İstanbul Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personeli Alımı 2011

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
İstanbul Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personeli Alımı 2011


Size çok iyi bir sağlık personeli alımı haberini vereceğiz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tam 600 sağlık personeli alımı yapacaktır. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerine ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni pozisyonlarına 600 aile sağlığı elemanı alımı yapacak.

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAAT İLANI

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenlerinin sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmesi amacıyla 600 pozisyon açılmıştır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, acil tıp teknisyenliği ve sağlık memuru (toplum sağlığı) bölümlerinden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvuru için ikamet şartı aranmayacaktır.
3. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.
4. Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Ana Binasında Aile Sağlığı Elemanı Sözleşme Masasında yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

* TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisi,
* Diplomanın noter onaylı sureti veya geçici mezuniyet belgesi
* İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.)
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
* Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneğiz),
* 4 adet vesikalık fotoğrafı yer alacaktır.

5. Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli aile hekimi, İl Sağlık Müdürlüğü Ana Binada Aile Sağlığı Elemanı Sözleşme Masasında, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden dilekçeyi karşılıklı imzalayacaklardır (2 nolu dilekçe örneği.) Daha sonra kişi, Aile Sağlığı Elemanı sözleşme Masasında T.C.Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesini imzalayacaktır.

ADRES:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina
Peykhane Cad. No:10
Çemberlitaş-İSTANBUL
Tel: 0 212 516 87 21 (dahili 1053)
 
Top