Kime ne söylerim, sefil halime gülerim…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
20 Tem 2011
Mesajlar
2,164
Beğeniler
729
Şehir
Kayseri
#1

Yine sessiz
Bir ağıt geliyor yüreğimden
Ve derinli
ğin kuşattığ
ı hüznün dilinden


Kar eylemiyor
Keder ve gam yar elinden
Sinemin me
şkinden, düş
ünmek aşk iken

Neyleyim,

Hangi iklimin hazan resmiyim
Boynumu büker nefesi müddeti beklerim


Kime ne derim,
Derdimle yarenim bilirim
A
şk için ş
ükrederim, öteyle ne serinlerim

Ey ney de
şme

Sen yaramı fakirliği bilirim
Ne yar için yanarım ve ne de ikbal tanırım


Şimdi bahtın
Halatından tutanım, ağlarım
Ne derde yanarım ne
ş
evki aşkla tadanım

Bir ses duyarım

Ve nidasında ibret ararım
Ruhumun serencamında kalbimi yoklarım


Kim ne söylerse
Zihnimde tararım yanarım
Nefesin azizli
ğinde aşkı sorgularım ağ
larım

Yâd eller

Hasretin bağıdır ve özlemle tanınır
Şayet aşk olmasaydı, insan olmak bühtandır


Sevda niye vardır,
Muhabbet aşkın sanatıdır
Evet, ya
şamak ve ömrü nurlandırmak farktır

Arzın efsunu

Aşkla yudumlanır ve haz yaşanır
Her kim hakka kul olmayı ku
şanırsa, ş
ahlanır


Hayat niye
Süruru nazdır, elemle insan duadır
Selam kalbin anahtarı, sevda
aşkın yuma
ğıdır

Ne kadar

Kalbinle barışıksan, ruhuna tanıksın
Sen
şahitliğin kefaretiyle anlamlaş
an insansın


Çileyle sabrı
Kuşanırsın, inayet içinde yanıksın
Ve sen yazılanlar içinde kazaya dönü
ş
en aşksın

Üzüm asmayla,

Gül dikeniyle, söz kalbinle aşkta
B
aşkala
şmak ise insan kimliğinde ağır bir hasta


Yas ne ağıtın
Ve ne kaybolan canın halinde başka
Me
şk erdemin yangınlığında ve kalbi adımlar arda

Korkma
ölümden

Ve acizliğin kederindeki demden
Mukadderat vasfın birli
ğ
inde senin için azimetken


Mavera dirliğinden,
Hesabın netliğinde aşk ver iken
Gül kokusu benli
ğinde, sevda kalbin ikliminde serde

Ey edip durma

Sen yaz, yaz ki suskunluk kalbi niyaz
Gönüller ebet içinde sabrı ku
ş
anan ayaz, durma yaz


Aşk için her söz
Maslahatın derinliğinde edebiyle naz
Sen yaz ki sukutumun çı
ğğı ve aşk farklılığı yaş
ansın


Mustafa C
İLSUN
 
Top Bottom