LKS Alış ve Satış Masraf Kartı Bilgileri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,526
Beğeniler
6,240
Takım
GALATASARAY
#1
Alış ve Satış Masraf Kartı Bilgileri

Alım işlemlerinde sırasında yapılan masraflar alış masraf kartları ile kaydedilir. Satış ilemleri sırasında yapılan masraflar ise Satış Masraf Kartları ile kaydedilir. Alış/Satış masraf kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.
Alış/Satış masraf kodu: Alış/Satış masraf kodu 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama : Alış/Satış masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Özel kod : Masraf kartlarını gruplamakta kullanılan on karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod alış masraf kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, masraf kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü: Masraf kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Yuvarlama tabanı: Hesaplanan indirim ya da masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.
KDV oranı: Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir. Geçerli KDV yüzdesi öndeğer olarak gelir.
Birim : Alış masraf kartının işlem göreceği birimdir.
Muhasebe Kodu : Kartta tanımlanan alış masralarının muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.
Masraf Merkezi : Alış/Satış masraf kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.
Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.
Muhasebe bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile alış/satış masraf kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa bu öndeğerler değiştirilebilir.
Formül: Masraf kartlarında formül alanında masraf hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler, aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır.
Alış/Satış masraf kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Listele düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve kullanılacak parametre seçilir.

Satıra Uygulanan Parametreler
Parametre Açıklama
P1 Satır tutarı
P2 Kalan tutar (Masraf hariç)
P3 Son satır tutarı
P4 Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5 Satır miktarı (Ana birim)
P8 Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11 Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14 Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15 Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
Genele Uygulanan Parametreler
P20 Brüt toplamı
P21 Kalan tutar (Masraf hariç)
P22 İndirimli satırlar toplamı
P23 Satır indirimleri toplamı
P24 Satır masrafları toplamı
P25 Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26 Miktar toplamı (Ana birim)
P40 Miktar toplamı (Prom. Hariç, satırdaki birim)
P41 Miktar toplamı (Prom. Hariç, ana birim)
P42 Cari hesap borcu
P43 Cari hesap alacağı
P44 Cari hesap borç bakiyesi
P45 Cari hesap alacak bakiyesi
P46 Cari hesap bakiyesi
P47 Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48 Cari hesap satış faturaları toplam tutarı


Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar
Adı Açıklaması
MIN ( , ) İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX ( , ) İki parametreden büyük olanını döndürür.
DIV ( , ) Bölme sonucunun tam kısmını verir.
MOD ( , ) Bölme kalanını verir.
ABS ( ) Sayının mutlak değerini verir.
AND VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
> Büyük ise
< Küçük ise
>= Büyük veya eşit ise
<= Küçük veya eşit ise
= Eşit ise
<> Farklı ise (Eşit değil ise)
 
Düzenleyen yönetici:

Benzer konular

Top