Kaçakçılık suçları ve cezaları

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Kaçakçılık suçları ve cezaları

Kaçakçılık suçları ve bu suçlar ile ilgili cezaları hüküm altına alan Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesi, vergi sistemimize 4369 sayılı Kanunla 1. Ocak 1999 tarihinden itibaren girmiş olup, 4369 sayılı yasa öncesi, kaçakçılık suçu 344’ncü maddede hüküm altına alınmış ve vergi zıyaı şartına bağlanmış iken, 359’ncu madde ile vergi zıyaı şartı kaldırılmış, madde hükmünde belirtilen fiillerin işlenmesi kaçakçılık suçu için yeterli görülmüştür.

6.1.1.Defter ve belgeler var olmakla birlikte bunların gerçeği yansıtmaması halinde uygulanacak hürriyeti bağlayıcı cezalar,

a-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, gerçek olmayan ve kayda konu işlemle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açılması, kanuni defterlere kaydedilmesi gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi,

b-Defter kayıt ve belgeleri tahrif edilmesi ile gizlenmesi veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve bu belgelerin kullanılması, (Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı biçimde yansıtan belgedir.)
halinde bu fiilleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi durumunda hükmolunan hapis cezasının her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan ve yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı hükmolunur .​

6.1.2.Defter ve belgelerin olmaması veya sahte olması halinde uygulanacak hürriyeti bağlayıcı cezalar

a-Defter kayıt ve belgelerin yok edilmesi veya defter sahifelerinin yok edilerek yerlerine başka sahife konulması veya hiç konulmaması veya tamamen veya kısmen sahte belge düzenlenmesi ve bunların kullanılması durumunda 3 yıldan 5 yıla kadar,(Sahte belge gerçek bir muamele ve işlem olmadığı halde varmış gibi düzenlenen belgelerdir.)

b-Belgelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan yerlerde basılması veya sahte belge basılması veya bunların kullanılması durumunda 2 yıldan 5 yıla kadar,
hapis cezası hükmolunur.​

Pişmanlık hükümlerine göre önceden durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık suçu isnat edilmez ve bu maddede sözü edilen hürriyeti bağlayıcı cezalar verilmez.
Kaçakçılık suçu ile birlikte vergi zıyaı söz konusu olduğu halde, vergi zıyaı cezası ayrıca uygulanır.
359’ncu madde hükmüne göre uygulanacak kaçakçılık cezalarında, 1/a bölümünde bahse konu edilen kanuni defterlere kaydedilmesi gereken hesap ve işlemlerin başka defter ve belgelere kaydedilmesi durumu hariç vergi zıyaı şartı aranmamaktadır. Maddede belirtilen diğer fiillerin işlenmesi halinde vergi zıyaı olsun yada olmasın kaçakçılık suçu işlenmiş sayılmaktadır.
 
Top