Kitle Toplumu

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,078
Şehir
TÜRKİYE
#1
Kitle Toplumu

Kitle toplumu insanı, dünyayı bildiği şekilde görmek ister. Bizim medyamız da, Kitle toplumu insanına, onun kafasındaki dünyaya ters düşmeyecek bir televizyon veya gazete sunmak ister. Yayınları da buna göre kodlar. Kitle toplumu insanı, her türlü farklı lığa, değişim ihtimaline tereddütle yaklaşır. Böyle bir inanışın karşısında kendi önyargılarının desteklendiğ ini, düşünce kırıntılarının doğru olduğunun onayını görmek ister.

Çağın en kritik toplumsal görünümü olan kitlenin ortaya çıkışı sanayi devrimiyle başlar. Sanayileşeme ve kentleşmeye bağlantılı bi şekilde insanların başta üretim olmak üzere muhtelif koşullarda kabalık yığınlar halinde kalması 19. yyin sonlarına doğru birkaç çekici 1 toplumsal olgu bi şekilde dile getirilmiştir.

Kitle içerisinde bulunan insanın durumu epey farklıdır. fert yalnızken muhakemede bulunabilir. Özgür iradesini kullanarak 1 karara varır. Buna göre fert ancak başınayken manipüle edilme imkanı yoktur. fakat kitle içerisinde bireyin durumu bunun bütün tersidir. Diğer yandan tarafından gerçekleştirilen zihinsel kuşatma bireyin hür iradesini ortadan kaldırmıştır. fert kitle kontak araçları ve medyanın manipülesi karşısında çaresizdir. Çünkü kitle toplumunda karşılıklı ve serbest düşünce alışverişi değil tek taraflı, buyurgan ve yönlendirici 1 kontak akımı bulunur. Bu da fertler arası hür tartışma yoluyla kamuoyu oluşumunu engellemektedir.

Kitle toplumdaki bireyin özelliği ve kendiliği medya aracılığıyla anonim 1 kimlik içinde erir. Burada popüler 1 kültürel kimlik kadar, başat 1 kontak sisteminin de belirleyici olduğu söylenebilir. Göreceli bi şekilde bireyin kitle kontak sürecine katılması olabilir görünse de bu katılım fert etkileştiren, bağlantılı ve güdümlü kılan 1 özelliğe sahiptir. Kamuoyu araştırmalarında hakikat görümünde seçenekler bulunur. Bireyden 1 seçim yapmasını istenir. yalnız hiçbir vakit seçim bireyin serbest iradesiyle oluşmaz. Kitle toplumu farklılığı irade üzerindeki manipülasyonu, bireyin ayrı ayrı ikna etme yolu birlikte değil toplum pusulasını biçimlendirmek yoluyla sağlamasıdır.

Sonuç bi şekilde kitle toplumundaki günümüz insanın etkiye ve manipülasyona açık yalnız hiçbir tepkisi olmayan yığınlar halinde geldiği kitle kontak araçlarının kitleleri istediği gibi yönlendirdiği ve Baudrillardın ifadesiyle temsil gücünü de kaybeden sessiz çoğunluk içinde kültür gibi veri, kuvvet ve toplumsallığın da gittiğidir.
KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE TOPLUMU

Çağın en önemli toplumsal görünümü olan kitlenin ortaya çıkışı sanayi devrimiyle başlar. Sanayileşeme ve kentleşmeye bağlı olarak insanların başta üretim olmak üzere çeşitli koşullarda kabalık yığınlar halinde kalması 19. yy’in sonlarına doğru birkaç çekici bir toplumsal olgu olarak dile getirilmiştir.

Kitle içerisinde bulunan insanın durumu çok farklıdır. Birey yalnızken muhakemede bulunabilir. Özgür iradesini kullanarak bir karara varır. Buna göre birey yalnız başınayken manipüle edilme imkanı yoktur. Ama kitle içerisinde bireyin durumu bunun tam tersidir. Diğer yandan tarafından gerçekleştirilen zihinsel kuşatma bireyin özgür iradesini ortadan kaldırmıştır. Birey kitle iletişim araçları ve medyanın manipülesi karşısında çaresizdir. Çünkü kitle toplumunda karşılıklı ve serbest fikir alışverişi değil tek taraflı, buyurgan ve yönlendirici bir iletişim akımı vardır. Bu da bireyler arası özgür tartışma yoluyla kamuoyu oluşumunu engellemektedir.

Kitle toplumdaki bireyin özelliği ve kendiliği medya aracılığıyla anonim bir kimlik içinde erir. Burada popüler bir kültürel kimlik kadar, başat bir iletişim sisteminin de belirleyici olduğu söylenebilir. Göreceli olarak bireyin kitle iletişim sürecine katılması mümkün görünse de bu katılım birey etkileştiren, bağlı ve güdümlü kılan bir özelliğe sahiptir. Kamuoyu araştırmalarında gerçek görümünde seçenekler vardır. Bireyden bir seçim yapmasını istenir. Ancak hiçbir zaman seçim bireyin serbest iradesiyle oluşmaz. Kitle toplumu farklılığı bilinç üzerindeki manipülasyonu, bireyin ayrı ayrı ikna etme yolu ile değil toplum pusulasını biçimlendirmek yoluyla sağlamasıdır.

Sonuç olarak kitle toplumundaki günümüz insanın etkiye ve manipülasyona açık ancak hiçbir tepkisi olmayan yığınlar halinde geldiği kitle iletişim araçlarının kitleleri istediği gibi yönlendirdiği ve Baudrillard’ın ifadesiyle temsil gücünü de kaybeden sessiz çoğunluk içinde kültür gibi bilgi, güç ve toplumsallığın da gittiğidir.
 

Benzer konular

Top