LKS Çek/Senetlerin Toplu Seçimi

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Çek/Senetlerin Toplu Seçimi

Cari hesaba ya da bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ve durum değişikliklerinin yapıldığı iş-lem bordrolarında, çek ve senetler tek tek seçilerek bordro satırlarına aktarıldığı gibi topluca seçilerek de ak-tarılabilir. Bunun için çıkış bordro satırlarında ve işlem bordrolarında Toplu seçim seçeneği Çek/senet toplu seçim penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve bordroya aktarılacak çek ya da senetler topluca işaretlenir. Filtre satırlarında grup ve aralık tanımı yapılarak istenilen özellikteki kayıtların aktarılması sağlanır. Koşul belirlenecek filtre seçenekleri şunlardır:
Toplam Tutar: Aktarılacak çek ya da senet toplam tutarıdır. Doğrudan yazılır.
Vade: Aktarılacak çek (senetler) vadelerine göre filtrelenir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler ara-sında olan çeklerin (senetlerin) aktarılması sağlanır.
Portföy Numarası: Aktarılacak çek ya da senetlerin portföy numaralarına göre seçildiği filtre satırıdır. Grup ve aralık tanımı yapılarak aktarılacak çek ya da senetler filtrelenir.
Seri Numarası: çek ya da senedin seri numarasına göre filtreleme yapılan satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
Tutar: Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tutar aralığı verilerek, tutarları bu aralıkta kalan çek ya da senetle-rin aktarılması sağlanır.
Özel Kod: Çek ya da senet kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır. Grup ya da aralık tanımı yapıla-rak bu tanıma uygun özel koda sahip çek ya da senetlerin topluca seçilmesi sağlanır.
Borçlu ve Kefil: Bu filtre satırlarında, çek ya da senedin borçlusuna göre filtreleme yapılır. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Ödeme Yeri: Seçilecek olan çek ya da senetler ödeme yerlerine göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanımı ya-pılarak istenen koşul belirlenir.
Muhabir Şube: Çek ya da senet girişlerinde belirtilen muhabir şube koduna göre filtreleme yapılır.
Döviz Türü: Çek ya da senetler işlem dövizi türlerine göre filtrelenir. Döviz türleri listesinde istenen türler işa-retlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm türler işaretlidir ve dikkate alınır. Toplu seçim için geçerli ol-mayacak türlerin yanındaki işaret kaldırılır.
Tahsil/Teminat Banka Kodu: Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka hesap koduna filtreleme yapı-lan satırdır.
Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Devam et düğmesi tıklanır ve belirlenen özellikte-ki çek ya da senetler topluca işaretlenir. Bu çek ya ada senetleri bordro satırlarına aktarmak için müşteri çek-leri/senetleri listesinde Seçilenleri Aktar seçeneği kullanılır.
 
Top