Kadere razı ol diyorlar, iradeyi nereye koyuyorlar…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
20 Tem 2011
Mesajlar
2,164
Beğeniler
729
Şehir
Kayseri
#1

İnsan kal etmek için
Önce düşleyip sonra düşünmeli
Gerekçeleriyle hemhal edip,

Kuşkulardan arîleşmeli
Akıl ve izan niçin tevdi edilmi
ştir
Diye bir sualle müracaat edilmeli
Kati delillerle,

Ravilerin samimiyetlerinde ve aşkın
Vecdinde ki feyizle nefeslenmeli


Tercihin
Muvacehesi nedir
Her kanaat aklın ve fikrin

Tabi olduğu an değil midir
Haline müdrik olunmayan kazalar

Elbette ki imtihan için bedeldir
Dikkat edilmesi gereken husus,

Şer’i delillere ve iradede ki
Teslimiyete gerekçedir


Sünnetullah
İyice anlaşılmalıdır
Yoksa ilim merakın arı de
ğil,
Nefsin durağı olarak kalacaktır
Hesap edilmeyen lahza niçin tu
ğyandır,
Nefesin müddetinden azat olmak hak mıdır
Ezelin ve ebedin hülasası

Ruhun firkati için farktır,
Kalp aşka eriştikçe bir vuslattır


şünmek
Bedelsiz olmaz
Azmin ve tetkikin olmazsa,

İdrakin vecdi haline müdrik olamaz
İhsan ve aşk aklın ve kalbin
Hulasasında buluşamaz,
İraden için vesile bulmaz·
Can maksatsız feda olur mu?
Aklın tutuklu kalması
Bahanesi bulunur mu, kaçılmaz


Nasıl
Keyfin için canlıysan
Heyecanını teskin etmek adına

Hangi hesabın türabıysan
Ruhunun ve kalbinin lisanını

Terennüm edecek kadar
Aşkın vecdine yakınsan
İraden için tutsak olma,
Zafiyetlerin derdiyle boğulma,
Yeisin halinden de yakınma


Şiddet
Ve asabiyet hardır
Kalbini virane kılan buhrandır,

Ruhun için kadavradır
Aklın adına hezeyandır,

İzanın manasında
Ülfetsiz sancıdır, bulaşma
Ne kadar ehliyet sahibiysen,

Tercihlerin nispetinde
Hülasa edileceğini hiç unutma


Bahtına
Kahredenler
Bin hüzün ile ah edip

Aczi yet içinde nefeslenen bedenler
Kendinin farkında olmayan,

Ahsen-i takvimin rengine
Boyanmayan kederler
Nasıl
şevkin halinde dirilecek,
Azmin icmalinde istikbalde
Şekillenecek düşünmezler


Her arzu
Umut olamaz
Maksadını a
şan niyetler
Felahın lahzasında bulunamaz
Hesapsız can, izansız kan,

Ruhundan bihaber insan,
Kalbini şehre demeyen utanmaz
İnsan kemale erdikçe edebin erkidir,
Kelamın hassasiyetinde fikirdir, rızasız olamaz


Mustafa CİLASUN
 

Benzer konular

Top