1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Kamu maliyesi

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  KAMU MALİYESİ


   Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır.
   Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri,
  Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri
   Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine
  getirilmesi amacıyla kurulan idarelere il özel
  idareleri denir.
   İki ekonomik birimin üretim veya tüketim
  faaliyetinden, üçüncü kişilerin fiyat mekanizması
  dışında fayda veya zarar görmesine Dışsallık denir.
   Devletin ekonomik istikrar görevi kapsamına
  girenler: Tam istihdamısağlama, Ekonomik
  büyümeyi sağlama, gelir dağılımınısağlama, cari
  işlemler dengesini sağlama
   Devletin dışsallıklara müdahale yöntemleri:
  Sübvansiyon, vergileme, miktar kısıtlaması, mülkiyet
  haklarınıdüzenleme
   Temsili demokrasinin özellikleri: Bireylerin fayda
  maksimizasyonu için, siyasi partilerin ise oy
  maksimizasyonu için çalışmaları
  Siyasi partilerin temel güdülerinin, iktidara
  gelebilmek için veya iktidarda iken tekrar
  seçilebilmek olması
  Siyasi partilerin ve seçilmiştemsilcilerin ideal toplum
  amaçlarına göre değil, kendi amaçlarına göre
  davranmaları
  Seçmenlerin belli bir dönemde kendilerine en yüksek
  faydayısağlayacak olan partiye oy vermeleri
   Dar anlamda kamu harcamasıkavramının
  kapsamına girenler: Merkezi devlet örgütünün
  harcamaları, yerel yönetimlerin harcamaları
   Genişanlamda kamu harcamasıkavramının
  kapsamına girenler Merkezi devlet örgütünün
  harcamaları, Yerel yönetimlerin harcamaları, Sosyal
  güvenlik kuruluşunun harcamaları, Kamu iktisadi
  kuruluşlarının harcamaları
   Vergi harcamasıolanlar: Vergi istisnası, vergi
  muafiyeti, yatırım indirimi, vergi indirimi
   Kamu harcamalarında bir artışa neden olanlar:
  Devlet sınırlarının genişlemesi, Savunma
  harcamalarının artması, devletin yeni teknolojiler
  satın alması, Ülke nüfusunun artması
   Kaynakların tam kullanılmaması, fiyatların marjinal
  sosyal değerleri yansıtmaması, fiyatların devlet
  tarafından belirlenmesi, dışsallıkların ortaya çıkması
  durumlarında gölge fiyatlar kullanılır.
   Gelişmekte olan ülkelerde, fayda-maliyet analizinin
  kamu yatırım kararlarına ilişkin sorunların tümünü
  çözememesinin nedenleri: Analizin yapısal
  güçlükleri, veri eksikliği,ekonomik ve toplumsal
  yapısının istikrarsızlığı, kamu yatırımlarıkonusunda
  son kararın siyasilere ait olması
   Tek bir malın arz ve talebini kullanarak, denge
  üretim ve denge fiyat düzeyini belirlemek amacıyla
  kullanılan analiz türü kısmi denge analizidir.
   Ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini kamu
  harcamalarıile ilişkilendirmeye çalışan kalkınma
  modellerinin öncüsü Musgrave 'dir.
   Wagner'e göre kamusal faaliyetlerin artışnedenleri:
  İç ve dışgüvenlik hizmetlerinin artması, ilerleyen
  teknoloji nedeniyle devlet faaliyetlerinin maliyetinin
  artması, devletin piyasaya girerek doğrudan doğruya
  mal ve hizmet üretmesi, devletin topluma daha
  nitelikli hizmet sunmak istemesi
   Kamu harcamalarındaki artışıkısa dönemdeki
  dalgalanma ve değişikliklerle açıklamaya çalışan
  yaklaşım Peacock ve Wiseman tarafından yapılmış
  Sıçrama tezi yaklaşımıdır.
   Genel hizmetleri yürüten kuruluşlar: TBMM,
  Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri bakanlığı
   Türkiye'de program bütçe hizmetleri 1973 yılında
  uygulamaya konulmuştur.
   Döner sermayelerin özellikleri: Genel mali yönetimin
  dışında tutulmaları, Kendilerine ait bir yönetim
  şekline sahip olmaları, Ürettikleri mal ve hizmetleri
  kar amacıyla satmaları, Genel bütçeye belli oranda
  pay aktarmaları
   Oylama, bireylerin tercihlerini siyasi karar alma
  mekanizmasına aktarma yoludur.
  Mali rant ve mali sömürü , iktidar kuralı(ödeme
  gücüne göre) uygulamasının bir sonucudur.
   Çoğunluk oylama modelinde, kamu mallarının
  üretim düzeyini belirleyici durumunda olan kitle
  Medyan seçmendir.
   Kendisine verilen görevleri soru sormadan ve
  kurallara uygun biçimde yerine getiren bürokrata
  (Max Weber'in tanımladığı) Rasyonel bürokrat
  denir.
  Mal ve hizmet üretmek amacıyla kamu kaynaklarını
  kullanak suretiyle işletmecilik faaliyeti yapan devlet
  kuruluşlarına kamu iktisadi teşebbüsleri denir.
   Bir sulama projesinin doğrudan maddi faydasıtarım
  üretiminde ortaya çıkan artıştır.
   Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin
  oluşturduğu gruplara Çıkar gruplarıdenir.
   Seçmen sayısının ve karar verilecek konuların çok
  olduğu durumlarda temsili demokrasiye başvurulur.
   Kamu harcamalarının gerçek artışnedenleri:
  Savunma harcamalarındaki artış, Teknolojik
  gelişmeler, devlet anlayışındaki değişmeler, nüfus
  artışı
   Yarıkamusal bir malın kullanımıiçin daha fazla
  bireye izin verilmesi nedeniyle, o malıdaha önce
  kullanan bireylerin elde ettikleri faydanın
  azalmasına sıkışıklık maliyeti denir.
   Temel düşünce sistemini toplumların zenginliği
  üzerine kuran Merkantalist akıma göre:
  Toplumların zenginliği, sahip olduklarıaltın ve
  gümüşler ile ölçülmelidir.
  Devlet, gerektiğinde ekonomiye müdahale etmeli ve
  bazıönlemler almalıdır.
  Toplumların zenginleşmesi için mutlaka dışticaret
  yapılmalıdır.
  Milli ekonomilerin gelişimi için borçlanmaya
  başvurulmamalıdır.
   Devlet düzeninin sürdürülmesini, korunmasınıve
  devletin yönetimini sağlayan hizmetlere genel
  hizmetler denir.
   Baskıgrupları: İşçi sendikaları, işveren sendikaları,
  basın organları, çevreci gruplar
   Dışsallık türleri: Üreticiden üreticiye, üreticiden
  tüketiciye, tüketiciden tüketiciye, tüketiciden
  üreticiye yayılan dışsallık
   Atama ile görev almışolan devlet idare örgütünün
  tümüne bürokrasi denir.
   Kısa dönemde doğrudan üretimi arttırıcıetkisi
  olmayabilen ve faydasıbir dönemle sınırlı
  sayılabilecek harcamalara cari harcamalar denir.
   İdari-fonksiyonel ayrıma göre, Türkiye'de konsolide
  bütçe harcamalarıiçinde en büyük paya sahip
  harcama kalemi genel hizmetlerdir.(%28,1)
   Devletin piyasa ekonomisine totaliter olmayan
  düzenleyici müdahalelerde bulunduğu ekonomik
  sisteme Karma ekonomik sistem denir.
   Televizyon, buzdolabıgibi malların üretimini
  tüketicilerin talebi belirler.
   Özel ekonomide kaynak ve gelir dağılımınıfiyat öğesi
  düzenler.
   Bütçe sürecini başlatan "bütçe çağrısı" Maliye
  Bakanlığıtarafından hazırlanır.
   Bütçenin işlevleri: Hukuki, Mali, Ekonomik, Siyasi
   Toplumun üretim imkanlarıeğrisinin orijine göre
  içbükey olması, özel ve kamusal malların üretiminde
  kıt kaynaklar ile ilgili olarak aynıetkinlikte ikame
  edilemeyeceğini gösterir.
   Ekonominin durgunluk dönemlerinde gerçek
  harcamaların ortaya çıkan ilk etkisi az gelirlilerin
  gelirinin artmasıdır.
   Kamu harcamalarının artışının üst sınırımilli
  gelirdir.
   İktisadi faaliyet sonucu artma imkanıolan üretim
  faktörü sermaye stokudur.
   Belirli bir dönem için harcamaların yapılmasına ve
  gelirlerin toplanmasına izin veren hukuki belgeye
  bütçe denir.
   Türkiye'de kamu gelir ve giderlerinin yer
  bakımından denkleştirilmesi işlemini T.C.Merkez
  Bankasının bulunmadığıyörelerde T.C.Ziraat
  Bankasıyerine getirir.
   Herhangi bir vergi gelirinin belirli bir harcamaya
  tahsis edilememesine Ademi tahsis yöntemi
  (gelirlerin genelliği ilkesi) denir.
   Arz ve talep fonksiyonlarıiçinde fiyatlandırılabilecek
  dışsallıklara piyasa dışsallığıdenir.
   Piyasada yer almayan birçok kamu projesi çıktısının,
  parasal olarak değerlendirilmesi gerektiğinde
  marjinal maliyet kullanılır.
   T.C.Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu,
  Ziraat Odalarıve Bağkurun topladığıgelirler
  parafiscal (vergi benzeri yani hemen hemen
  vergicilik) gelirler içinde yer alır.
   Adam Smith'in vergileme ilkeleri: Adalet ilkesi,
  Kesinlik ilkesi, Uygunluk ilkesi, İktisadilik ilkesi
   Kendi adına ve hesabına ödediği vergiyi yansıma
  yoluyla başkalarına devreden kişiye aracımükellef
  denir.
  Mali nitelikte rasyonel bir vergilemeyi
  gerçekleştirmenin şartları:
  Verginin yükünün adil dağıtılması
  Vergilerin tarh ve tahsil giderlerinin minimum
  olması
  Verginin tarafsız olması
  Verginin piyasada etkinliği bozmaması
  Verginin yatırım ve tasarruf kararlarınıolumsuz
  yönde etkilememesi.
   Vergiyi harçtan ayıran temel özellik karşılıksız
  olmasıdır.
  Montesquieu'nun "Vergi herkesin malının
  tamamının korunmasıiçin verdiği bir hissedir."
  görüşü vergiyi sigorta primi olarak kabul eden
  görüştür.
   Vergilerle karşılanan kamu harcamalarının milli
  gelirin %25'ini aşamayacağınıileri süren iktisatçı
  Colin Clark'tır.
   Kamu harcamalarının genel hizmetler, ekonomik
  hizmetler ve sosyal hizmetler olarak sınıflandırılması
  işlevsel sınıflandırmayıoluşturmaktadır.
   
Benzer Konular
 1. Mc_ÖRGE
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.823
 2. Mc_ÖRGE
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  1.327
 3. Suskun
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  52.024
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  822
 5. ZeyNoO

  Kamu Giderleri

  ZeyNoO, 11 Ocak 2013, Paylaşıldığı Yer: Muhasebe
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  750
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş