Laboratuvarlar

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Laboratuvarlar deyince , tahlil yapılan yer akla gelir. Çoğumuz nedir nasıl çalışır bilmeyiz.Bizler kanımızı verir gideriz söylenen saattede sonuç alır gösteririz doktorumuza. Bakalım bu lavoratuvarlarda neler yapılıyormuş biraz inceleyelim:)Laboratuvar nedirle başlayalım işe.

Laboratuvarlar çeşitli alet,cihaz ve tertibatların kullanılıp deneylerin,analizlerin,araştırma ve incelemelerinin yapıldığı yerlerdir.Birçok alanı bulunmaktadır bunlardan bazıları;biyokimya,mikrobiyoloji,hemotoloji,patoloji,özel testler laboratuvarlarıdır.
Laboratuvarlar zamanla artmış her bilim dalına girmiştir.Burada tıbbı laboratuvarlara ağırlık vermek istiyorum.
Ülkemizde sağlık meslek liselerinde laboratuvar bölümü eğitimi verilmektedir.Bu eğitimi tamamlamak isteyenler için üniversitelerimizde laboratuvarla alakalı bölümler bulunmaktadır.Laboratuvar uzmanları için üniversitelerde bulunulan laboratuvar bölümüyle alakalı bölüm eğitimini tamamlamış kişilerin TUS'a (Tıpta Uzmanlık Sınavı)girerek Uzamanlık alırlar. Eğitimini tamamlayanlar özel veya devlet hastanelerinde laboratuvar teknisyeni,laboratuvar teknikeri, kimyager, biyolog ve bölüm uzmanları olarak görev yaparlar.
Laboratuvarlar Uzman denetiminde laboratuvar teknisyeni,laboratuvar teknikeri veya biyologlarla insan sağlığında tanıya yardımcı olmak için analizler yaparlar. Labrotuvarda kalite en ön sıradadır. Analizler kalibrasyon ve kontroller sonucunda yapılır.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#2


Temel Biyokimya ve Klinik Biyokimya olarak ikiye ayrılır.Sağlık ve hastalıkta biyokimsal mekanizmaları,hastalıkların önlenmesini, tanı, ayırıcı tanı ve tedaviyi esas alır. Bölüm kendi arasında bölümlere ayrılır. Bu bölümler her kurumda farklılık gösterebilir.Genel olarak: rutin biyokimya laboratuvarı, idrar laboratuvarı, moleküler laboratuvarı,hormon laboratuvarı olarak belirtebiliriz.

Biyokimya laboratuvarlarında kurumlara göre farklılık göstersede genel olarak aşağıdaki testler yapılmaktadır.
- Albumin
- Alkalen Fosfataz
- ALT
- AST
- Asit Fosfataz
- Amilaz
- Bilirubinler
- Demir
- Demir Bağlama Kapasitesi
- Fosfor
- GGT
- Glukoz
- Globulin
- HDL-Kolesterol
- LDL-Kolesterol
- Kalsiyum
- Klor
- Kolesterol
- Kreatinin
- Kreatinin Fosfokinaz
- Kreatinin Fosfokinaz İzoenzimleri
- Laktat Dehidrojenaz (LDH)
- Potasyum
- Sodyum
- Transferrin
- Trigliserit
- Üre
- Ürik Asit
- TSH (Tiroit Stimülan Hormon)
- T3
- FT3
- T4
- FT4
- E2
- Progesteron
- FSH
- LH
- Beta HCG
- Prolaktin
- Testesteron
- DHEA-SO4
- Gebelik Testi
- İdrarda Bilirubin
- İdrar Dansitesi
- İdrarda Glukoz
- İdrarda Hematüri
- İdrarda Keton
- İdrar PH'ı
- İdrarda Protein
- İdrarda Ürobilinojen
- Gaitada Gizli Kan
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#3
Mikrobiyoloji şöyle açıklayalım : Mikrop diye bilinen gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen bilimdalıdır mikrobiyoloji. Bu incelemeler mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır.Mikrobiyoloji laboratuvarlarınında çalışma prensibi biyokimya laboratuvarlarındaki gibi tanı ,ayırıcı tanı ve tedavide doktora yardımcı olmaktır. Mikrobiyoloji laboratuvarı; temel mikrobiyoloji laboratuvarı,klinik mikrobiyoloji laboratuvarı, gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı vs gibi bölümlere ayrılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizler çok değişiklikler gösterir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında hastalık etmenlerinde,tanı koyarken çeşili mikroskobik incelemeleri kültürler serolojik analizler yapılır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizler kurumlara göre değişiklik göstersede genel olarak aşaığdaki tetkikler yapılmaktadır.
-ASO
-CRP
-RF
-BURUCELLA ROSE BENGAL
-BRUCELLA TÜP AGLÜTASYONU
-ALERJİ TESTLERİ
-IgG
-IgA
-IgM
-İDRAR KÜLTÜR
-BOĞAZ KÜLTÜRÜ
-BURUN KÜLTÜRÜ
-BALGAM KÜLTÜRÜ
-KULAK KÜLTÜRÜ
-GAİTA KÜLTÜRÜ
-KAN KÜLTÜRÜ
-MENİ KÜLTÜRÜ
-STERİL VÜCUT SIVILARI KÜLTÜRÜ
-SPERMİGRAM
-GAİTA MİKROSKOBİSİ
-TOKSAPLAZMA

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analızlerden kültür zaman alıcıdır. Alınan meteryaller besiyeri denen yerlere belirli yöntemlerle ekilir etüv adı verilen farklı derecelerin oldugu cihaza belirli saatlerde bekletilir. Süresi dolan ekimler mikroskobik incelemeye alınır.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#4
Hematoloji: Kan ve Kemik iliği gibi kan hücrelerini inceleyen bilim dalıdır. Hemetoloji labortuvarlarında bu inceleme için tetkikler yapılmaktadır. Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi bu laboratuvarlarda yapılmaktadır. Anemiyi örnek göstermemde sebep toplumumuzun en sık karşılaştıgı rahatsızlık oldugundandır. Hemotoloji laboratuvarlarında tabiki sadece anemik testler yapilmamaktadır her kurumda farklılık göstermesine karşın genel olarak hematoloji laboratuvarlarında yapılan testler aşağıdadır.

- Bazofil

- Eozinofil

- Eritrosit

- Lenfosit

- Lokosit

- Monosit

- Trombosit

-SEDİMENTASYON TESTLERİ

-KOAGULASYON TESTLERİ

-APTT

-PT(PTZ)
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#5
Patoloji:
Doku ve Organlarda hastalık veya kaza sonucu oluşan genel yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen bilim dalıdır. Patoloji laboratuvarlarında halk arasında 'parça alındı' olarak tabir edilen dokular incelenir.Laboratuvarlara gelen dokular farklı işlemlere tabi tutulduktan sonra mikroskopla değişken hücreler aranır. Patoloji laboratuvarlarında incelen örnek türleri aşağıdadır.

-VÜCUT SIVILARI, SEKRESYONLAR
-İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ
-BİOPSİ SPESİMENLERİ
-SERVİKOVAJİNAL SMEAR ( Pap smear )
-OPERASYON NUMUNELERİ
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#6


Michael Faraday, 19. yüzyıl fizikçi ve kimyager, kendi laboratuvarında çalışırken.Şimdiki laboratuvarlara benzemiyor. Resimde bulunan kimsayasl maddeler ayrı temiz bir bölümde muhavaza edilmekte.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#7
Sizleri çok sıkmadan belirli laboratuvarları kısa bir anlatımla geçmek istedim şimdi laboratuvarlarda bulunan ekipman ve malzemeleri inceleyelim:)

[/B]

 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#8
Analiz veya incelemelerde birçok malzeme kullanılmaktadır.Bu malzemeler cam, sıvı, küt maddelerden oluşmaktadır.Laboratuvarlarda kullanılan malzemeleri biraz tanıtalım:)Beher:Sıvı veya katı malzemelerin taşımasında kullanılan ölçülü kaplardır.
Erlen:Özellikle titrasyon için ve çözelti için kullanılır ısıtılabilir.Balon:Reaksiyon ve destilasyon(ayırma,damıtma) düzeneginde kullanılır.


Balon Jöje: Çözelti hazırlamakta kullanılan hacmi belli kaplardır.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#9


Spor: Analiz düzeneklerini sabitlemekte kullanılır.Pipet:Sıvıları almak için kullanılan dereceli malzemedir.Piset:Saf su taşımada kullanılır.Bunsen Beki:Ateş almayan maddelerin ısıtılmasında kullanılır.
 

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#10


Mantolu Isıtıcı: Daha düzenli ısı sağladığı için tercih edilmektedir.Kroze ve Kapsül:Yüksek ısı gerektiren reaksiyonlarda kullanılmaktadır.Terazi: kimyasal maddelerin ölçümünde kullanılmaktadır.Mikroskop: Numunelerin mikroskobik incelemesinde kullanılır.
 
Top