İşte yeni yasanın taslağı!

BeReNN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
30 Nsn 2011
Mesajlar
12,995
Beğeniler
505
Yaş
33
Şehir
Istanbul, Turkey
#1
Bu dönemin ilk yasası dayakçı erkeğe e-kelepçe olacakSon zamanlarda artarak devam eden kadına ve çocuğa şiddete hükümet el koydu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, eşine şiddet uygulayan ve evden uzaklaştırma cezası alan erkeğin ''elektronik kelepçeli teknik izleme sistemi'' ile takip edileceğini belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, olayların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.

Aynı zamanda Cumhuriyet savcılıklarının kadını şiddetten koruma büroları kuracağı öğrenildi.


DDK GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, son günlerde sıklıkla gündeme gelen kadın ve çocuklara yönelik şiddet olayları hakkında merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının şiddetle mücadele kapasite ve imkanlarının değerlendirilmesini teminen DDK'ya konunun tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için talimat verdi. Açıklamada şöyle denildi:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, aile içi şiddetin kapsamı ve algılanmasındaki mevcut durumun analizi; kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede politika, mevzuat ve kurumsal mekanizmaların etkinliğinin ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin araştırılması; aile içi ve dışı şiddete maruz kalan ve risk altındaki kadın ve çocukların korunmasına,güçlendirilmesine yönelik sunulan adli, idari ve diğer hizmetlerin kalitesi ve etkinliğinin araştırılması gibi hususları ihtiva edecek şekilde konunun tüm yönleriyle birlikte, en geniş biçimde araştırılması ve incelenmesi amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişlerdir.''

"ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK"

Kadına yönelik şiddette yeni bir dönem başlıyor. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ''Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı''yla cumhuriyet başsavcılıklarında ''şiddetten koruma bürosu'' kurulması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir takım yeni düzenlemeler getirilecek.

Taslakla, şiddet mağduru kadına koruma kararı verilmesi için evlilik birlikteliği aranmayacak. Nişanlılar, yakın ilişki içinde yaşayanlarla, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olanlar da koruma kararından yararlanabilecek.

Şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi, silah veya benzeri araçlarını kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Bu kişinin kamu görevlisi olması durumunda, çalışma saatleri dışında silah veya benzeri araçlarını kurumuna teslim etmesi istenecek.

Şiddet uygulayan kişinin korunan bireye karşı şiddete yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan uzaklaştırılması ile konutun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan, kadınların, çocukların, eşlerin, nişanlıların, yakın ilişki içinde yaşayanların, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olan bireyler veya diğer aile bireylerine tahsisi yapılacak.

Korunan bireylere, okul, konut ya da iş yerine yaklaşmamasının sağlanacağı taslakla, şiddet uygulayan kişinin korunan bireyin eşyalarına da zarar vermesi engellenecek. Taslakla, şiddet uygulayan kişinin korunan bireyi iletişim araçları ile rahatsız etmemesine ilişkin de tedbirler alınacak.

Şiddet uygulayan kişinin, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin yapılması sağlanacak.

MAĞDURLARA İHTİYAÇ HALİNDE MADDİ YARDIM YAPILACAK

Taslakta, şiddet mağdurları için de düzenlemelere yer veriliyor. Mağdurun kamu kurum ve kuruluşunda çalışması halinde, iş yeri ya da iş alanı değiştirilebilecek.

Şiddet uygulanan kişinin ihtiyacı olması halinde ve lehine nafakaya hükmedilememesi ya da hükmedildiği halde tahsil edilememesi hallerinde maddi yardım yapılacak. Maddi yardımlar, bütçe kanunlarıyla belirlenen miktarda günlük ödeme şeklinde yapılacak. Bu ödemelerden vergi veya benzeri herhangi kesinti yapılamayacak. Ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak. Maddi yardımlar nafakanın tahsiline başlanması ile kesilecek.

Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olması durumunda, nafaka, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın, ilgilinin maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilecek.

Tedbir kararları duruşma yapılmaksızın verilecek. Ancak, hakim zorunluluk gördüğü hallerde duruşma yapabilecek. Koruyucu tedbir kararı mahkemece ivedikle Cumhuriyet başsavcılığına verilecek. Cumhuriyet başsavcılığı kolluk kuvvetleri marifeti ile kararın ilgililere tebliğini hemen sağlayacak ve uygulanmasını takip edecek.

KORUNAN BİREY İÇİN BELGE İSTENMEDEN TEDBİR KARARI ALINABİLECEK

Tedbirler, Cumhuriyet başsavcılığının istemi veya korunan bireyin başvuruda bulunması üzerine, derhal duruşma yapılmaksızın ve şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın verilecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde veya resmi çalışma saatleri dışında, Cumhuriyet savcısı tarafından da acil koruyucu tedbir kararı alınabilecek.

Şiddet uygulayan bireyin alınan tedbirlere uymaması halinde kolluk görevlilerince o yerden uzaklaştırılabilecek. Uzaklaştırma tedbirine uymayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacak. Koruma tedbir kararlarının takibi, teknik araç ve yöntemler kullanılmak suretiyle de izlenebilecek.

Cumhuriyet savcısı veya ilgililer her zaman verilen tedbir kararının kaldırılmasını veya değiştirilmesini kararı veren hakimden isteyebilecek.

Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere Cumhuriyet başsavcılıklarında ''Şiddetten Koruma Bürosu'' kurulacak. Cumhuriyet başsavcısınca yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu büroda görevlendirilecek.

Büro, tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin bu tedbirleri almak veya alınmasını sağlama, Aile mahkemesinden koruma tedbirleri alınması için talepte bulunma, kanunda düzenlenen suçlara ilişkin soruşturma iş ve işlemlerini yürütme, şiddet gören kişilerden yardıma, barınmaya veya benzeri diğer hizmetlere ihtiyacı olanlara ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlama, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışma, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının tebliğini yapma ve yerine getirilmesini sağlamakla görevli olacak.

ŞİDDET MAĞDURLARINA YARDIM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET VERECEK

Denetimli serbestlik ve yardım merkezi müdürlükleri, korunan bireylere, hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik yapacak.

Müdürlükler, ayrıca alınan kararların uygulanması, uygulamanın sonuçları ve taraflar üzerindeki etkilerini izlemekle yükümlü olacak ve korunan bireylerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapacak. İstek halinde şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişiye psiko-sosyal danışmanlık hizmeti verecek.

Koruyucu tedbir kararlarının gereklerini yerine getirmeyen şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi, fiili başka bir suç oluştursa bile dört aydan sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

AA
 

Benzer konular

Top