Kredi Yurtlar Kurumuna Müracaat ve Kabul Şartları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,149
Beğeniler
324
Şehir
Türkiye
#1


YURTLARA MÜRACAAT VE KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yurtlara Müracaat:

Öğrenciler kurumca hazırlanan müracaat formlarını Bölge ve Yurtlar Müdürlükleri’nde kurulan kayıt bürolarından alarak doldurur, kendisi tarafından imzalandıktan sonra aynı bürolara elden teslim ederler. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.)
Öğrenciler, durumlarını ilgili Bölge ve Yurtlar Müdürlükleri ile Yükseköğretim Kurumları’ndan izlerler.
Öğrenciler formaları doldururken sorulara verilen cevapların doğru olmasına dikkat ederler.
Kayıt bürolarındaki görevlilerce formaların incelenmesi sonucunda eksiklik ve hata bulunmadığı anlaşıldığında, öğrencinin adı, soyadı, müracaat tarihi ve form üzerindeki aday numarası 2 adet olarak düzenlenerek müracaat kayıt fişine yazılır ve biri öğrenciye verilir.
Kayıt bürolarınca alınan tüm müracaat formları kayıt numarasına göre düzenli bir şekilde sıralanır ve müracaat kayıt fişi ile birlikte müdürlüğe gönderilir.
Yurtta barınmakta olan öğrencilerden, Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 11. Maddesine göre yurtta kalma sürelerini dolduranların en geç yurtların hizmete kapatıldığı tarihte kayıtları silinir.
Ancak, değerlendirme neticesinde muhtaç ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere enfazla bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır. (Genel Müdürlükçe uygun görülen bu öğrenciler için öğretim yılı başındaki her yurdun boş yatak kapasitesinin en fazla %2’si kdr kontenjan ayrılır.) Bu öğrencilerden aylık yurt yatak ücretinin 2 katı ücret tahsil edilir.

Ön kayıtla veya önkayıt- özel yetenek imtihanı ile yükseköğretim programlarına alınan öğrencilere de öğretim yılı başındaki heryurdun boş yatak kapasitesinin %2’si kontenjank olarak ayrılır.

Her iki durumdaki öğrenciler Genel Müdürlükçe hazırlanan formlarla tespit edilen süre içerisinde müracattta bulunurlar. Ancak; artık yıl öğrencileri daha önce barınmakta oldukları Yurt Müdürlüğü’ne müracat etmek zorundadırlar.

Kayıt Kabul Şartları
Aşağıdaki belirtilen şartları taşıyan yükseköğrenim öğrencileri Kurium yurtlarında barınmak için müracaat edebilirler.
a) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,
b) Ailesi, yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir belediye y sınınrları dışında oturmak,
c)Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamak,
d) Sağlık yönünden toplu yerlerde yaşamaya elverişli olmak,
e) Kurum ve diğer resmi kuruluşların yurtlarında süresiz çıkarma cezası almamış olmak,
f) Yabancı uyruklar için yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip olmak.
Yapılan değerlendirme neticesinde yurtlara kesin kayıt kazanan öğrencilerden;
1. Öğrenim belgesi
2. Onaylı nüfus cüzdanı
3. Toplu yerlerde yaşamaya engel bir durum olmadığını belirtendispanser raporu
4. 5 adet öğrenci veli adresi yazılı ve posta pulu yapıştırılmış zarf,
5. 8 adet cephedençekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotoğrafta kız öğrencilerin gözlüksüz ve düzgün kıyafetle. Erkek öğrencilerin kıravat ve ceketli, gözlüksüz, sakalsız ve bıyıkları dudak kenarlarına taşmamış olması zorunludur.)
6. Genel Müdürlük tarafından belirlenen kayıt ücreti,
7. Savcılık belgesi veya adli sicil raporu, alınır.

YURT ÜCRETİ

Yurtlarda ücret karşılığı kalınır. Ancak; devamlı barındırılan öğrencilerden çok fakir oluğu ve maddi zaruret içinde bulunduğu tebpit edilenler ile mucbir sebeplerle örele güçlüğüne düşenler yurt ücreti alınmamasına, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.

Yurtlarda farklı yurt ücretinin tespiti ile aylık veya üçer aylık dönemler helinde tahsiline Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Yurt ücretindeki değişiklikler karar tarihinden itibaren 2 ay içinde uygulanır.
Öğrenciler, yurt ücretlerinin aylık tahsilinde her ayın; üçer aylık dönemler halinde tahsil edilmesinde ise; ilk ayın son iş günü saat l4.00’e kadar ödemek zorundadırlar.

BARINMA SÜRESİ


Öğrenciler yurtlarda, devam ettikleri öğretim kurumunun normal öğrenim süresikadar kalabilirler. Arasınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise geri kalan öğretim yılı kadardır. Ancak bu süreler içinde öğrenimlerin bitirememiş öğrencilerden muhtaç ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere en fazla bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır. Bu öğrenciler için öğretim yılı başındaki boş yatak kapasitesinin en fazla % 2’si kadar kontenjan ayrılır. Bu öğrencilerden aylık yatak ücretinin iki katı kadar ücret alınır.

Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan ama, felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrencilere öğrenimlerini bitirinceye kadar barınma hakkı tanınır.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,149
Beğeniler
324
Şehir
Türkiye
#2

KURUM YURTLARININ BULUNDUĞU İL VE İLÇELER​


SADECE KIZ YURDU BULUNAN İLLER:

Sakarya - Uşak
(Erkek öğrenciler müracaat etmeyecektir)SADECE ERKEK YURDU BULUNAN İL VE İLÇELER:

Akçaova - Arapkir - Bafra - Bolvadin - Ceyhan - Çumra - Ezine - Havran - Sinop - Tatvan - Tekirdağ
(Kız öğrenciler müracaat etmeyecektir.)

ÜNİVERSİTE YURTLARI

1- Abant İzzet Baysal Üniversitesine Bağlı Yurtlar:
a) Şehir Kampüsü 400 Kişilik Erkek
b) Gölköy Kampüsü 800 Kişilik Erkek
c) Gölköy Kampüsü 800 Kişilik Kız
Başvuru Adresi : Abant İzzetBaysal Üneversitesi Yurtlar Müdürlüğü Gölköy Kampüsü/ Bolu
Başvuru Telefonu : (0-374 ) 253 45 11 (2 hat) (0-374 ) 253 45 19

2- Ankara Üniversitesine Bağlı Yurtlar:
Üniversiteya bağlı Vehbi Koç Yurdu daha çok son sınıf öğrencilerinin kullanımına açık. Öğrenci kapasitesi ise 240 kişidir.
Vehbi Koç Öğrenci Yurdu Başvuru Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Maltepe /Ankara
Vehbi Koç Öğrenci Yurdu Başvuru Tel: (0-312) 299 63 04 - (0-312) 231 85 91

3- Bilkent Üniversitesine bağlı Yurtlar:
Bilkent Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan öğrenci yurtları yaklaşık 4500 yatak kapasitelidir.
Bu yurtlar yüksek ücretlidir. Ücretler yatak sayısına göre heryıl yeniden belirlenir. Burslu öğrencilerin yatak ücretleri üniversite tarafından karşılanır.
Başvuru Adresi: Bilkent Üniversitesi 06533 / Ankara
Başvuru Tel : (0-312) 266 41 25 (0-312) 266 40 00 (70 hat) (0-312) 266 41 27

4-Boğaziçi Üniversitesi’ne Bağlı Yurtlar:
Yurtlar üç kampüste toplanmıştır:
Kuzey Kampüsünde 500 Kişilik Kız
Kuzey Kampüsünde 500 Kişilik Erkek
Hisar Kampüsünde 200 Kişilik Erkek
Güney Kampüsünde 400 Kişilik Kız
Güney Kampüsünde 500 Kişilik Erkek

Başvuru Adresi : Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü Bebek / İstanbul
Başvuru Tel: Yurda bizzat başvuruda bulunulması gerektiğinden yetkililer başvuru telefonu vermiyor.

5- Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Bağlı Yurtlar :
Buca Kampüsü 554 kişilik.
Başvuru Adresi : Buca Eğitim Fakültesi Kampüsü Menderes Cad. Tren İstasyano yanı Buca/ İzmir
Başvuru Tel: (0-232) 420 76 00

6- Hacettepe Üniversitesi’ne Bağlı Yurtlar:
Merkez Kampüsü 2176 Kişi
Beytepe Kampüsü 2478 Kişi
Öğrenci lojmanları 849 Kişi
Konservatuarda 228 Kişi
Başvuru Adresi : Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıhhıye / Ankara
Başvuru Tel: 80-312) 311 60 24

7- İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Bağlı Yurtlar:
Ayazağa Kampüsü 604 kişilik Erkek
Başvuru Adresi : İTÜ Ayazağa Kampüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayazağa / İstanbul
Başvuru Tel: (0-212) 276 13 66 (2hat) (0-212) 285 30 17

8- Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Bağlı Yurtlar:
ODTÜ Kampüsü 1710 Kişi Kız
ODTÜ Kampüsü 3002 Kişi Erkek
ODTÜ Geliştirme Vakfı 200 KişiKız
(Yurtların tümü kampüsün içindedir.)
Başvuru Adresi: ODTÜ Kampüsü / Ankara
Başvuru Tel : (0-312) 210 11 16 - 210 12 25 (0-312) 210 10 00 ‘dan 2739 veya 2740
 
Top