İslamiyetten Önce Edebiyatın Özellikleri

Paradoks ~

... Elif ...
Katılım
6 Eyl 2011
Mesajlar
5,208
Beğeniler
70
Şehir
Konya
#1
İslamiyetten Önce Edebiyatı
İslamiyetten Önce Edebiyatın Özellikleri Hakkında Bilgi

Yazı kullanılmaya başlanmadan önceki dönemlerde edebiyat sözlü idi. İslam öncesi dönemde Türk ulusunun kendine ait sözlü edebiyat ürünleri vardı. Türk edebiyatında İslam öncesi döneme ait yazılı ürün yok denilecek kadar azdır.

İslam'ın doğuşundan ve Türk Boylarının Müslümanlığı kabul edişlerinden önceki zamanlarda olmuştur. Eski Türk dini (Gök Tanrı dini) ile yer yer Budizm, Maniheizm gibi Asya dinlerinin inanç esaslarından etkilenmiştir.

Yabancı etkilerden oldukça uzaktır. Üç ana dönemin, yerlilik ve millilik açısından en önde olanıdır.Dil Türkçedir. Yabancı sözcük yok gibidir. Halk dili-seçkinlerin dili biçiminde bir bölünme yoktur. Dönemin sonlarına doğru Göktürk ve Uygur şiveleri birbirinden ayrılmaya yüz tutmuştur.Genellikle sözlüdür. Yazılı eser azdır. Genellikle anonimdir. Pek az eserin sahibi bellidir.

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri "koşuk, sagu, destan, sav" biçiminde sıralanabilir. Koşuk, sagu ve destanlar şiir türündedir.

Bu Dönemin Özellikleri

-Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
-Nazım birimi dörtlüktür.
- Şiirlerde ölüm, doğa güzelliği, yiğitlik, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.
-Şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.
-Ürünlerde dil yalın Türkçedir, yabancı sözcük yoktur.
-Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır; insanların doğa ile iç içe bir yaşamı vardır
.
 
Top