LKS Cari Hesap Çalışma Bilgileri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,530
Beğeniler
6,246
Takım
GALATASARAY
#1
Cari Hesap Çalışma Bilgileri

Ek masraflar muhasebeye aktarılacak: Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı Ek masraflar muhasebeye aktarılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda evet seçimi-nin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.
Risk Toplamı: Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının ön-değeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı,
• Bakiye
• Bakiye + irsaliye

olmak üzere iki seçeneklidir.
Bakiye, cari hesabı borçlandıran ya da alacaklandıran tüm işlem tutarlarını gösterir. İrsaliye, henüz cari he-sabı etkilememiş, ancak faturalandığında etkileyecek olan irsaliyelerin tutarlarını gösterir.
Bakiye seçiminde Risk toplamı sadece bakiye oluşturan işlemlerden oluşur. Bakiye ve irsaliye seçiminde ise bunlara irsaliye tutarları da eklenir. Burada öndeğeri belirlenen risk toplamı şekli her bir cari hesap için cari hesap kartında ayrı, ayrı belirlenebilir.
Risk limiti aşıldığında: Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti ola-rak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Di-ğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir. Bu parametre satırları
• kullanıcı uyarılacak,
• işleme devam edilecek,
• işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanı-cı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.
İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedil-meyecektir. Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretle-nerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.
Risk kontrolü yapılacak işlemler: Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenme-yen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.
Borç kapatma penceresi: Programda her cari hesaba ilişkin ödeme tahsilat hareketlerinin görüntülendiği, kapatma işlemlerinin yapıldığı borç takip penceresi vardır.
Borç takip penceresine cari hesap kartları listesinden veya fiş/fatura listelerinden ulaşılabildiği gibi, bu para-metre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Borç ta-kip penceresinin hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağı Borç kapatma penceresi parametre satırında belirlenir. İşlemler işaretlenerek seçilir.
Otomatik cari hesap işlemleri basımı: Cari hesap işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.


İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir.
Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Ödeme/Tahsilat planı yuvarlama tabanı: Ödeme tahsilat planı satırları için yuvarlama tanabı öndeğeridir. Burada verilen taban plan tanım satırlarına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
CH Kur Farkı Fişinde Otomatik ve Toplu Basımda Kullanılacak Form: Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Gün Sonu: Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.
 

Benzer konular

Top