KPDS Soruları ve Açıklamalı Çözümleri

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#1
KPDS MAYIS 2005

We are determined to give the contract to an architect ___________ .
A) since a great many problems had already arisen
B) whose handling of the interiors was outstanding
C) who is committed to environmentally responsible design
D) until we learn the kind of garden that is possible
E) if their requirements were even slightly unusual

ÇÖZÜM
Bu soruyu çözerken iki ayrı teknik ve bilgiden yararlanacağız:

TEKNİK 1
Önce zaman uyumu kuralına göre bu sorudaki seçeneklere bakarız. Ana cümlenin zamanı “present tense” olduğuna göre, beklenen cümle devamı da aynı zaman diliminde olmalıdır. Bu sebepten dolayı diğer seçenekler elenir ve elimize (c) ve (d) seçenekleri kalır. BU YÖNTEMLE SEÇENEKLERİ İKİYE İNDİRMİŞ OLURUZ.

TEKNİK 2
Bundan sonra yapmanız gereken şey ise boşluktan hemen önce ne verildiğine bakmaktır “:…………… to an arcihtect_________” verilmiştir. O halde isimden sonra gelebilecek yapı SIFAT CÜMLECİĞİ (ADJECTIVE CLAUSE)dır. Bundan dolayı doğru cevap (c)dir
KPDS MAYIS 2005

The name "dolphin" is generally applied to species with a beaklike snout and slender body, __________ .
A) as it is dark above and white below, with bands of grey, white and yeIIow on the sides
B) which also had included porpoises
C) but there are also some freshwater forms which are largely confined to rivers in Asia, Africa and South America
D) whereas the name "porpoise" is reserved for the smaller species with a blunt snout and stocky body
E) though dolphins cannot actually smile
ÇÖZÜM
Bu soruyu çözerken iki ayrı teknik ve bilgiden yararlanacağız:

TEKNİK 1
Dikkat Virgül var ! Özellikle cümle tamamlama sorularında boşluktan önce virgül (,) veriliyorsa, buna mutlaka dikkat etmelisiniz. Virgülden sonra “bazı bağlaçlar (konu anlatımı bölümüne bakınız) ve ya sıfat cümlecikleri gelebilir. Bu bilgiler ışığında hemen elemeye başlayalım.(a), ve ( e) seçenekleri elenir.


TEKNİK 2
Zaman uyumu kuralına göre eleme yaptığımızda ise, elimizde kalan seçeneklerden (b) seçeneğini eleyebiliriz. Elimizde kalan “but” ve “whereas” yapılarından birini tercih edecek olursak, iki şeyin karşılaştırması verildiği için “whereas” tercih edilmelidir.

KPDS MAYIS 2005

If the company is to invest in long-term growth, __________ .
A) the main aim is nevertheless to improve customer relations
B) there was still a need for short term profits
C) it will clearly have to sacrifice short-term profits
D) a new sales force is already being trained
E) the investment would ultimately yield a returnÇÖZÜM
Cümlede 1.tür şart/ koşul cümlesi vardır, bu nedenle “present tense” kullanılmaktadır, aynı zamanda anlam bakımından tamamlaması gerekmektedir.


Although microeconomic theories try to explain how large numbers of firms act in the marketplace, ______ .
A) economists faced several unique problems
B) they are quite poor at describing or predicting the actual behaviour of any one particular real- world firm
C) managers try to minimize inventory costs, meet production schedules and devise diverse product mixes
D) behavioural theories had been far more descriptive and predictive of the behaviour of individual firms and managers
E) its primary aim is to promote organizational values and interests.ÇÖZÜM
Verilen cümlenin zamanına baktığımızda “…try to explain…” ile geniş zaman görüyoruz. Bundan dolayı seçeneklerde ilk arayacağımız şey present tensler olmalıdır. “although” kelimesinden zıt bir durumun geleceğini anlıyoruz, ayrıca zaman uyumunu da dikkate almamız gerekiyor. “firm” kelimesi de önemli bir ipucudur.___________ even though certain difficult economic conditions prevail.
A) European equities display strong profit growth
B) In 2004, the European economy remained fundamentally sound
C) Inflation had actually begun to improve
D) There were several other encouraging signs
E) It should have been easy to maintain the competitiveness
ÇÖZÜM
TEKNİK 1
Zaman uyumu tekniğine göre eleme yapıldığında ve ana cümlenin zamanına bakıldığında şu sonuç ortaya çıkar. Ana cümle present tensede olduğuna göre muhtemelen takip eden cümlede yine present tenselerden biri olacaktır. Bu açıdan bakılınca (a) seçeneği haricindeki tüm seçenekler elenir.

TEKNİK 2 (“EVENTHOUGH” İLE ZIT FİKİR ARAYIN)
“………….._______eventhough certain…..” boşluktan sonra “eventouhgh”, bağlacı verilmiştir. Bağlaçlar ile ilgili konu anlatımlarımızda da belirttiğimiz gibi “evethough” bir durum karşısında zıt bir sonuçtan bahseder. Bundan dolayı yapacağınız ilk şey “eventhough” bağlacının bulunduğu cümledeki anlama bakmak olmalıdır. “difficult economic conditions” bize olumsuz anlam verildiğine göre seçeneklerde olumlu bir durumdan bahsedeni seçmemiz gerekir. (a) seçeneği yine “strong profit growth” tamlamasıyla karşımıza doğru olarak çıkar.
KPDS MAYIS 2005

The name "dolphin" is generally applied to species with a beaklike snout and slender body, __________ .
A) as it is dark above and white below, with bands of grey, white and yeIIow on the sides
B) which also had included porpoises
C) but there are also some freshwater forms which are largely confined to rivers in Asia, Africa and South America
D) whereas the name "porpoise" is reserved for the smaller species with a blunt snout and stocky body
E) though dolphins cannot actually smile


ÇÖZÜM
Bu soruyu çözerken iki ayrı teknik ve bilgiden yararlanacağız:

TEKNİK 1
Dikkat Virgül var ! Özellikle cümle tamamlama sorularında boşluktan önce virgül (,) veriliyorsa, buna mutlaka dikkat etmelisiniz. Virgülden sonra “bazı bağlaçlar (konu anlatımı bölümüne bakınız) ve ya sıfat cümlecikleri gelebilir. Bu bilgiler ışığında hemen elemeye başlayalım.(a), ve ( e) seçenekleri elenir.


TEKNİK 2
Zaman uyumu kuralına göre eleme yaptığımızda ise, elimizde kalan seçeneklerden (b) seçeneğini eleyebiliriz. Elimizde kalan “but” ve “whereas” yapılarından birini tercih edecek olursak, iki şeyin karşılaştırması verildiği için “whereas” tercih edilmelidir.


 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#2
1. Volcanoes are built by the ---- of their own eruptive products, which are lava, ash flows, airborne ash and dust.

A) accumulation
B) destruction
C) explosion
D) instability
E) growth

Cümlede boşluktan sonraki bölümde lav, kül ve tozdan yani volkanik patlamayla ortaya çıkan maddelerden bahsediliyor. Yanardağların bu maddelerin bir araya gelmesi yani yığılmasıyla oluşması mantıklı bir açıklama olacaktır. Yanıt “accumulation” (yığılma, birikme) olmalıdır. destruction: yıkım, tahribat explosion: patlama instability: istikrarsızlık, karasızlık growth: büyüme
Doğru yanıt "A" seçeneğidir.


2. China and India serve as models for Africa because their experiences hold lessons for developing countries on how to manage ---- economic and political transformation.

A) deceitful
B) persuasive
C) accessible
D) irregular
E) gradual

Cümlede Çin ve Hindistan’ın Afrika için model oluşturduğundan ve bunun nedeninden söz ediliyor; “Çin ve HindistanAfrika için model oluşturur çünkü bu ülkelerin deneyimleri gelişmekte olan ülkeler için adım adım ekonomik ve politik değişimin nasıl sağlandığına dair ders niteliği taşır.” gradual sözcüğü altı çizili kelimelerin karşılığı olup cümlede anlamlı bir bütün oluşturmaktadır. Çin ve Hindistan ekonomik ve politik değişim adına diğer ülkelere örnek teşkil ettiğine göre bu değişimin nasıl olduğunu belirten sıfat olumsuz bir anlam taşımamalıdır. (deceitful ve irregular elenir) accessible (girilebilir) ve persuasive (ikna edici) ise anlamca değişim (transformation) ifadesi ve cümlenin geneliyle bağdaşmadığı için elenmelidir.
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.


3. In the largely closed economies of the Gulf, private as well as public funds have ---- turned to real estate and equity markets, fuelling a dangerous speculative boom.

A) unlikely
B) nominally
C) rapidly
D) still
E) tightly

Kelime soruları yanıtlanırken cümleyi genel hatlarıyla anlayıp yorumlamak doğru sözcüğü bulmak için yeterli olacaktır.Yukarıdaki cümlenin sonunda Körfez’de yer alan özel ve kamu fonlarının içinde bulunduğu eğilimin tehlikeli bir patlamayı hazırladığı ifade ediliyor. “fuel, dangerous, boom” sözcükleri yapılan eylemin hızlı bir şekilde gerçekleşerek tehlikeli bir sonuç doğuracağına işaret eder. Yanıt “rapidly” olmalıdır. ( C seçeneği)
Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

4. Certain nations have ---- the use of prenatal diagnostic techniques to select the sex of an unborn child; but, bribery and human ingenuity have made it easy for prospective parents to by-pass the statute.

A) removed
B) outlawed
C) explored
D) sustained
E) retained

İki cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru yorumlayarak çözüm aramak gerekir; “Bazı milletler çocuğun cinsiyetini belirlemeyi mümkün kılan doğum öncesi teşhis tekniklerini … Fakat rüşvet ve insan dehası çocuk bekleyen ebeveynler için bu kanunu göz ardı etmeyi kolaylaştırdı.” Boşluğa gelecek en anlamlı sözcük “yasaklamak” anlamına gelen “outlawed” olmalıdır.(B seçeneği) remove: kaldırmak, gidermek explore: keşfetmek, incelemek sustain: sürdürmek retain: elinde tutmak, bulundurmak
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.


5. Cells convert energy from one form to another and use that energy to ---- various activities, ranging from mechanical work to chemical synthesis.

A) turn off
B) use up
C) take in
D) carry out
E) pick up

Hücrelerin mekanik çalışmadan kimyasal senteze kadar çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmeleri, yerine getirmeleri söz konusudur (carry out). turn off: kapatmak, söndürmek (elektrik, TV, radyo …) use up: kullanıp, bitirmek take in: kandırmak pick up: toplamak
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#3
6. The British government ---- details of the next stage of its genetically modified cropfield trials, thus ---- off a now familiar cycle of debate and demonstration.

A) has released / setting
B) will release / to set
C) would have released / having set
D) is releasing / to have set
E) released / to be set

Bu tip iki boşluklu tense sorularını yanıtlarken emin olduğunuz boşluğa göre seçenekleri elemek mantıklı olacaktır. Örneğin yukarıdaki cümlede ilk boşluğa gelecek olan fiil çekimiyle ilgili birkaç alternatif söz konusu olabilir.Ama ikinci boşlukta fiil -ing almalıdır. (…böylece şimdi tanıdık olan tartışma ve gösteri döngüsünü başlatarak) Seçeneklerde “set” fiilinin –ing takısını sadece A seçeneğinde aldığını görüyoruz. “has released” fiil çekimi de anlam bütünlüğüne uyduğuna göre doğru yanıttır.
Doğru yanıt "A" seçeneğidir.


7. Training schemes in the United Kingdom ---- by the government as unemployment ----.

A) were encouraged / will have worsened
B) would be encouraged / had been worsened
C) have been encouraged / has worsened
D) had been encouraged / may worsen
E) are encouraged / would have worsened

Her iki boşluğun birbiriyle uyumlu olması açısından seçenekleri değerlendirirsek seçeneği hariç diğerlerinde anlamlı bir uyum olmadığı görülür. Örneğin A seçeneğinin ilk kısmı geçmiş zamana aitedilgen yapıdadır. Ama İkinci kısmın gelecek zaman olması anlamı bozmaktadır. Cümleyi C seçeneğindeki fiil çekimleriyle çevirirsek; “ İngiltere’de işsizlik kötüye gittiği için eğitim programları devlet tarafından desteklenmektedir.”
Doğru yanıt "C" seçeneğidir8. After the Germanic invasions, Celtic cultures, which in pre- Roman times ---- most of Western Europe, ---- almost entirely to the British Isles.

A) had covered / were confined B) have been covering / have been confined
C) had been covering / would be confined
D) have covered / could have been confined
E) were covering / had been confined

Geçmiş zamandan bahsedildiğine göre seçeneklerde şimdiki ve geniş zamana ait ifadeler elenmelidir. (B,D) Bundan önceki tense sorularında olduğu gibi bu soruda da seçeneklerin her iki tarafının uyumu açısından soruya yanıt ararsak doğru yanıtın A seçeneği olduğu görülür. Roma dönemi öncesinde yaşananlar past perfect tense (had covered) yapısıyla, Germen işgalinden sonraki durum ise past passive (were confined) yapısıyla ifade edilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur; “Roma dönemi öncesinde Batı Avrupa’nın çoğunu kaplayan Kelt Medeniyetleri Germen istilasından sonra hemen hemen tamamen İngiliz Adalarına hapsedildiler.
Doğru yanıt "A" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#4
9. An Indian drug company has
offered to supply an anti-AIDS
drug ---- sufferers in developing
countries ---- less than onetwentieth
of the standard cost in
the West.
A) in / to
B) at / over
C) with / for
D) to / at
E) on / with

Hindistan’daki bir ilaç firmasının AIDS’e karşı
bir ilaç önerdiğinden bahsediliyor. İlacın
gelişmekte olan ülkelerde bulunan hastalara
(… sufferers in developing countries)
sağlanması söz konusu olduğuna göre ilk
boşluğun yönelme anlamı veren-e, -a ekinin
İngilizce karşılığı olan “to” olması gerekir.
fiyat, tutar anlamına gelen cost
sözcüğünden önce de “at” gelmesi gerekir.
( at low cost, at high cost … gibi)
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.


10. The main attention at the World
Economic Forum, when it was not
focused ---- China, centred on
Africa’s remarkable economic
growth ---- the past couple of
years.
A) in / with
B) on / over
C) of / towards
D) by / at
E) from / through

İki boşluklu sorularda zaman kazanmak için
izlenmesi gereken en pratik yol,
doğruluğundan emin olduğunuz yanıtı bulup
seçenekleri bu doğrultuda elemektir.
Yukarıdaki cümlede ilk göze çarpan fiil focus
(odaklanmak) “on” prepozisyonunu
almaktadır. (focus on). Bu ifadede sadece B
seçeneğinde yer almaktadır. Buna göre ikinci
boşluğa “over” prepozisyonunu getirmek
anlam ifade ediyor mu diye kontrol edersek;
“over the past couple of years” (son birkaç
sene içinde).
Doğru yanıt "B" seçeneğidir
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#5
1. The central government has called
for tighter regulations on coastal
development and is launching an
---- to remove iIIegal beach homes
and hotels.
A) observation B) initiative
C) investment D) entitlement
E) attachment

Cümlede hükümetin sahil şeridi için aldığı
birtakım düzenlemelerden bahsediliyor.
“and” bağlacından sonra da yasadışı
yapılaşmayı önlemeye yönelik alınan
önlem/karar vs. den bahsediliyor. Bu
eyleme yönelik olarak yapılan hareketin ne
olduğu seçeneklerde yer alan sözcüklerin
biriyle ifade edilmiştir. “girişim/inisiyatif”
anlamına gelen “initiative” sözcüğü
boşluğa gelebilecek en uygun sözcüktür.
observation: inceleme
investment: yatırım
entitlement: ehil, mezun
attachment: ek, ilgi
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.


2. Classifying is a fundamental
cognitive process that refers to the
sorting of objects, events, living
things, and phenomena into
clusters according to their ----
characteristics.
A) additional B) relative
C) common D) ultimate
E) necessary

Cümlede obje, olay, canlılar vs.’nin
sınıflandırılmasından bahsediliyor.
Bunların hangi özelliklerine göre
sınıflandırıldığı söz konusu olduğu için
boşluğa “ortak” anlamına gelen
“common” gelmelidir.
additional: ek olarak
relative: göreli, ilişkin
ultimate: son, nihai
necessary: gerekli
Doğru yanıt "C" seçeneğidir.3. In Spanish literature, ala divino is
the recasting of a secular work as
a religious work, or more ----, a
treatment of a secular theme in
religious terms through the use of
allegory, symbolism, and
metaphor.
A) externally B) respectively
C) primarily D) decisively
E) generally

Cümlede “ala divino” terimi
açıklanmaktadır. Boşluktan önce ve sonra
iki tanım yapılmaktadır. Arada da “yada,
diğer bir deyişle” anlamına gelen “or more
…” bağlacı yer almaktadır. “ya da daha
genel bir ifadeyle” anlamına gelen “or
more generally” boşluğa gelebilecek en
uygun yapıdır.
externally: dışardan
respectively: söylenen sıraya göre
primarily: öncelikli olarak
decisively: kararlı
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.4. Marie Elizabeth Zakrzewska is a
German-born American physician
who founded the New England
Hospital for Women and Children
and---greatly to the acceptance of
women as medical professionals.
A) pertained B) attributed
C) owed D) contributed
E) applied

Marie Elizabeth Zakrzewska’nın halk
sağlığı ve kadınların tıp sektöründe kabul
edilmeleriyle ilgili yaptığı çalışmalardan
bahsediliyor. Boşluğa “katkıda bulunmak”
anlamına gelen “contributed” fiili
gelmelidir.
pertain: ait olmak
attribute: isnat etmek, atfetmek
owe: borçlu olmak
apply: başvurmak
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.5. European Union foreign ministers
have urged the Serb authorities
to ---- the two fugitives by the end
of March.
A) set out B) tidy up
C) step down D) take off
E) turn over

Cümlede Avrupa Birliği’nin Sırp
otoritelerinden iki kaçağın Mart ayı sonuna
kadar teslim etmesini istediği ifade ediliyor.
Boşluğa gelebilecek en uygun fiil “teslim
etmek” anlamına gelen “turn over”
olmalıdır.
set out: yola koyulmak
tidy up: düzenlemek, toparlamak
step down: bir yerden inmek, istifa etmek
take off: uçağın havalanması
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#6
6. Conger eels, which ---- any large
marine eels of the family
Congridae, ---- in shallow water,
hiding in crevices during the day
and are active by night, feeding on
fish and crabs.
A) were to be / used to live
B) used to be / will live
C) are to be / might have lived
D) are/live
E) could be / have lived

Cümlede yılanbalıklarıyla ilgili genel bir
ifade yer aldığına göre yani bilimsel bir
gerçeklikten bahsedildiğine göre
boşluklara geçmiş zamanlı ifadeler
getirilemez. A,B,C ve E seçeneklerinde
geçmiş zaman çekimli filler yer aldığına
göre yanıt D olmalıdır.(are/live)
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.


7. In general, the body ---- nutrients
best from foods in which the
nutrients are diluted and dispersed
among other ingredients that ----
their absorption.
A) can absorb / wouId have
facilitated
B) absorbs / may facilitate
C) were to absorb / would facilitate
D) has absorbed / used to facilitate
E) might absorb / must have
facilitated

Bir önceki soruda olduğu gibi bu soruda da
genel bir anlam söz konusudur. Vücudun
besinleri emmesi geçmiş ya da gelecek
anlamlı değil, geniş anlamlı bir durum
olduğuna göre ilk boşluğa “absorbs” fiili
gelmelidir. “may facilitate” fiil çekimi de
ikinci boşluk için uygun olduğuna göre
yanıt B olmalıdır.
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.


8. In feudal Japan, the za were any
---- the mercantile or craft
associations that flourished ----
1100 and 1590.
A) in / up to B) at / through
C) of / between D) over / before
E) under / from

Cümlenin sonunda yer alan iki tarihten
yola çıkarak soruyu çözmek daha pratik
olacaktır. Burada iki tarih verildiğine göre
ikinci boşluğa “arasında” anlamına gelen
“between” prepozisyonu gelmelidir. Bu da
sadece bir seçenekte ( C ) yer aldığına
göre diğer seçenekler elenmelidir. Aitlik
ifade eden “of” prepozisyonu da ilk boşluk
için uygundur.
Doğru yanıt "C" seçeneğidir.


9. The Cirrus SR20 was an attractive
plane ---- people interested in
learning to fly, and it could also
serve effectiveIy as an air taxi ----
short-haul routes.
A) between / over
B) to / at
C) towards / in
D) among / under
E) for / on

İlk kısımda söz konusu uçağın kimler için
ilgi çekici olduğu vurgulanıyor. “için”
anlamına gelen “for” edatı, ilk boşluk için
uygundur. Bu ifade de sadece bir
seçenekte yer aldığına göre yanıt E
olmalıdır.
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.


10. Geochronology is the branch ----
geology that deals with the dating
---- the Earth by studying its rocks
and contained fossils.
A) in / from B) of / of
C) within / through D) among / in
E) about / inside

İlk boşluk için “neyin bir kolu?” sorusu için
“jeolojinin” cevabı verilecektir. O halde
aitlik ifade eden “of” prepozisyonu burası
için uygundur. İkinci boşluk için de aynı
durum söz konusu olduğuna göre yanıt B
olmalıdır.
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#7
11. Presumably they will find the
terms acceptable, but ---- they
raise any objections, we need to
listen to them.
A) in case B) as if
C) until D) while
E) since

Bağlaç bilgisini test eden bir sorudur.
Bağlaç sorularında iki cümle arasındaki
anlam ilişkisini doğru tespit etmek gerekir.
Eğer iki cümle arasında anlamca tezatlık
varsa “although, though, but” gibi
bağlaçların, paralellik varsa “in addition
to, besides” gibi bağlaçların kullanılması
uygundur. Yukarıdaki cümlede ise bir
olasılık durumu söz konusudur. “Eğer
herhangi bir itiraz durumu söz konusu
olursa …” anlamına gelen “in case” doğru
bağlaçtır.
Doğru yanıt "A" seçeneğidir.


12. Highlights of the Great Wisconsin
Cheese Festival include
cheesecake contests and cheesecarving,
---- sculptors transform 18
kg blocks of cheddar cheese into
objects of beauty.
A) from that B) how
C) what D) in which
E) whatever

Peynir festivalinden bahsedilen bu
cümlede boşluktan sonraki ifadede
heykeltraşların bu festivalde ne yaptıkları
anlatılıyor. Boşluğa “ki orada” anlamına
gelen “in which” pronounu gelmelidir.
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.13. ---- other areas of policy analysis,
foreign policy analysis also starts
with a number of central questions
about the nature of what is to be
studied.
A) In place of
B) By means of
C) As opposed to
D) lnstead of
E) As in

İki cümle arasında “also” bağlacını da göz
önünde aldığımızda paralellik olduğunu
görürüz. ( Diğer politika analizi alanlarında
olduğu gibi, dış politika analizinde de) O
halde “-de olduğu gibi” anlamına gelen “as
in” bağlacı doğru yanıttır.
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.


14. The Atatürk Dam, which is ---- the
largest dams in the world, is
capable of generating 8.9 billion
kilowatt-hours of electricity
annually from the run-off of the
vast lake ---- its construction
created.
A) such as / of which
B) one of / that
C) more than / which
D) other than / some of
E) between / where

Atatürk Barajı’nın dünyanın en büyük
barajlarından biri olduğundan
bahsedilmektedir. Cümlenin başında
Atatürk Barajı, virgüller arasında da
dünyanın en büyük barajları ifadeleri yer
aldığına göre ilk boşluğa “one of” yani “-
den biri” ifadesi gelmelidir. Bu da sadece
bir seçenekte yer aldığına göre yanıt B
olmalıdır. İkinci boşluk için de “vast lake”
ifadesini tanımlayan “that” bağlacının
kullanılması uygundur.
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#8
1. Forgery is the act of making,
reproducing, altering or signing a
false document or other
instrument with the ---- of
defrauding others.
A) development B) exception
C) intention D) determination
E) prediction

Kelime bilgisinin test edildiği bu soruda
“forgery” yani “sahtecilik” ten
bahsediliyor. “defrauding others”
kelimeleri “başkalarını kandırmak”
anlamına geldiğine göre boşluğa “niyet”
anlamına gelen “intention” sözcüğü
gelmelidir.(başkalarını aldatmak
amacıyla/niyetiyle)
development: gelişme
exception: istisna
determination: kararlılık
prediction: tahmin
Doğru yanıt "C" seçeneğidir.


2. The sense of smell, which has not
been fully understood yet, is much
more ---- than the sense of taste.
A) attainable B) dedicated
C) suitable D) sophisticated
E) endurable

Cümlede, henüz tam olarak anlaşılamayan
koku duyusundan bahsedildiğine göre bu
duyunun diğerlerinden daha karmaşık
olması durumunu ifade eden
“sophisticated” sözcüğü doğru yanıttır.
attainable: elde edilebilir
dedicated: adanmış
suitable: uygun
endurable: dayanılabilir, katlanılır
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.


3. The full stop is probably the most
used form of punctuation, partly
because almost everyone knows
how to use it----.
A) considerably B) redundantly
C) dominantly D) appropriately
E) profoundly

3. SORUNUN ÇÖZÜMÜ
Nokta niçin en çok kullanılan noktalama
işaretidir? Çünkü hemen hemen herkes
onun nerede/nasıl kullanacağını
bilmektedir. “uygun şekilde” anlamına
gelen “appropriately” doğru yanıttır.
considerably: oldukça, önemli oranda
reduntantly: gereksiz yere
dominantly: baskın şekilde
profoundly: derinden, etkili
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#9
4. The European System of Central
Banks, which ---- a single
monetary policy for the euro zone,
consists of the European Central
Bank in Frankfurt together with 15
national central banks.
A) regulates B) signifies
C) expresses D) provokes
E) acquires

Merkezi bankalar sistemi tarafından ne
yapılır? Şeklinde sorduğumuzda ve
seçenekleri bu kapsamda
değerlendirdiğimizde “düzenler” anlamına
gelen “regulate” fiilinin en uygun sözcük
olduğunu görürüz.
signfy: belirtmek, işaret etmek
express: belirtmek, ifade etmek
provoke: kışkırtmak, tahrik etmek
acquire: elde etmek
Doğru yanıt "A" seçeneğidir


5. Leaders with different political
styles have launched daring
projects to take Japan out of the
economic recession, but in the
long run, they may ---- colliding
with each other.
A) make out B) give in
C) act out D) fight off
E) end up

Cümlede, liderlerin Japonya’yı ekonomik
krizden kurtarmak için önemli projeler
yaptıklarından bahsediliyor ve
devamında da “ama, uzun vadede onlar
birbirleriyle çatışma içinde …..”
ifadesine yer veriliyor. “ile bitmek,
nihayetlenmek, sonlanmak” anlamına
gelen “end up” phrasal verb’ü boşluğa
gelebilecek en uygun fiildir.
make out: anlamak
give in: teslim olmak
act out: dışa vurmak, canlandırmak
fight off: defetmek, mücadele etmek
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.


6. Unlike broadcast television, an
interactive TV service provider ----
customers to choose which
service to use at any given time,
whether it ---- shopping, watching
a film or playing games.
A) has allowed / might have been
B) allows / is
C) allowed / would be
D) would allow / should have been
E) is allowing / was

Gramer sorularında doğru ipuçlarını
yakalamak ve ona göre bir taktik
uygulamak gerekir. Bu cümlede herhangi
bir zaman zarfının olmadığı ve genel bir
ifade olduğu ilk dikkat çeken özelliklerdir.
Seçenekler de hızlı bir şekilde gözden
geçirildiğinde biri hariç diğerlerinde yer
alan fiil çekimlerinin tense uyumu
açısından zıt oldukları görülür. Cümlede
genel bir anlam söz konusu olduğuna göre
past tense yani geçmiş zamanla ilgili bir
durum söz konusu değildir. Ayrıca,
cümlede her iki fiilin de farklı zamanlarda
çekileceğine işaret eden ne zaman zarfı ne
de başka bir ipucu yer alıyor. Sadece
seçeneklerden hareket ederek dahi
sorunun yanıtıyla ilgili fikir yürütmek
mümkündür. Yanıt “allows/is” fiillerinin
yer aldığı B şıkkıdır.
Doğru yanıt "B" seçeneğidir.


7. The tradition of sculpting in clay ---
as early as AD 800, and ultimately
it ---- as the point of departure for
related works that were cast in
metal.
A) should have developed / has
served
B) has developed / had served
C) may have developed / served
D) would have developed / will
serve
E) could have developed / will
have served

Tense sorularında eğer bir zaman zarfı
varsa bu öncelikli olarak değerlendirilmesi
gereken bir ögedir. Cümlede “M.S 800”
zaman zarfı yer aldığına göre söz konusu
eylem geçmişte kalmıştır ve cümlenin
devamında gelen “and” bağlacı da
eylemin aynı zaman diliminde
gerçekleştiğini göstermektedir. Bu
durumda ikinci kısımda past tense alan
seçeneklere bakıldığında C seçeneğinin
doğru olduğu görülür. “may have
developed” ( -miş olabilir) ifadesi geçmişe
yönelik tahminde bulunmayı ifade eder.
Doğru yanıt "C" seçeneğidir.


8. The degree ---- age-related
wrinkling varies considerably ----
person to person, partly due to the
amount of exposure to the sun.
A) of / from B) for / between
C) to / among D) about / by
E) towards/ with

Cümle yaşa bağlı kırışıklığın kişiden kişiye
değiştiği “from person to person”
ifadesiyle tamamlanmalıdır. En başta
geçen “degree”(derece) ifadesi de “agerelated
wrinkling”(yaşa bağlı kırışıklık) ile
aitlik açısından benzer olduğuna göre “of”
prepozisyonu kullanılmalıdır.
Doğru yanıt "A" seçeneğidir.


9. When Sarpsborg was burned
down ---- the Nordic Seven-Year
War, Frederick II gave permission
for the inhabitants to move ---- a
place near the Glomma River.
A) after / away B) at / by
C) in / over D) during / to
E) through / from

Sarpsborg’un yıkılması olayının söz
konusu savaş sırasında (during) olması
ihtimali yüksek olmakla birlikte, savaş
sonrası (after) veya içinde (in/at) olmuş
olması da muhtemel yanıtlardır. D
seçeneği ve A seçeneği ile az bir ihtimalle
de olsa B/C seçenekleri elde kalan
seçeneklerdir. “bir yerden bir yere
taşınmak” ; “move to a place” ile ifade
edildiğine göre “during” ilgeci doğru
yanıttır.
Doğru yanıt "D" seçeneğidir.


10. Crystals are created ---- cooling
and crystallization take place at an
appropriate depth and with
sufficient time.
A) until B) though C) so
D) before E) when

Kristallerin oluşumundan bahsedilen bu
cümlede boşluğa gelebilecek en uygun
bağlaç “olduğunda” anlamına gelen
“when” bağlacıdır.
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#10
11. ---- schools encourage children to
read printed books more often, the
library, in its traditional form, will
eventually disappear.
A) Whenever B) Whereas C) Since
D) However E) Unless

Cümlede bir durumun, diğer duruma olan
bağımlılığı ya da diğer bir deyişle koşul
durumu söz konusudur. “Eğer okullar
çocukları basılmış kitapları okumaları için
teşvik etmezlerse, geleneksel anlamda
kütüphaneler sonunda yok olacaktır.” “-
mezse, olmazsa” anlamına gelen
“unless” bağlacı bu cümle için
kullanılabilecek en uygun bağlaçtır.
Doğru yanıt "E" seçeneğidir.
 

Benzer konular

Top