1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Ius Civile- Eski Hukuk Devri--Roma'da Hukuki Devirler

Konusu 'Hukuk Köşesi' forumundadır ve Suskun tarafından 6 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  318
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.960 ÇTL
  ESKİ HUKUK DEVRİ

  Ius Civile de denilen Eski Hukuk Devri’nde esas itibariyle teamül
  hukuku hâkimdi. En eski hukuk olarak nitelendirilen bu kurallar
  yazılı değildi.

  Bir örf ve âdetin hukuk kuralı sayılması, teamül hukuku içinde
  düşünülebilmesi için birmüeyyi deye , yaptırıma bağlanmış olması
  gerekir. Bunun yanı sıra uzun süre tekrarlanma ve zorunluluk fikri
  örf ve âdetin hukuk kuralı olma yolundaki aşamalarındandır.

  Romalılar yürürlükteki hukuku radikal müdahalelerle değiştirmek
  eğiliminde değillerdi, ancak sosyal sorunların zorladığı, devlet
  düzeninin tehlikeye girdiği durumlarda kanun yoluna başvurulur,
  yazılı hukuk yaratılırdı. Sosyal sorunları çözmek ve hafifletmek
  için çıkarılmış 12 Levha Kanunu buna örnektir. 12 Levha Kanunu’nda
  tarım, arazi, sürülerin korunması, komşular arasındaki
  anlaşmazlıklara ilişkin hükümler esas yeri tutar.

  12 Levha Kanunu

  Teamüller, örf ve adetler yoluyla oluşmuş hukuk kuralları
  rahipler sınıfı tarafından bilinir ve gizemli bir sanat olarak,
  gereğinde kullanılırdı. Buda patricius sınıfının plebs’ler
  üzerindeki hâkimiyet alanını genişletirdi.

  Roma tarihinin bilinen ilk kanunlaştırma hareketi 12 Levha
  Kanunu’nun yapılmasıdır. Özellikle patricii-plebs çekişmesi, böyle
  bir kanunun yapılmasına yol açmıştır.

  Hukuk bilgisinin belli bir zümrenin hâkimiyetinde olması başta
  sosyo-ekonomik unsurlar olmak üzere toplumsal yapıda sınıflaşmayı
  hızlandırıyor, toplumun alt kesimleri sosyal hayatta faal olarak yer
  alamaz konuma geliyordu. Sınıf mücadelesinin amacı olan yürürlükteki
  hukukun tüm halka sunulması ancak hukukun yazılı hale gelmesiyle
  mümkündü.

  Sonuç itibariyle 12 Levha Kanunu patricii-plebs sınıf mücadelesi
  sonunda kanun koyucunun iradesiyle ortaya çıkmış olan yazılı
  hukuktur. Bu kanun elimize doğrudan doğruya geçmemiştir.
  12 Levha Kanunu Roma devleti mevcut olduğu sürece yürürlükte kalmış,
  başka bir deyişle hükümlerinin çoğu zamanla eskimesine rağmen açıkça
  yürürlükten kaldırılmamıştır. Bu kanun isteklerini patricius’lara
  kabul ettirme yönünden pleb’lerin bir başarısıdır ancak kanunun
  metninde bu başarıya işaret eden fazla hüküm yoktur.

  Hukukun her alanında kullanılan, önemli mülkiyeti nakil muameleleri
  olan mancip atio ve in iure cessio 12 Levha Kanununda düzenlenmemiş,
  fakat yürürlükte bırakılmıştır. Roma hukukuna uzun süre hâkim olan
  mal ayrımı, res mancipi- res nec mancipi olarak yapılmıştı. Res
  mancipi denilen ve Roma hukukunda sınırlı sayı=numerus clausus
  ilkesine tabi malların mülkiyetinin devri mancipatio ve in iure
  cessio ile olurdu. Res nec mancipi malların devri ise
  traditio=teslim ile gerçekleşirdi.

  Res Mancipi =Roma ve İtalya’daki araziler, bu arazi üzerindeki
  binalar, arazi üzerindeki irtifaklar,
  Köleler, deve ve fil dışındaki yük ve çeki
  hayvanları.
  2- Eski Hukuk Devrinde Hukuki Faaliyet
  Romanın ilk hukukçuları rahiplerdi. İlk dönemlerde rahipler
  yalnızca patricius sınıfı içerisinden seçilebiliyordu.

  12 Levha kanunundan önce de rahiplerin toplum ile tanrılar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve ius sacrum (kutsal hukuk) denilen kurallar kadar toplumda fertler arasındaki ilişkilere uygulanan hukuku bildikleri tahmin edilmektedir.
  Rahiplerin sonraki devirlerde laik hukukçularda da görülen
  faaliyetlerini 3 kategoride ele alabiliriz:
  Cavere, rahiplerin yeni hukuki şekiller, muamele tipleri
  geliştirmesidir. Bu suretle rahipler
  ıus civile’nin
  yaratılmasında büyük rol oynamışlardır.
  Roma hukukunda muamelelerin şekilciliği nedeniyle de bu
  muameleleri bilen kimselere başvurmanın önemi artar.
  Interpretare her devirde görüldüğü gibi yürürlükteki bir kanunun
  hükümlerinin yorumlanmasını ifade eder.
  Respondere eski hukukçuların kendilerine sorulan hukuki meselelere
  cevap vermesidir. Rahip hukukçuların en önemli faaliyeti budur.

  Rahip hukukçuların bu tekelci faaliyeti M.Ö. 300 yılına kadar
  devam etmiştir. Bu tarihe kadar rahip hukukçular hukuk hayatı için
  önemli bilgileri ve şekilleri gizli tutmayı başardılar. İşte bu
  birikim patricius sınıfından gelen rahiplerin inhisarındaydı. Plebs
  sınıfının bu tekelciliği ve gizliliği neden yıkmaya çalıştığı
  anlaşılmaktadır; hukuk karşısında eşitlik için hukukta açıklığın
  sağlanması gerekir.
  M.Ö. 304 yılında Appius Claudius legis actio’ların (kanuni dava
  şekilleri) yayınlanmasını sağladı.

  O zamana kadar legis actio’lar 12 Levha Kanunu’nda yer aldığı oranda biliniyordu. Bunlar
  hakkında teferruat rahiplerin arşivinde saklı kalmıştı. Bu yüzden
  sadece rahiplerin yardımıyla dava açılabiliyordu. Artık dava açmak
  isteyen kimsenin hiç olmazsa kâğıt üstünde yayınlanan bu kitaptan
  faydalanarak dava açması mümkündü. M.Ö. 300 yılında çıkarılan
  kanunla rahipler sınıfına plebs’in girmesi de mümkün olunca tekelci
  faaliyetlerin kırılması yönünde yeni bir adım atılmış oldu.

  Klasik Hukuk Devri

  Klasik hukuk devri, Cumhuriyet döneminin son bir buçuk asrı ile
  birlikte, Roma’nın İlk İmparatorluk devrindeki Roma hukukudur. Roma
  hukukunun olgunluk yönünden zirveye ulaşması, özellikle Ortaçağ’dan
  itibaren çeşitli ülkelerin hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak
  nitelikte kuralların ortaya çıkması bu dönemde gerçekleşmiştir.
  Başta praetor olmak üzere magistra’lar, hukukçular, senatus
  kararları ve imparator emirnameleri tarafından getirilen kurallar
  yan yana bazen de kesişen bir biçimde yürürlükteki hukuku meydana
  getirmiştir.

  Gaius, Institutiones adlı eserinde Roma hukukunun kaynaklarını şu
  şekilde belirtmiştir:

  Roma halkına ait hukuk kuralları; kanunlardan, senatus kararlarından, plebiscitum’lardan, imparator emirnamelerinden,
  beyanname çıkarma yetkisi olanların beyannamelerinden, hukuk
  âlimlerinin cevaplarından meydana gelir.

  1. Praetor ve Hukuku

  Romalılar arasındaki ve yabancılarla yapılan alıverişin artması, ticaret hayatının tarım alanının yanında önem kazanması, seyrek ve sadece Romalılar arasındaki hukuki ilişkiler için öngörülmüş olan dar ve şekilci ius civile’nin yetersiz kalması neticesini birlikte getirmiştir.

  Bu yeni devrin yeni hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek, ius
  civile’de yer almayan yeni talep ve dava haklarını davacıya, ya da
  yeni savunma imkânlarını davalıya tanımak, eskimiş ius civile
  kaidelerinin uygulanmasına izin vermeyerek adaleti sağlamak,
  iurisdictio denilen yargı faaliyetiyle görevli ve yetkili

  magistra’ların önemli işi olmuştu. Krallık devrinde krala,
  Cumhuriyet devrinden önce consul’lere ait olan iurisdictio işlevi
  sonradan praetor’lara tevdi edilmişti.

  Iurisdictio’nun kelime anlamı <hukuku söylemek>’dir. İurisdictio,
  magistra’nın muhakemeyi başlatarak ihtilafın kendisinin tayin ettiği
  hâkim önünde görüşülmesini sağlayan faaliyetini ifade ederdi.
  Magistra tarafların katılımı ile hâkimin ihtilafa uygulayacağı
  kuralları belirlerdi. Hâkim laik devirde praetor tarafından son
  şekli verilen yazılı dava programına (Formula) uyarak davayı karara
  bağlardı.

  M.Ö. 242 yılında yabancılar arasındaki veya tarafların biri
  Romalı olan anlaşmazlıkları halletmek, bunun için gerekli usul
  vasıtalarını yürürlüğe sokmak üzere yabancılar praetor’luğu
  kurulmuştu. Özel hukukun gelişmesi esas itibariyle Romalılar
  arasındaki ihtilaflara bakan praetor urbanus (şehir praetoru) ve
  içinde yabancılık unsuru olan meseleleri ele alan praetor peregrinus
  ( yabancılar praetor’u) elinde kalmıştır. Praetor urbanus ve
  peregrinus Roma hukukunu zamanın ihtiyaçlarına uydurmak için yeni
  himaye vasıtaları ve kurallar getirirken consil ium’ların buna etkisi
  çok büyük olmuştur. Consilium, magistra’ların fikirlerini aldığı,
  ekseriya hukukçulardan oluşan danışma kuruludur. Consilium’un ilmi
  görüşü ile praetor’un temsil ettiği devlet gücü birleşerek tatbikat
  için gerekli hukuk kuralları yaratılırdı.


  A. Praetor Beyannamesi

  Praetor’ların yargı alanındaki faaliyetleriyle hukuku
  geliştirmelerindeedictu m denilen beyannameleri önemli bir faktör
  olmuştur. Göreve gelen praetor görev süresi içinde düzeni sağlamak
  üzere yargı işlerinin görülmesinde uyacağı programı ve prensipleri
  beyaza boyanmış levhalar üzerinde ilan ederdi. Bu beyannamede bir
  yıllık görev süresi içinde praetor’un tanıyacağı dava hakları,
  defiler ve diğer himaye araçlarının ilkeleri, kuralları yer
  almaktaydı. ÖzellikleFormul a denilen dava kalıplarına yer veren
  praetor’lar bu şekilde hukukta gerekli açığı temin ediyorlardı.

  Yeni gelen praetor önceki praetor’un beyannamesiyle bağlı
  değildi. Ancak eski beyannamede yer alan esaslar yerleşmiş ve
  tatbikatta tutulmuş kurallardan meydana geldiği için çok defa eski
  beyannameyi aynen muhafaza eder ya da bunda bazı değişiklikler veya
  ilaveler yapardı. Yapılması, değiştirilmesi ve kaldırılması ancak
  belli usullerle yapılan kanunlarla karşılaştırıldığında hukukun
  beyannameler yoluyla düzenlemesi çok elastiki ve yeni ihtiyaçlara
  daha uygundu. Beyannamede yapılan değişiklikler kökten olmadığı ve
  adım adım, evrim içinde meydana geldiği için hukuk hayatı bakımından
  vazgeçilmez olan hukuki devamlılık sağlanmış oluyordu.

  Praetor’un sahip olduğu imperium yetkisine dayanan iurisdictio
  işlevinin sonucu olarak yayınlanan hukuk kuralları ius honorarium’un
  önemli bölümünü oluşturmaktadır.

  Praetor bir dava vermek veya dava talebini reddetmek yetkisine
  sahipti. Legis actio’larda olduğu gibi Formula usulünün ilk aşaması
  praetor önünde cereyan ederdi. Praetor iddianın hakim önünde
  görülmesine uygun bulursa, istenen davayı tanır, bunu formula’sını
  hazırlayarak meseleyi çözmesi için tayin ettiği hakimin önüne
  gönderirdi. Praetor’un dava vermek veya vermemek konusundaki
  kararları da hukukun gelişmesinde önemli bir unsurdu.
  Beyannamenin değişmez hale getirilmesi: M.S. 130 yılında imparator

  Hadrianus, Roma’nın büyük hukukçularından Salvius Iulianus’u
  beyannameye değişmez, kesin hale getirmekle görevlendirdi. Iulianus
  beyannameyi elden geçirerek eskimiş kısımları çıkardı, bazı
  yerlerini yeniden kaleme aldı. Hadrianus’un beyannameyi değişmez
  hale getirmesinin sebebi, imparatorların mutlak iktidarları yanında
  bu iktidarla bağdaşması mümkün olmayan başka bir kaynaktan, praetor
  faaliyetinden hukuk yaratılmasını önlemek istemesidir. Bu metne‘’
  Edictum Perpetum’’ denildi. Praetor’un beyanname neşretmeye devam
  etmesi artık gelenek icabı oluyordu.

  2. Senatus Kararları

  Principatus’un ilk yıllarında halk meclislerini toplanamaz ve
  sağlıklı karar alamaz duruma gelmesiyle o zamana kadar danışma
  niteliğinde olan senatus kararları kanun kuvveti kazandı.
  İlk imparatorluk döneminde senatus önceleri princeps’in kanun
  tasarılarını görüşerek bunları kanun
  haline getirmiştir.

  Ancak zamanla senatus’un otoritesi azaldı. İmparatorun iradesine,
  isteğine göre hareket eden bir meclis haline dönüştü. İmparatorun
  mutlakiyete dönüşen gücü, hukukun gelişmesinde en önemli kaynağın
  imparator emirnameleri olması sonucunu doğurdu.
  Senatus kararının muhatabı Roma halkı değildir. Senatus iradesi
  magistra’ları muhatap alır ve onlara tavsiyede bulunur. Aynen halk
  meclisi kanunlarında olduğu gibi, senatus kararları da sosyal
  problemlerin çözülmesi için çıkarılmıştır.
  Senatus kararları ekseriya teklifi getiren imparatorun adıyla
  anılmaktadır.

  3. Hukuk İlmi (Iurisprudentia)

  M.Ö. III. yüzyılın ortalarında Usul Hukuku ile ilgili önemli
  bilgilerin yayınlanmasıyla hukuk tatbikatı alanında rahip
  hukukçuların tekelinin kırılması ve laik hukukçuların yetişmesi için
  engel kalmadığını söylemek mümkündür.
  Esas itibariyle ilk imparatorluk dönemiyle birlikte faaliyetleri
  artan klasik hukukçuların Roma hukuku, dolayısıyla modern hukuk
  içinde özel bir yeri vardır.
  Klasik hukuk ilmi her şeyden önce tatbikatçı eğilimi,
  meseleci(kazuist) metoduyla kendini gösterir.
  Iurisprudentia her şeyden önce hukuk bilgisidir. İyi,
  ayrıntılarıyla düşünülmüş, dengeli ve bilge hukuk faaliyetleridir.
  Iurisprudentia, bugündoktri n dediğimiz kavramla tam olarak
  uyuşmaktadır.

  Praetor’un iurisdictio faaliyetine paralel olarak klasik hukuk
  ilmi, özel hukuka daha çok hakkın korunmasına yarayan dava, defi ve
  diğer himaye vasıtaları bakımından yaklaşırdı, praetor’un
  edictum’unda yer verdiğiactio ve exceptio’ların şartlarını inceler
  ve açıklardı.
  Klasik hukukçuların etkinliği kendilerine danışılan meselelere cevap
  vermek yanında ius civile ve ius honorarium’un açıklanması üzerine
  yoğunlaşmıştı. Praetor beyannamesi M.S. II. yüzyılda
  Daimi Beyanname ( Edictum Perpatuum) haline geldikten sonra praetor
  hukukunun açıklanması ve yorumu hukukçuların önemli işlerinden biri
  olmuştur.

  Klasik devrin hukuk yayınları esas itibariyle Digest a denilen
  hukukun her alanına giren konuların incelendiği kapsamlı eserler,
  ius civile ve ius honorarium’un açıklandığı şerhlerle kendini
  gösterir. Bunların yanında hukukçuların danışma faaliyetinin ürünü
  olan sorular, meselelere verilen cevaplar (responsa) kazuistik
  eserler tipinin vurgulayıcı örneğidir. Hukuk öğrenimine esas teşkil
  eden yayınlar içinde Instit utio nes denilen hukuka giriş
  niteliğindeki eserler önemlidir. Bunların hukukçu Gaius’un yazdığı
  Institutiones Roma hukukunun çok önemli bir kaynağıdır.

  B. İmparator Adına Cevap Vermek İmtiyazı

  Hukukçuların en önemli karakteristik faaliyet tarzı kendilerine
  sorulan hukuki meselelere cevap vermekti (respondere). Cumhuriyet
  devrinin ortalarından itibaren hukukçuların kendilerine danışılan
  meseleleri aleni, herkesin dinlemesine açık bir şekilde
  cevaplamaları usulü yerleşmişti.

  Principatus dönemiyle birlikte yeni rejime karşı olan hukukçular
  olduğu gibi, princeps’in hizmetinde çalışmayı tercih eden hukukçular
  da görülmektedir. İşte Augustus titizlikle seçilmiş, özellikle
  kendisine bağlı bazı hukukçulara imparator adına cevap verme hakkını
  tanımak suretiyle hem hukukçuların yeni rejimi desteklemesini
  sağladı, hem de hukukçuların itibarını yükseltti.

  M.S. II. asrın ilk yarısında İmparator Hadrianus’un bir
  emirnamesiyle hakimlerin, ancak bu imtiyaza sahip hukukçuların fikir
  birliği içinde olmaması durumunda, fikirlerden istediğine
  uyabileceği belirtilmiştir. Fikir birliği mevcut ise hukukçuların
  cevapları kanun güzüne sahip oluyordu.

  4. İmparator Emirnameleri

  Principatus dönemiyle birlikte Roma’da hukuk yaratan yeni bir
  organ daha ortaya çıkmıştır. Constitutiones principis denilen
  emirnamelerle princeps’ler hemen hemen sınırsız olan hakimiyetlerine
  ve hayatları boyunca süren iktidarlarına dayanarak yeni kurallar
  koydular.

  İmparator emirnameleri,edicta (beyannameler),decreta
  (kararlar),rescript a (yazılı cevaplar), mandat a (talimatlar)
  şeklinde ayrılmaktadır.
  III. Klasik Sonrası Devir (Postklasik)
  1. Iustinianus’tan Önceki Dönem


  İmparator Diocletianus ile başlayan Dominatu s rejimine denk düşen
  Postklasik devirde görülen siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar
  hukuk hayatına da yansımış ve klasik hukukçuların faaliyeti sona
  ermiştir. Artık yeni dönemde hukuku yaratan tek kaynak vardır: Buda
  imparatorun iradesidir. Bu irade ise imparator emirnameleri ile

  hukuk hayatına yansıyordu. Bu durum yeni kuralların tek bir
  kaynaktan çıkması nedeniyle birlik sağlamakta yararlı olmakla
  beraber, hayatın yeni ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmıştır.

  İmparatorluk tebaasına giderek Roma vatandaşlığının verilmesi
  imparator Caracalla’nın 212 yılında Constitutio Antoniniana ile
  doruk noktasına ulaşmıştı. İmparatorluk sınırları içinde yaşayanlar
  bazı istisnalarla Roma vatandaşı olmuştur. Bunun sonucunda ise
  herkese Roma hukukunun uygulanması gerekiyordu.

  Kültürü Romalılara nazaran daha düşük seviyede olan Batı’da Roma
  hukukunun uygulanmasında fazla bir güçlükle karşılaşılmadı. Fakat
  Anadolu, Suriye, Yunanistan gibi Doğu eyaletlerinde hem genel kültür
  düzeyi yüksekti, hem de Yunan ve Doğu hukuk anlayışlarının
  birleşmesiyle oluşmuş Helen Hukuku esasları yerleşmişti. Yerel
  denilebilecek bu hukuk, imparatorluğun hukukuna karşı direndi. İkisi
  arasında etkileşim gerçekleşti. Klasik Roma hukukuna yabancı olan
  adetler uygulamada görülmeye başlandı. Yazılı şeklin öneminin
  artması, mülkiyetin intikalinin semenin ödenmesine bağlanması gibi
  Roma hukukunda daha önce görülmeyen usuller yerleşti.
  Postklasik devrin önemli özelliklerinde biri hukuk okullarının
  kurulması ve burada görülen bilimsel çalışmalardır. Daha önceki
  devirlerde hukuk, büyük hukukçuların yanında bulunularak ve
  öğrenciliğini yaparak öğreniliyordu. Hukuk mektepleri büyük ölçüde
  Dominatus devrinin gereksinmeleri sonucunda doğmuştur. Yeni rejim
  geniş bir idari kadroya ihtiyaç gösteriyordu. İşte yönetimin ve yargı
  mekanizmasının ihtiyaç duyduğu hukuki bilgilere sahip memur ve
  hâkimlerin yetişmesinde bu mekteplerin işlevi mühimdi. Okulların
  bazılarının Doğu’da, yunanca konuşulan yerlerde bulunmasına rağmen,
  öğretimin Latince yapılması klasik Roma hukukunun muhafaza edilmesine
  dikkat edildiğini göstermektedir.
  IV. yy. başlarında hukuk malzemesi iki büyük bölümden oluşuyordu:
  ius vetus (eski hukuk) ve leges.

  Ius vetus klasik hukukçuların eserlerinden oluşan, tatbikatta
  kullanılan hukuk malzemesiydi. Diğer hukukçuların eserleri ancak, beş büyük hukukçudan en az biri tarafından zikredilmesi halinde, otorite sahibi olacaktır. Klasik devrin sonlarında yaşamış olan hukukçuların (Gaius, Ulpianus, Paulus, Modestinus) eserleri kanun gibi uygulanıyordu.
  Leges ise imparatorluğun başlangıcından itibaren çıkarılan
  emirnamelerdeki hukuktu.

  İşte bu iki yığının farklı hukuk kültürüne sahip hâkimler ve
  çalışma biçimleri farklı olan hukuk hocaları tarafından kullanılması
  güçlükler yarattığından bunları aşmak için iki yola başvuruldu:

  a) İmparator emirnamelerini toplayan çalışmalar yapıldı.

  Codex Gregorianus: Hadrianus’tan Diocletianus’a kadar olan
  imparator emirnameleri.

  Codex Hermogenianus: Sadece Diocletianus emirnamelerinin
  derlenmesiyle oluşan kitap

  Codex Theodosianus: Constantianus’tan Theodosianus’a kadar
  olan emirnameler kitabı.

  b) Klasik hukukçuların eserlerinin çokluğunun ve bunlardaki fikir
  ayrılıklarının yarattığı güçlükleri önlemek gayesiyle bazı
  kanunlarla sınırlamalar getirilmiştir:
  426 tarihinde çıkarılan bir
  kanunla sadece Paulus, Papinianus, Gaius, Modestinus ve Ulpianus
  adlı hukukçuların, eserlerinde ileri sürdükleri fikirlerin bağlayıcı
  olduğu açıklandı.

  2. Iustinianus Dönemi ve Corpus Iuris Civilis

  Iustinianus Roma devletini miladın ilk iki yüzyıldaki görkemli
  haline getirmek ve üç alanda, siyasal, dini ve hukuk alanlarında
  birlik sağlamak istiyordu. Önce Batı Roma’yı yıkarak o topraklar
  üzerinde yerleşmiş olan Cermen kavimlerine karşı ordular gönderdi.
  Dini birlik, Hıristiyanlığın devletin resmi dini olarak kabul
  edilmesiyle büyük ölçüde gerçekleştirilmişti. Hıristiyanlığın
  çeşitli mezheplerini kaldırarak Kilise’yi imparatorun güdümüne
  sokmaya çalışmıştır. Iustinianus, ağırlığını klasik devrin hukukunun
  taşıdığı bir hukuk reformu ile hukuk birliğini de sağlama
  düşüncesindeydi.

  Corpus Iuris Civilis
  Iustinianus bu kanunnamede esas itibariyle impara tor
  emirnamelerinin toplanmasını(Codex), klasik hukukun derlenmesini
  (digesta), hukuk öğrenimi için bir hukuka giriş kitabı
  (Institutiones) öngörmüş ve gerçekleştirmiştir. Bu kanunnameye,
  Iustinianus’un imparatorluğu sırasında çıkarılmış olan emirnameler
  (novellae) ilave edilmek suretiyle yeni bir bölüm daha oluşturulmuş, böylece dört bölümden meydana gelen kanunnameye Corpus Iuris Civilis adı verilmiştir.
  a) Institutiones: Digesta gibi toplama ve derleme bir eserdir.
  Gaius’un takip ettiği üçlü ayırıma uyulmuştur, yani hukuki bilgiler,
  kişilere ilişkin hukuk, mallara ilişkin hukuk, davalara ilişkin
  hukuk başlıklı bölümlerde verilmektedir.
  b) Digesta: Hukuk profesörleri, avukatlar ve yüksek dereceli
  memurlardan oluşan 17 kişilik bir kurul tarafından oluşturulmuştur.
  Klasik hukukçulara ait eserlerden zamanın ihtiyaçları için
  kullanılabilecek olan parçaları derlemek, gerekli görülmeyenleri
  ayıklamak, çelişkileri ortadan kaldırmak ve eskimiş olan kavramlarda
  değişiklik yapmak suretiyle oluşturulmuştur.
  Digesta Avrupa hukuk anlayışına yön vermiştir, Avrupa
  uygarlığının temel taşlarından birisidir.
  c) Codex: İmparator Hadrianus’tan Iustinianus’a kadar olan süreç
  içinde çıkarılmış emirnamelerin derlenmesinden oluşan kısımdır.
  d) Novellae: Bu kısımda Iustinianus döneminde çıkarılmış olan

  emirnameler bulunmaktadır. Gerek uygulamada gerek hukuk öğreniminde
  mevcut hukuk belirsizliğini ortadan kaldırmak için hukuk eserleri ve
  imparator emirnamelerini toplatmak suretiyle Iustinianus, Roma
  hukukunun modern zamanlardaki hukuku etkilemesi yolunu açmıştır.

  Özü itibariyle geçmişi aksettiren Corpus Iuris Civilis’in bu
  niteliği, tatbik kabiliyetini azaltmıştır. Diğer bir deyişle, başka
  bir devrin hukukunu içerdiği için uygulanması zordu. Eser, esas
  itibariyle Latince olarak kaleme alınmıştı, hâlbuki yaşayan ve
  mahkemelerde kullanılan dil Yunanca idi. Bu nedenle özetlenmesi
  yasak ettiği Corpus Iuris Civilis’in sadece Yunancaya tercümesine
  izin veren Iustinianus’un hukuk reformu amacına ulaşamamıştır. Yine
  imparator çelişkilerin kaldırılmasını emrettiği halde, bunda
  başarılı olunamadı.

  I. Ius Civile - Ius Honorarium
  - Bu ayırım hukuku yaratan kaynaklar bakımından yapılmaktadır.
  - Ius civile Roma hukuk düzeninin geleneksel çekirdeğini teşkil

  eder. Bu öz, örf ve adetlerden, 12 Levha’da yer alan hukuk
  kurallarından ve bu kuralların yorumuyla elde edilen hükümlerden
  meydana gelmekteydi.
  - Ius Honorarium, bilhassa yargı işlerinde görevli ve yetkili olan
  praetorun faaliyet alanında ortaya çıkmış hukuk kurallarından
  oluşmaktaydı.

  II. Ius Civile – Ius Gentium

  Bu ayırım hukukun uygulama alanı bakımından yapılmaktadır.
  - Ius civile sadece Romalılara uygulanan hukuk anlamını
  taşımaktadır.
  -Romalılar yabancılarla olan ilişkilerinde veya yabancılar

  arasındaki münasebetlerde uygulanmak üzere yeni hukuk kuralları
  yarattılar. Ius Gentium kavramı altında toplanan bu kurallar
  ilişkiye taraf olan kimselerin belli bir kavme mensup olmalarından
  bağımsız, yansız olan kurallardır.

  III. Ius Publicum – Ius Privatum
  - Kamu hukuku – özel hukuk ayrımı şeklinde yapılmaktadır. Kamu
  hukukunun devletin durumuna ilişkin hukuk olduğu halde, özel hukuk
  fertlerin meseleleriyle ilgilenmektedir.
  -Kamu hukuku bir taraftan devletin vatandaşlarıyla olan

  ilişkilerini, diğer taraftan teşkilatını düzenlemektedir. Özel hukuk
  ise fertlerin hareket edebilecekleri, başkalarıyla ilişkiye
  girebilecekleri alana ilişkin kuralları içerir.
   

Sayfayı Paylaş