Kalbin alt odacıkları-SAĞ VENTRİKÜL (SAĞ KARINCIK)

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Ventrikül olarak adlandıırlır.

SAĞ VENTRİKÜL (SAĞ KARINCIK): Sağ


ventrikül kalbin ön yüzünün büyük bir bölümünü oluşturur. Sağ ventrikülü tepesi aşağıda, tabanı yukarda üç duvarlı bir piramide benzetebiliriz. Bu piramidin ön, arka ve iç yan olmak üzere üç duvarı vardır. Sağ ventrikülün iç duvarı, sol ventrikülün iç duvarı ile komşudur. Yani sağ ve sol ventrikül aynı duvarı paylaşmaktadırlar. Sağ ve sol ventrikül arasındaki bu duvara “Septum interventikülare” (ventriküller arası duvar} denilmektedir.

Sağ ventrikülün tabanında iki delik bulunmaktadır. Bu deliklerden biri “Sağ atrioventriküler delik”tir. Yani sağ atriumun ön duvarında bulunan sağ atrioventriküler delik, sağ ventrikülün tabanına açılmaktadır. Bu delik 10-12 cm. çapındadır. Sağ ventrikül tabanındaki ikinci deliğin adı ise “Pulmoner delik”tir. Bu delik “İnfundubulum” ya da “Konuş arteriozus” denilen huni biçimindeki bir yapının tepesinde bulunur. Sağ ventrikül içindeki kan, pulmoner delikten geçerek “Trunkus pulmonalis” denilen büyük damara pompalanır. Trunkus pulmonalis ise biraz ilerde iki dala ayrılır. Bu dallardan her birine “Pulmoner arterler” denilmektedir. Pulmoner arterlerden biri sağa, diğeri ise sola yönelerek temizlenmeleri amacıyla içlerindeki kam aynı taraftaki akciğerlere taşırlar. Pulmoner deliğin çapı 6 cm. kadardır. Bu delikte “Sağ semilunar kapakçık”, “Sol semilunar kapakçık” ve “Ön semilunar kapakçık” olmak üzere üç kapakçık bulunur. Bunlara kısaca pulmoner kapakçıklar da denilmektedir. Sağ ventrikül, iç, Ön ve arka duvarlardan koni biçimindeki birer kasın triküspid kapakçıklarına doğru uzanır. “Papüler kaslar” denilen bu kasların her biri bir îriküspid kapağa tutunurlar. Bu tutunma, papiller kasların tepesinden kapakçıkların alf yüzlerine doğru uzanan ve “Korda tendinea” denilen kirişler aracılığı ile olmaktadır. Pulmoner kapakçıklar, sağ ventrikülden trunkus puîmonalise doğru açılırlar. Sağ atrium kasılıp içindeki kanı atrioventriküler delikten sağ ventriküle pompaladığında, triküspid valvüller açılırlar. Bu sırada papiller kaslar gevşemişlerdir. Sağ ventrikül kanla dolduğunda, bu kez o kasılır. Sağ ventrikül kasıldığında papiller kaslar da kasılırlar ve triküspid kapakçıklarını yukarı itip sağ atrioventriküler deliğin bu,kapakçıklar aracılığıyla kapanmasını sağlarlar. Sağ ventrikül kasıldığında, triküspid kapakçıkların, kapanmasına karşılık pulmoner deÜk hizasında bulunan semilunar kapakçıklar trunkus puîmonalise doğru açılırlar. Böylece sağ ventrikülün kasılması halinde bu odacık içinde bulunan kanın tek bir çıkış kapısı kalmaktadır; trunkus pulmonalis. Buraya pompalanan kan daha sonra akciğerlere ulaşır.

Kalp, vücudun tüm bölümlerine kanı gönderen dolaşım sisteminin pompasıdır. Dolaşım sistemi kalp, arter ( atardamar ), ven ( toplar damar ) ve kapillerlerden ( kılcaldamarlar ) oluşmuştur. Kalp ritmik kasılmalarla kanı arterlere pompalar. Pompa görevi ventriküllerindir.

Vücuttan venler aracılığıyla toplanan kan üst ve alt kava veni ( vena cava superior ve vena cava inferior ) ile sağ atriuma, oradan da sağ ventriküle gelir. Sağ ventrikül kanı, ana pulmoner arter ( trunkus pulmonalis ) aracılığı ile oksijenlenmesi için akciğerlere gönderir. Akciğerlerden sol atriuma gelen oksijenlenmiş kan hemen aşağıdaki sol ventriküle geçer. Kuvvetli kas yapısına sahip sol ventrikül kanı aort aracılığıyla tüm vücuda gönderir. Akciğerlerde kan akımına karşı direnç daha az olduğu için sağ ventrikülün iş yükü sol ventrikülün ki kadar fazla değildir. Bu nedenle sol ventrikülün duvar kas kalınlığı sağ ventriküle oranla daha kalındır.
 

Benzer konular

Top