LKS Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme
Verilen hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.
Hizmetlerin satış fiyatları, Alım-Satım Tanımları program bölümünde Hizmet Fiyat Güncelleme (Satış) seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı Hizmet satış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Değeri
Kodu Grup / Aralık
Grup Kodu Grup / Aralık
Sıralama Listeden Seçim
Hizmet Kodu Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu Grup / Aralık
Hizmet Grup Kodu Grup / Aralık
Birim Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu Grup / Aralık
Ödeme Planı Grup / Aralık
Teslimat Kodu Grup / Aralık
Temin Süresi .......... e eşit
Öncelik Sırası .......... e eşit
KDV Hariç / Dahil
Döviz Türü Döviz seçenekleri
Mevcut Fiyat .......... e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi Başlangıç/Bitiş
İşlem türü Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi ........................ tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi Başlangıç/Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati Başlangıç/Bitiş
Güncelleme Yöntemi Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%) Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı .......... e eşit
Yeni Fiyat .......... e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi Bir Arttırılacak / Aynen KalacakKodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.
Grup Kodu filtre satırında, hizmet satış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.
Sıralama filtre satırında, hizmet satış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip hizmet satış fiyat kartları güncellenir.
Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.
Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.
Hizmet grup kodu satırında, hizmet grup koduna göre filtreleme yapılır.
Birimi filtre satırında ayarlamanın hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.
Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplara verilen hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.
Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.
Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak hizmetlerin fiyatları ayarlanır.
Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.
Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.
Öncelik sırası filre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip hizmet fiyatları ayarlanır.
KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise hizmet kartında belirlenir.
Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan hizmetlerin ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.
Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.
İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.
Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.
Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.
Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlamada dikkate alınacak katsayı belirtilir.
Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir. Yuvarlama
tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.
Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.
 
Top