KPSS KPSS Eğitim Bilimleri Denemesi Ve Cevapları

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Katılım
9 Hzr 2006
Mesajlar
9,858
Beğeniler
136
#1
1. Gelişimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişime yön veren bazı İlkeler vardır.
B) Gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir.
C) Gelişim olgunlaşma ve öğrenme etkileşiminin bir ürünüdür.
D) Gelişimde önemli olan kalıtımdır.
E) Gelişimin süreç ve ürün olmak üzere iki boyutu vardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi gelişim görevlerini etkileyen faktörlerden biridir?

A) Kişilik
B) Öğrenme
C) Hazır bulunuşluluk
D) Büyüme
E) Kişisel değer ve beklentiler

3. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gelişim görevlerini her birey aynı şekilde yerine getirir
B) Gelişim görevleri bir araya gelerek bir örüntü oluştururlar
C) Fiziksel olgunlaşma gelişim görevlerini etkiler
D) Her birey gelişim görevlerine kendine göre bir anlam yükler
E) Toplumsal beklentiler gelişim görevlerini etkiler

4. "Kişisel bağımsızlığa ulaşma" gelişim görevi aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde yer almaktadır?

A) Orta çocukluk
B) Ergenlik
C) Genç yetişkinlik
D) Yaşlılık
E) Yetişkinlik

5. Bireyin yeni karşılaştığı durum, nesne ve olayları kendisinde önceden var olan bilişsel yapının içine yerleştirmesine ne denir?

A) Düzenleme
B) Özümleme
C) Şema
D) Dengeleme
E) Zeka

6. "Nesnenin korunumu" ilkesini aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklamaktadır?

A) Şema ve özümleme ile dengelenmenin sağlanması
B) İşlemleri tersine çevirebilme özelliği
C) Nesnelerin biçim ve konumları değişse bile miktar ve hacim olarak değişmeyeceği
D) Nesnelerin sembollerle ifade edilmesi
E) Nesneleri belli özelliklerine göre sıralayabilme

7. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler (7-12 yaş) dönemine ait özelliklerden biri değildir?

A) Mantıksal düşünme yeteneğinin başlaması
B) Tersine çevirebilirlik ilkesinin kazanılması
C) Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflayabilme
D) Çok yönlü analitik düşünmenin başlaması
E) Benmerkezci düşünceden uzaklaşılması

8. Bireyin kavrama ve düşünme sisteminde ortaya çıkan gelişmeler hangi gelişim alanının ifade eder?

A) Fiziksel gelişim
B) Ahlak gelişimi
C) Kişilik gelişimi
D) Sosyal gelişimi
E) Bilişsel gelişimi

9. Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemlerine göre ergenlik çağına denk gelen özelliktir?

A) Üreticiliğe karşı verimsizlik
B) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
C) Temel güvene karşı güvensizlik
D) Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu
E) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

10. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in Ahlak Gelişimi Kuramına göre "Dışsal kurallara bağlılık döneminin" özelliklerinden biri değildir?

A) İşlenen suçun önem derecesi doğurduğu fiziksel sonuçlarla belirlenir
B) Yetişkinler tarafından konulan kurallar sorgulamadan kabul edilir
C) Kuralların gerektiğinde değiştirilebileceğine inanılır
D) Kurallara uymamanın altında yatan nedenlere dikkat edilmez
E) Çocuk ahlaki yargıları bakımından yetişkinlere bağımlıdır


Doğru Cevaplar: 1-D, 2-E, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-D, 8-E, 9-B, 10-C
 
Top