Karışımlar Bileşikler arasındaki farklar

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Karışım : Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrıştırılabilen , iki ya da daha fazla arı maddenin istenilen oranda karışmasıyla oluşmuş maddeler topluluğudur.

Karışımların Genel Özellikleri

· Karışımlar ,uygun fiziksel koşullarda fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

· Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.

· Belirli bir formülleri yoktur.

· Ayırt edici özellikleri yoktur.

· Karışımlar homojen ya da heterojen olabilir.

Katı, sıvı içinde dağılmışsa oluşan heterojen karışıma Süspansiyon denir.

Sıvı, sıvı içinde dağılmışsa oluşan heterojen karışıma emülsiyon denir.

Sıvı, gaz içinde dağılmışsa oluşan heterojen karışıma aeresol denir.

BİLEŞİK İLE KARIŞIM ARASINDAKİ FARKLAR

BİLEŞİKLER KARIŞIMLAR

Bileşenleri arasında belli bir oran vardır. Doygunluk sınırının altında olmak koşuluyla belli oran yoktur.
Belirgin ayırt edici özellikleri vardır Ayırt edici özellikleri yoktur.
Belirli formülleri vardır. Belirli formülleri yoktur.
Oluşumları kimyasaldır. Oluşumları fizikseldir.
Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilir. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.
Bileşenleri özelliklerini kaybederler. Bileşenleri özelliklerini kaybetmezler.

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLER
Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.

HOMOJEN KARIŞIM Kullanılan özellik Kullanılan yöntem

KATI - KATI E.n farkı Eritme
KATI - SIVI K.n farkı Buharlaştırma, Basit damıtma
SIVI - SIVI K.n. farkı Ayrımsal damıtma
SIVI - GAZ Çözünürlük farkı -

GAZ - GAZ Y.n. farkı Yoğunlaştırma
HETEROJEN KARIŞIM Kullanılan özellik Kullanılan yöntem
KATI - KATI Çözünürlük Ayrımsal kristallendirme
Öz kütle farkı -
Elektriklenme -
Mıknatıslanma -
KATI - SIVI Tanecik boyutu farkı Süzme
SIVI - SIVI Öz kütle farkı Ayırma hunisi

BİLEŞİKLERİ AYIRMA YÖNTEMLERİ
Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Bileşikleri ayrıştırabilmek için mutlaka enerji verilmelidir.

1) Isı enerjisi yardımıyla ayrıştırma:

Bazı bileşikler ısıtıldıklarında kendisini oluşturan basit maddelere ayrışabilirler. Bileşiklerin ısı ile ayrıştırılmasından endüstride ve günlük yaşantıda sık sık yararlanılır. Örneğin; kireç, topraktan çıkarılan kireç taşının ısıtılmasıyla elde edilir. Kireç taşı ısı enerjisiyle sönmemiş kireç (Kalsiyum oksit = CaO ) ve CO2 ’ e dönüşür.

2) Elektrik enerjisiyle ayrışma :

Elektrik enerjisi kullanılarak yapılan ayrıştırma işlemlerine genel olarak elektroliz denir. İyon yapılı bileşiklerin sıvıları ve sulu çözeltileri elektroliz yoluyla elementlerine ayrılabilir. ( Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elektro kimya konusunda verilecektir.)

3) Başka ayırma teknikleri:

Her bileşiğin ayrıştırılmasında özel bir yöntem bulunabilir.

Demir oksit + karbon demir + karbondioksit
 
Top