçici işgöremezlik ödeneğinin miktarı2 250 000
  TLdir.
   Emekli sandığına tabi bir iştirakçi ahlaksızlık
  sebebiyle bozuk sicil aldığıiçin resen emekliye sevk
  edilmiştir. Bu iştirakçiye emekli aylığı
  bağlanabilmesi için kıdeminin en az 25 yıl olması
  gerekir.
   Tarımda Kendi Ad ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
  Sigortalar Kanununa göre isteğe bağlısigortalılık
  kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından
  itibaren kazanılır.
   
Benzer Konular
 1. KıRMıZı
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.084
 2. KıRMıZı
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  6.800
 3. Mc_ÖRGE
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.310
 4. Suskun
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  1.027
 5. wien06
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  1.520
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş