Kıbrıs tarihi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Neolitik Çağ M.Ö.8200-3900

Kalkolitik Çağ M.Ö.3900-2500

Bronz Çağı M.Ö.2500-1050

Geometrik Çağ M.Ö.1050-750

Arkaik ve Klasik Çağ M.Ö.750-325

Hellenistik Çağ M.Ö.325-58

Romalılar Dönemi M.Ö.58 -M.S. 330

Bizanslılar Dönemi 330-1191

Arslan Yürekli Richard ve Templer Şovalyeleri Dönemi
1191-1192

Lüzinyalılar Dönemi 1192-1489

Venedikliler Dönemi 1489-1571

Osmanlı Dönemi 1571-1878

İngiliz Sömürge İdaresi 1878-1960

Kıbrıs Cumhuriyeti 1960-1963

Kıbrıs Türk Federe Devleti 1974-1983

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983-
İlk Çağ
Kıbrıs (Roma eyaleti)
Lüzinyanlar
Lüzinyanlı Guy
Kıbrıs Krallığı

Osmanlı dönemi
Kıbrıs Eyaleti
Cezayir-i Bahr-i Sefid

Birleşik Krallık dönemi
Kıbrıs Sözleşmesi

Modern tarih
Zürih ve Londra Antlaşması
15 Temmuz Darbesi
Kıbrıs Harekâtı
Annan Planı


İlk Çağ
Kıbrıs (Roma eyaleti)
Kıbrıs (Latince Cyprus), Antik bir Roma eyaleti. Tarihçi ve Coğrafyacı Strabon'ya göre M.Ö. 58 yılında, Publius Clodius Pulcher'in Kıbrıs Kralı Ptolemaios'a duyduğu kin nedeniyle Roma eyaleti olarak düzenlenmiştir.

Dönemin tanınmış stoacısı ve meşrutiyet taraftarı M. Porcius Cato 'Uticensis', adayı ilhak etmesi ve Roma kanunları altında idari olarak düzenlemesi amacıyla Kıbrısa gönderildi. Sezar'ın iç savaşlarının sona ermesinin ardından ada Marcus Antonius tarafından Mısır kraliçesi Kleopatra ve kızları Kleopatra Selene'ye verildi ancak, Antonius'un Aktium savaşında (M.Ö. 31) yenilmesinin ardından M.Ö. 30 yılında yeniden Roma eyaleti oldu. M.Ö. 22 yılından itibaren Kıbrıs bir Senatoryal eyalet oldu ve Diocletianus'un yönetim reformunun ardından Consularis Oriens olarak bilinen Doğu prefektürlüğüne bağlandı.

Kıbrıs, Pax Romana olarak bilinen görece istikrarlı dönemde sadece iki defa sorunla karşılaştı. İlkinde 115-116 yıllarındaki bir Yahudi isyanında yaklaşık 240,000 Yunanlı ve Roma yurttaşı hayatını kaybetti. Bu olayın ardından bölgeye gönderilen birlikler isyanı bastırdı ve Yahudilerin, gemilerinin batması durumunda bile, Kıbrıs topraklarına yerleşmesini yasaklayan bir kanun çıkartıldı. İkinci sorun 333-334 yılları arasında magister pecoris camelorum Calocaerus'un tahtta hak iddia ederek İmparator I. Konstantin'e karşı ayaklanmasıyla ortaya çıktı. İsyan Flavius Dalmatius komutasındaki birliklerin bölgeye varması ve Calocaerus'un ölmesinin ardından bastırıldı.

4. yüzyılın başlarında meydana gelen bir kaç depremle sarsılan adayı son olarak kuraklık ve açlık vurdu.

648 yılında Müslümanlarca fethedilen ada 760 yılında Bizans İmparatoru Nikefor Fokas tarafından yeniden Doğu Roma topraklarına katıldı.Lüzinyanlar
Lüzinyanlar , 1192-1489 yılları arasında Kıbrıs'ı yönetmiş olan Fransız asıllı bir hanedandır.

1192 yılında Kudüs Kralı Guy de Lusignan'ın Kıbrıs'ı Aslan Yürekli Richard'dan satın almasıyla başlayan ve 1489 da Venediklilerin istilasıyla da hemen hemen son bulan bir hanedanlık.Lüzinyan'lı Guy
Lüzinyan'lı Guy ya da Guy de Lusignan (d. 1150 – ö. 18 Temmuz 1194, Lefkoşa).
Evlilik yoluyla bir Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı'nın başına geçen, Selahaddin Eyyübi'nin ordularıyla yaptığı Hittin Savaşı'nı kaybederek Kudüs'ün Haçlıların elinden çıkarak tekrar Eyyubilerın eline geçmesine neden olan bir Fransız haçlı şövalyesidir.

Arma 1192 – 1489

Diğer Haçlı Devletlerinin yanında Kıbrıs Krallığı

Kıbrıs Krallığı
Kıbrıs Krallığı Üçüncü Haçlı seferi sırasında 1192 yılında Kıbrıs adasında kurulmuş bir Haçlı devletidir. 1489 yılında Kıbrıs'ın kraliçesi olan Caterina Cornaro tarafından adanın Venedik'e satılmasıyla varlığı sona ermiştir.

1191 yılında Üçüncü Haçlı seferine çıkan İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard yol üstündeki Kıbrıs adasına çıktığında ada Bizans valisi Isaakios Komnenos tarafından yönetilmekteydi. Richard adayı ele geçirerek Tapınak Şövalyelerine sattı. O sırada Kudüs Krallığı Haçlıların elinden çıkmış ve Selahaddin Eyyubi'nin eline geçmişti. Kudüs Prensi Guy de Lusignan ülkesiz bir kral durumuna düşmüştü. Tapınak Şövalyeleri Kıbrıs'ı Guy de Lusignan'a sattılar. Guy de Lusignan'ın 1194'te ölümünden sonra yerine kardeşi Amaury de Lusignan geçti. Kutsal Roma Germen İmparatoru VI. Heinrich Amaury de Lusignan'ı resmen Kıbrıs kralı olarak tanıdı.


Kıbrıs Krallığı'nın son hükümdarı Caterina Cornaro​

Kıbrıs Krallığı 14. yüzyılda Cenevizli tüccarların eline geçti. 1426 yılında Memluklular adayı kendilerine bağladılar. 1489'da da son kraliçe Caterina Cornaro'nun adayı Venediklilere satmasıyla Kıbrıs Krallığı son buldu. Ada 82 yıl Venediklilerin elinde kaldıktan sonra 1571 yılında Osmanlıların eline geçti.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
Osmanlı dönemi
Kıbrıs Eyaleti


Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda denizci olan Piri Reis tarafından Kitab-ı Bahriye adlı eserinde yer verdiği tarihi haritası.
Kıbrıs Beylerbeyiliği veya Kıbrıs Eyaleti, 1571-1670 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda beylerbeyiliği statüsünde varlığını sürdürmüş yönetim. Eyaletin yönetim merkezi Dağ Kazâsı'nda yer alan Lefkoşa oldu.

Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordu ve Piyale Paşa komutasındaki donanma ile birlikte yaya 60.000 kişiden oluşan Osmanlı Ordusu, 2 Temmuz 1570'de Limasol’a çıkması ve 4 Ağustos 1571'de Mağusa'nın Venedikli Mağusa Kale komutanı Bragadino’nun 5 maddelik bir antlaşmayla kaleyi teslim etmesiyle sonuçlanan bir seferle Osmanlı İdaresine girdi.

15 Eylül 1570 tarihinde Lala Mustafa Paşa, tören ile Lefkoşa şehrine girdi. Kıbrıs ele geçirildikten sonraki tarihte adada çok az sayıda Ortodoks Rum vardı. Osmanlı İmparatorluğu, Ortadokslara serbestçe kilise kurma ve gelişme imkânı sağladı. Böylece adada Katolik Kilisesi etkinliğini kaybetti ve Ortodoks Kilisesi gelişti.

1571 yılında Kıbrıs'ta yapılmış bulunan nüfus sayımında yerli halkın nüfusu 150.000'dir. Burada bulunan Türk askeri ise 30.000 kadardır. 1572 tarihinde nüfus araştırmalarına göre Mesarye ve Mazato bölgesindeki 76 köyde hiçbir insanın yaşamadığı belirlendi. 22 Eylül 1572 tarihinde çıkan genel iskân kanunuyla Karaman'dan adaya göç ettirilen Türkler ve Beyşehir, Ürgüp, Niğde, Aksaray, Akşehir gibi Anadolu'nun orta kesiminde kalan şehirlerinden aileler getirilerek yerleştirildi. Göç eden aileler iki veya üç sene vergi vermekten muaf tutuldular.

Ele geçirilmesinden sonra Kıbrıs, beylerbeyliği idaresi ilan edildi ve Avlonya Sancağı'nın sancakbeyi Muzaffer Paşa adanın beylerbeyi oldu. Kıbrıs Kanunnâmesi çıkana kadar eyalet Karaman Vilâyeti Kanunnâmesi ile idare edildi. Kısa bir süre sonra ise mülkî bir yapılanmaya gidilerek Lefkoşa merkezli 16 kazâya ayrıldı.

Girit Savaşı sonrasında eyaletin nüfus oranında azalma ve ada üzerindeki ticarî ilişkilerin bozulmasıyla vergi gelirlerinin düşmesine neden oldu. Bu nedenle 1670 tarihinde Ege adalarını ve Girit'i idare eden Kaptanpaşalık'a bağlandı
Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti

1900 yılında Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti


Tarihi

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti, 1864 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti.
Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti 1864 yıılnda kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile kaldırılmış yerine Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti kurulmuştur. Yeni düzenleme ile Biga, Midilli, Sakız, Rodos, Kıbrıs ve İstanköy Sancakları'ndan oluşan vilayetin merkezi bir süre Kale-i Sultaniye (Çanakkale) olmuştur. Daha sonra Biga vilayetten ayrılmıştır. İstanköy ve ardından Limni vilayet merkezi olmuştur. Sakız ile Rodos vilayet merkezi birkaç kez değiştikten sonra merkezi Rodos olmuştur. 1878 yılında Kıbrıs geçici süreliğine İngiltere'ye verilince sancak sayısı dörde inmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra vilayetin büyük bir kısmı Yunanistan'a bırakılmıştır
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#3


Zürih ve Londra Antlaşması, 11 Şubat 1959 tarihinde Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan devletleri Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan, bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını onaylayan antlaşmadır. Rum tarafını Başpiskopos Makarios, Türk tarafını ise Fazıl Küçük temsil etmekte idi.

Bunu takip eden 19 Şubat 1959 tarihli Londra Antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulması sağlanmış oldu.

Yürütme ve Yasama
Bu Antlaşma uyarınca kurulacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Anayasasının adadaki her iki toplumunda haklarını koruyacak şekilde hazırlanması kabul ediliyordu. Antlaşma uyarınca kabul edilen bazı önemli şartlar şunlardır;

* Birinci madde uyarınca adada Cumhurbaşkanlığı sistemi kurulacağı öngörülüyordu, ancak Rum Cumhurbaşkanı Rum Toplumu tarafından, Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Türk Toplumu tarafından seçilecekti.
* Beşinci madde uyarınca ise Bakanlar Konseyi 7 Rum ve 3 Türk olmak üzere 10 bakandan oluşacaktı ve toplumların tek taraflı kararlar çıkarmalarına engel olunması amacı ile gerek Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılacak yasalar gerekse bakanlar Kurulu kararları Rum Cumhurbaşkanı veya Türk Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından veto edilebilecekti.
* Altıncı madde uyarınca Yüksek Anayasa Mahkemesi bir Rum, bir Türk ve bir tarafsız yargıçtan oluşacaktı.
* Onuncu madde ise her iki toplum için ayrı Cemaat Meclisleri kurulmasını şart koşuyordu. Bu meclisler dini, eğitim, kültürel ve öğretim gibi konular yanında vergilendirme hakkına da sahip olacaktı.
* Onbirinci madde gereğince kamu çalışanlarının %70'i Rum %30'u Türk toplumundan olacaktı.
* Onyedinci madde uyarınca toplumların ayrı mahkemeleri olacak, davalı ve davacı ayrı toplumlardan ise karma mahkemeler kurulacaktı.
* Yirminci madde ise kurulacak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin beş büyük şehrinde Rum ve Türk toplumları için ayrı ayrı belediyeler kurulmasını gerektiriyordu.

Zürih görüşmelerinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında yapılan görüşmeler sonunda üzerinde uzlaşılan ve Londra'da bütün taraflarca onaylanan Antlaşma maddeleri ile kurulacak Kıbrıs Cumhuriyetinde Toplumların birbiri üzerinde baskı kurmasının engellenmesi ve adayı uzlaşma içinde yönetmeleri için öngörülen konfederal yapının temelleri oluşturulmaya çalışılmıştır.


15 Temmuz 1974 Darbesi
15 Temmuz 1974 Darbesi veya 1974'te Kıbrıs'ta askerî ihtilâl veya Kıbrıs'ta Yunan Darbesi, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki askeri cunta desteği ile Kıbrıs'ta enosis'e yönelik milliyetçi Rumların III. Makarios'u devirmesi ve 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a harekât düzenlemesine neden olan askeri müdahale.
Arka Plan
Kasım 1973 tarihinde Yunanistan'da Yunan Ordusu'ndan Dimitrios Ioannides'in önderliğinden bir grup albay ihtilâl yaparak, ülkenin yönetimine el koydu. Kıbrıs Cumhuriyeti istihbaratı Mart 1974 tarihinde Yunanistan'daki cunta tarafından finansal ve idari yönden desteklenen EOKA-B’nin, darbe yapacağına dair III. Makarios'a haber verdi. Bunun üzerine 25 Nisan 1974 tarihinde bir bildiri yayınlanarak EOKA-B ada üzerinde yasa dışı ilan edildi ve 2000'e yakın EOKA üyesi tutuklandı.

III. Makarios Temmuz 1974'ün başlarında Yunanistan Cumhurbaşkanı'na Yunan askerlerin adadan çekilmesi ve kendisine düzenlenen suikast planlarının son bulmasını istedi. 3-5 Temmuz tarihlerinde ise asker ile polisler ada üzerinde birbirleri ile çatışmaya başladı. Makarios bunun arkasında cunta yönetiminin olduğunu iddia etti ve bu olayların son bulmasını istedi.
Darbe
Yunan Cuntası, III. Makarios'un bu açıklamaları nedeniyle 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi. Birlik aynı gün Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı. Fakat önceden Makarios istihbarat alması yüzünden sarayın arka bahçesinden 2 yaveri ile birlikte bir askeri zırha binerek Baf'a kaçtı. Bir helikopter, Akrotiri’deki Birleşik Krallık Üssü’nden onu aldı ve Londra’ya götürdü.

III. Makarios, 16-17 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukukî lideri olarak kabul edildiği toplantılarda "Kıbrıs’ın bağımsızlığının ortadan kalktığını ve halkının tehlike altına olduğunu" belirtti. EOKA'nın tanınan simalarından Nikos Sampson yeni hükümetin geçici devlet başkanı olarak dünyaya ilan edildi ve ertesi gün ise o da başkanlık yetkilerini kullanarak Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni ilan etti

Kıbrıs Harekâtı
Kıbrıs Harekâtı (TSK kod adı: Atilla Harekâtı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ya da Kıbrıs Savaşı olarak da bilinir), 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı askerî harekât.

Türkiye Cumhuriyeti harekâtın Zürih ve Londra Antlaşması'nın IV. maddesine istinaden gerçekleştirildiğini savunmaktadır.Fakat Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bu harekâtı işgal olarak değerlendirmektedir.

20 Temmuz 1974 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararında "Uluslararası güvenlik ve barış için ciddi tehlikeye yol açan ve bölge üzerinde olağanüstü infiale müsait bir ortam yarattığından Birleşmiş Milletler ciddi bir endişe duymaktadır...Tüm devletlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir...Yabancı askeri müdahaleye derhal son verilmelidir." diyerek harekata karşı olduğunu belirtti ve ateşkese çağırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 11 Mayıs 1984 tarihindeki 550 sayılı kararında ise durumu "işgal" olarak niteledi.

Avrupa Konseyi Parlamentler Meclisi'nin 29 Temmuz 1974 tarihli 573 sayılı kararı ve Atina'daki Temyiz Mahkemesi'nin 21 Mart 1979 tarihli kararı, Türk müdahalesinin yasal olduğunu vurgulamıştır. Ancak uluslararası kuruluşları ve kararlarının çoğu, "yasadışı istila" olarak tanımlamaktadır.
Annan Planı
Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır. Adını, planı ortaya atan Kofi Annan'dan alır.

Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları on ayda bir Türkler ve Rumlar arasında değişecekti.

Nisan 2004'de KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından % 65 kabul gördüğü halde Rum oylarının % 76 red şeklinde olduğundan hayata geçirilememiştir.

Kıbrıs'ın Kronolojik Tarihi

Mö 8500 - MÖ 8000 Avcı Gruplar

MÖ 7000 - MÖ 5300 Yerleşik yaşayan ilk grup-Khirokitians

MÖ 4000 - MÖ 2500 Bakır devri

MÖ 2700 - MÖ 1600 Kıbrıs tunç devri

( Çanak Çömlek ve tunç yapımı gelişmiştir.)

Mö 1600 - MÖ 1050 tunç Çağının sonu

( Şehir yaşamının ve bilginin Ön plana Çıkması)

MÖ 1500 - MÖ 1450 Kıbrıs'ta Hitit egemenliği

MÖ 1450 - MÖ 1000 Kıbrıs'ta mısır egemenliği

MÖ 1200 - MÖ 1000 Salamis şehrinin Kuruluşu

( Yunan Kolonilerinin Kıbrıs'a varışı )

MÖ 1000 - MÖ 850 Demir Çağı

Cypro-Geometrik Dönem ( Dorianlar ve Karanlık Çağ cyro-Geometric 1. ve 2. dönem olarak bilinir.)

MÖ 850 - MÖ 750 Cypro-Geometrik dönemin Sonu.

MÖ 750 - MÖ 475 Demir-Çağı & Arkaik Dönem
(Şehir Krallıkları Zamanı olarak bilinir. 750 - 709 Assyrian 709 - 570 Mısır, 570 - 545 Pers Krallıkları tarafından yönetilmiştir.

Mö 568 - Mö 525 Bronz Çağının sonu

( Kıbrıs'ta Mısır hükümdarlığı )

525 - MÖ 333 Demir Çağı

( Kıbrıs Pers işgaline ve egemenliğine, Kition ve salamis krallıkları arasındaki çekişmeye tanık olmuştur.)

MÖ 333 - MÖ 58 Hellenistik Yönetim

( Bu dönemde Kıbrıs Alexander'ın soyundan gelenler tarafından yönetildi. Büyük Kıbrıs Yönetimi)

MÖ 58 - MS 395 Roma İmparatorluğu Yönetimi

( 350 yıllık huzur dolu bir dönem )

395 - 649 Bizans Dönemi Başlangıcı

( Kıbrıs paganizm'den Hristiyanlığa dönerken Ada da Bizans yönetimi başladı.)

649 - 965 İkinci Karanlık Çağ

( Kıbrıs iki önemli imparatorluk ( İslam ve bizans imparatorlukları ) arasında sınır komşusu oldu. )

965 - 1191 Bizans imparatorluğu Döneminin Sonu

( Kıbrıs Bizanslılar'ın adaya dönüşüne tanıklık etti )

1191 - 1192 İngiliz hükümdarı I.Richard ( Aslanyürek ) yönetimi

( Bu dönemde Kıbrıs kısa bir dönemlik ingiliz denetimi altına girmiştir. )

1192 - 1489 ( Lusignan Dönemi )

( Kıbrıs Uzun bir dönem Frankish Lusignan Dynasty tarafından yönetilmiştir. )

1489 - 1570 Kıbrıs'ta Venedik Yönetimi

1571 - 1878 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

( Kıbrıs bu süreçte Osmanlı imparatorluğu tarafından fethedildi ve 307 yıllık bir osmanlı dönemine girildi.)

1878 - 1925 Osmanlı Toprağı & İngiliz Yönetimi

( Osmanlı ile İngiltere Arasında yapılan anlaşmaya göre Topraklar osmanlı'nın elinde olmasına rağmen yönetim ingilizlere geçti.)

1925 - 1960 İngiliz Kraliyet Kolonisi

( Kıbrıs Almanya'nın yanında 1. Dünya savaşına girdiği esnada Kıbrıs Kraliyet Kolonisinin bir parçası oldu. Daha sonra İngiliz yönetimi altına girdi.

1960 Kıbrıs Cumhuriyetini Kuruluşu

Kıbrıs'lı türkler Kıbrıs'lı Rumlar Londra ve Zürih anlaşmalarına dayanan bir ittifakla bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetini kurdular.

1963 Toplumlararası Şiddet

( Türkler ve Rumlar arasında çıkan çatışmalar akabinde anayasal düzenin çöküşü)

1974 ( Yunan subayları yunan yönetimini desteklemek ve adayı yunanistan'la birleştirmek için adaya konumlandılar.
Bu esnada Türk Ordusu Kıbrıs Cumhuriyet'i garantörlüğü altında arabulucu durumundaydı.)

1974 Kıbrıs Güney'de Rumlar Kuzey'de Türkler olmak üzere ikiye bölündü.)

1975 Federal Kıbrıs'ın ilan edilmesi

1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması

1990 Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında var olan anayasaya karşı çıkılarak Kıbrıslı Türkler'in rızası olmadan 1990 yılında Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.)

2002 & 3 Avrupa Birliği'ne giriş Öncesi Dentaş ile Klerides arasında Kuzey ile güneyi birleştirmek adına müzakereler yapıldı.)

2003 Kuzey ve Güney arasındaki kapılar açıldı.

2004 Kuzey ve Güney'de Birleşmiş Milletler Annan Planı altında referandum gerçekleştirildi. Kıbrıs'lı türkler kabul etti fakat Kıbrıslı Rum'lar kabul etmedi. Kıbrıs Avrupa birliği üyesi oldu. ( Bu üyelik yürülükte Güney Kıbrıs'ı kapsamıştır.)
 
Top