Kalp ne müthiş bir sır, aşka amil!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
20 Tem 2011
Mesajlar
2,164
Beğeniler
729
Şehir
Kayseri
#1
Ey
gönlüme
serinlik bahşeden

Ruhumun
esrarını hakkıyla
bilip ümitle bekleyen


Zahirim için
ibretle nazar eden
Batınım adına
irademden bahtıma seslenen


Aklım
ve izanımla yön
bulacağıma güvenen


Nefesi
müddetine
boyun eğdiren, ümitlendiren


Her endişede
merakı önceleyen,
fikri sabırla bekleyen


Say ederken
niyetin halisliğine
önemine dikkat çeken


Hiçbir
emeğin zayi
olmayacağını söyleyen


İştişare ve
meşvereti elzem gören
Gönüllerin dilini
şehrederek ipuçları bahşeden


Her halin
bir muamması var,
umuda hasreden


Yeis ve
kederi ibret için
sevkeden ve yöneten


İnsanlık
adına rahmet
ve mağfiretini aşikar eden


Hata ve
nisyanlarımızda
affetmek için mühlet veren


En bakir
duyguları aşkın
insicamında derleyen


Sevginin
ve vecdini
ihlas ve ihsan için dert edinen


Mütemadiyen
sabırla bekleyen
ve hiç üzmeyen


Her
gamın neticesini
akıl ve irademize yöneten


İlmin
ve azmin ne müthiş
ihsan olduğunu müjdeleyen


Cahili
naif birşekilde tarif eden,
alimi takip etmemizi söyleyen


Bir tebessümün
ne muazzam sırra
vakıf olduğunu işaret eden


Asık
suratların ve kararan
vicdanların halini gösteren


Zalimin
zülmü beden ve yürek
dilinde ecirdir


Çile bir nimettir
Sabır ve kanaat
direniş adına fazilettir,
öte için bir ülfettir


Baht
ne zarif bir sanatın resmidir,
dillenen akılın terazisidir


Efendi kılan
Rabbim iraden için
ne büyük rahmet sahibidir


Köle
olmak için değil, kulluğun
ihsan ve ihlas edebinde ferdir


Hak
kim içindir, hakikat
zatının en zahir sıfatı ve öznesidir


Ne vakit
bir yanlış yapsak,
vicdanın sızısyla karşılaşsak


Vaktin
üşüten ve titreten
serencamında tefekküt etsek


Gönlümüze
su serpen ve serinlik
veren başka kimdir


O kalbimizi
nazargah kılan
en müstesna Rabbimizdir


Kulluğumuz
sadece ona ve
muhabbetine olan vecdir


Yoksa
secdeler şakliyetin
süretinden birer ibretli karedir


Riyakarlık
ne zaman ruhumuza
sürur bahşetti


icdanımızın
lisanından kal ederek
feyzini bereketlendirdi


Aşk,
bazen tarifi mümkün
olmayan sırr-ı hakikattir


İhlasın
vuzuhunda aranan
bir kutsi nefestir


Hali
kemale erdiren erdemdir,
aklı terbiye eden serdir


Nefsin
mutmain olması için
vazgeçilmez bir rehberdir


Maverayı
bizler için
dareyn saadeti kılan hedeftir
Mustafa CİLASUN
 

Benzer konular

Top