İzmir Ekonomi üniversitesi

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İzmir)

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 4633 sayılı kanunla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan Üniversite, 4 Mart 2002 tarihinden itibaren yüksek lisans programlarını da açarak faaliyetlerini lisansüstü seviyede de sürdürmeye başlamıştır. Kuruluş kanununda 3 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 24.3.2002 tarihinde “Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)” kurulmuştur.03.02.2003 tarihinde “İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi” kurularak üniversitemize bir araştırma birimi daha kazandırılmıştır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile 28.03.2003 tarihinde “Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

17 Nisan 2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Bilgisayar Bilimleri Fakültesi” ile ”Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi” kurulmuştur.İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci kişileri yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir.Üniversitede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde "Ekonomi", "İşletme", "Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği", Uluslararası Ticaret ve Finansman" bölümlerinde; Fen-Edebiyat Fakültesi’nde "Matematik" bölümünde; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde "Moda Tasarımı” bölümünde, İletişim Fakültesi’nde "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" bölümünde ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’nde "Bilgisayar Mühendisliği" ve "Yazılım Mühendisliği" bölümlerinde lisans öğretimi verilmektedir.Lisansüstü öğretim verilen Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de "MBA-İşletme Yüksek Lisansı", "Yönetim ve Yönetici Geliştirme", "Finans Ekonomisi", "Avrupa Çalışmaları" ve "Lojistik Yönetimi" programlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi verilmektedir. 2004-2005 öğretim yılında İşletme anabilim dalında doktora öğretiminde de öğretim verilecektir.
Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda, "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama", "E-Ticaret", "Bankacılık ve Sigortacılık", "Dış Ticaret", "Muhasebe", "Lojistik", "Pazarlama", "Turizm ve Otel İşletmeciliği", "Halkla İlişkiler" ve "Grafik Tasarımı" programlarında ön lisans(iki yıllık) öğretim verilmektedir.”Endüstriyel Tasarım”, “İletişim Tasarımı”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” Medya ve İletişim”, “Mütercim Tercümünlık(İngilizce) bölümlerine 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacaktır. Ayrıca, İşletme Bölümü’nde ABD- New York Eyalet Üniversitesi(SUNY) ile müşterek çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) bu yıl ilk kez açılacaktır.
Adres:Izmir Ekonomi Üniversitesi Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir
Telefonlar:(232) 279 25 25 - (232) 278 77 56 - (232) 278 74 80
Faks:(232) 279 26 26 - (232) 488 81 65
e-mail: pr@ieu.edu.tr

_______________________________FAKÜLTELER__________________________
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin temel kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş ilk ve en büyük fakültedir.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Lojistik Yönetimi bölümlerinde ve SUNY- ABD’deki New York Eyalet Üniversitesi New-Paltz ile müşterek olarak çift diploma programı olmak üzere, çeşitli programlar yürütmektedir. Bu programların verilmesindeki temel amaç, öğrencilere bölümleriyle ilgili uzmanlık alanlarında gerekli alt yapıyı sağlamak ve gelecekteki profesyonel yaşamlarında gerek duyacakları, iktisat ve yönetim alanlarındaki araçları öğretmektir. Fakülte ayrıca, diğer fakülte ve bölüm öğrencilerine, iktisadi ve idari bilimler alanında servis dersleri vermektedir. Fakülte ve ilgili bölümleri tarafından, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde çeşitli uzmalık alanlarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Öğrenciler modern tesislerde, sürekli internet bağlantısı, bilgisayar sistemleri vb. olanları kullanarak eğitim almaktadırlar ve çeşitli bölümlerde öğrenciler tarafından başlatılan projeler ile gerçek uygulamalar yapılarak eğitim faaliyeti desteklenmektedir.
İşletme Bölümü,Ekonomi Bölümü,Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü,Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü,Lojistik Yönetimi Bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.
Adres:İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sakarya Caddesi No: 156 35330 Balçova İZMİR
Telefon: 0232 488 81 26
Faks: 0232 278 47 00

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi:

Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, ülkemiz in teknolojik ve doğal kaynaklarının, toplumsal ve kültürel dokunun, endüstriyel ve ekonomik koşullar ölçüsünde değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliğine dayanan bir tasarım eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda,
tasarım sektörüne yönelik; ulusal pazarın gerçeklerine ve uluslararası pazarın beklentilerine uygun olarak; tasarımda, üretimde, personel yönetiminde, kurumsal organizasyonda, ürünlerin markalandırılmasında ve pazarlamasında, yeni ürün yaratabilen ve sektörü iyi tanıyan, ülke endüstrisinin rekabet gücüne katkıda bulunan mezunlar vermek hedeflenmektedir.Eğitim yapısını iş dünyasının girdi ve gereksinimleri doğrultusunda biçimlendiren fakülte, iş dünyasıyla sıkı bir iletişim içindedir ve eğitim kadrosunun önemli bir bölümünü profesyonellerden oluşturmaktadır. Uluslararası bir vizyon oluşturma yolunda İtalya’da Avrupa Tasarım Enstitüsü, A.B.D.’de Western Michigan Üniversitesi ve İngiltere’de Central Saint Martins Sanat ve Tasarım Koleji’nin kadrolarının görüş ve eğitim desteği alınmaktadır. Bu yaklaşım İngilizce olan eğitim dili ve zorunlu İtalyanca dersleri ile desteklenir.

Fakülte dört bölümden oluşmaktadır: Moda Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümleridir.
Adres: Sakarya Cad. No.156, 35330 Balova İzmir
Tel : 0(232)279 25 25
Faks : 0(232)279 26 26

İletişim Fakültesi:

İletişim Fakültesi olarak amacımız, çağdaş eğitim anlayışı ile dünyanın her yerinde çalışabilecek, teknolojiyi yakından takip edebilen, etik değerlere sahip, düşünen, sorgulayan iletişim uzmanları yetiştirmektir.İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesindeki teori ve pratiğe dayalı dersler, alanında uzman olan akademisyenler tarafından verilmektedir. Akademik kadromuz, iletişim dünyasına ait her türlü tecrübesini öğrencilerle paylaşarak onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayıp, onları doğru alanlara yöneltmeyi amaçlamaktadır.
Adres: Sakarya Cad. No.156, 35330 Balçova İzmir
Tel : 0(232)279 25 25
Faks : 0(232)279 26 26
e-mail: ismail.kizilbay@ieu.edu.tr

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi:

fakültenin amacı Türk bilişim sektörü pratiklerinin geliştirilmesi için önderlik yapmak, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Enformatik Sistemler Mühendisliği alanlarını destekleyecek prensip, yöntem ve teknikleri araştırmak, bilişim alan bilgisini ülke çapında
yaygınlaştırmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Enformatik Sistemler Mühendisliği konularında uzmanlar, bilim adamları yetiştirmektir.Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Enformatik Sistemler Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Oyunları ve Sanatları bölümleri oluşturulmuştur. Bu yapılanma uluslararası bilişim müfredat standartlarını oluşturan IEEE (Institute of Electrical and Elektronics Engineers) ve ACM’in (Association for Computing Machinery) ortak çalışma grubunun düzenlemeleriyle uyum içindedir. Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’ndeki derslerin yürütülmesinde yurtdışındaki üniversitelerle olan işbirliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirilen öğretim üyesi değişim programlarından yaralanılmaktadır.


Bünyesinde özellikle gelişmiş bir "Bilgisayar Simülasyonları, Oyunları ve Sanatları" Bölümü’nü de bulunduran University of Abertay Dundee ile bu çerçevede çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, fakültede işletmeden işletmeye, işletmeden tüketiciye veya işletmeden devlete tüm ekonomik birimler arasındaki bilgi teknolojisine dayalı etkilişimler arasında araştırmalar yapan "e-Ticaret Ünitesi"nin de çalışmaları sürdürülmektedir. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası donanım, yazılım, hizmet ve tüketim malzemelerini içeren bilgi teknolojileri sektörü ve bilişim ürünlerini kullanan kamu ve özel sektörün tüm kurumlarında görev alabileceklerdir.

________________________________ENSTİTÜLER____________________________

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisans eğitimini tamamlamış, hızlı değişim ve yoğun rekabet ortamında farklılık yaratmayı hedefleyen kişiler için lisans üstü düzeyinde eğitim, araştırma ve bireysel gelişim fırsatları sunmaktadır.Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Yüksek Lisans Programlarında Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki farklı seçenek sunulmaktadır. Enstitü bünyesindeki programlar İşletme Yönetimi (MBA), Avrupa
Çalışmaları, Finans Ekonomisi, Lojistik Yönetimi ile Yönetim ve Yönetici Geliştirme dallarındadır. Enstitü, 2004-2005 akademik yılında başlamak üzere İşletme dalında Doktora programını da açmış bulunmaktadır.Yüksek lisans programının önemli bir özelliği, ülkemizdeki belli başlı üniversiteler ile yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinde uygulanmakta olan programlara uyumlu bir yapıda olmasıdır. Bu şekilde programa daha sonraki doktora çalışmaları için uluslararası bir geçerlilik kazandırılmaya çalışılmıştır.Ayrıca, yerli ve yabancı üniversiteler arası öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri ve ortak programlar yürütme olanakları için bir altyapı hazırlanmış olmaktadır. Derslerde öğrencilerin kullandıkları ders kitapları ve ders materyali dünyada en çok kullanılan en son yayınlar olmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz, yurtdışı Üniversitelerindeki öğrenciler gibi en son yayınları, ders kitaplarını ve gelişmeleri izleme olanağı elde edebilmektedirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik kadroları deneyimli ve bilimsel açıdan yüksek düzeydeki öğretim üyelerinden oluşmaktadır.Ayrıca derslerin yürütülmesi sırasında, uzmanlık gerektiren konular için profesyonel yönetici olarak görev yapan üst düzey kamu ve özel kesim çalışanları davet edilerek, öğrencilerin uygulama konusunda pratik bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.
Tel : 0(232)279 25 25
Faks : 0(232)279 26 26
e-mail: ssweb@ieu.edu.tr

______________________________YÜKSEKOKULLAR________________________

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Gelişen dünyamızda, gerçekçi ve analitik düşünebilen, değişik ortamlara kolayca uyum sağlayabilen ve en az iki dilde iletişim kurabilen uzmanlara gereksinim duyulmaktadır. Yabancı
Diller Yüksekokulu, öğrencileri en az iki dili etkili bir şekilde, akademik, sosyal ve profesyonel ortamlarda kullanabilir duruma getirmeyi amaç edinmiştir. Alanında deneyimli, yüksek niteliklere sahip ve profesyonel bir kadroyla, Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil öğretiminde kullanılan son gelişmeler ve teknikler ışığında, öğrencilerinin bilgili, sorumluluk sahibi ve aydın gençler olmalarına katkıda bulunarak geleceğe daha donanımlı hazırlamaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan ve dört yıllık lisans eğitimi (BA) veren “İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü”, öğrencilerini, son derece önemli ve eksikliği hissedilen ve aynı zamanda gerek eğitiminden ve gerekse uygulamasından büyük keyif alacakları bir mesleğe hazırlamaktadır.Yabancı Diller Yüksekokulu, ayrıca, çeşitli dil eğitimi programlarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur.
Adres: Sakarya Caddesi No: 156 35330 Balçova - Izmir
Telefon : +90 232 279-2525
Faks :+90 232 279-2626
e-posta: info@ieu.edu.tr

_____________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI______________________

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu:

Meslek Yüksekokullarının dört yıllık programlara karşı olan üstünlüğü, toplumun ve işyerlerinin arzu ettiği yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacına çok daha iyi yanıt vermesidir. Bu bakımdan mesleki ve teknik eğitimlere ağırlık verilerek, programını tamamlayan kişilerin hızla iş dünyasındaki seçkin yerini alması amaçlanmaktadır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, kuruluş kanununda yer alan Meslek Yüksekokulu’nu da 2002-2003 öğretim yılında faaliyete geçirerek iş ve ekonomi dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesini planlamaktadır. Meslek Yüksek Okulunun hedefi, öğrencilerine öncelikle temel bilimleri içeren bilgileri kazandırmak, bunun yanı sıra bireylerin temel yeterlilikleri üzerine mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır.Sektör beklentilerini ve değişen koşulları takip etme amacıyla, iş ve sanayi kuruluşları ile ortak ve koordineli bir çalışma temin edilerek, sanayi ve ticaret hayatına, çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme yeteneklerini kazanmış, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilen, mesleki bilgilerle donatılmış en az bir yabancı dil bilen elemanlar yetiştirmek üzere, aşağıda belirtilen programlarda öğretim yapılacaktır.
Telefon:(0232) 488 81 13
Fax:(0232) 488 82 45
e-mail: vsweb@ieu.edu.tr 

Benzer konular

Top