LKS Kasa Çalışma Bilgileri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Kasa Çalışma Bilgileri

Kasa çalışma günü kontrolü: Genel parametrelerde işaretlenmiş olan çalışma günlerine göre yapılacak iş-lem giriş kontrolünün kasa işlemleri için geçerli olup olmayacağı Kasa çalışma günü kontrolü parametresi ile belirlenir. Bu parametre evet ve hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Çalışma parametrelerinde kasa çalışma günü kontrolü alanında Evet seçimi yapılmışsa, Kasa işlemlerinde, açı-lan pencereden kasa çalışma tarihi girilecektir.
Kasa işlemleri listesinde Ekle komutu kullanıldığında açılan pencereye, bilgisayar açılırken verilen tarih otoma-tik olarak gelir. Eğer işlemler farklı bir tarihe aitse tarih verilir.
Tarih kontrolünün yapılması durumunda, kasa işlemleri listesinde yalnızca verilen tarihe ait fişler listelenir ve çalışma günü tarihi listenin üstünde yer alır. Verilen kasa çalışma tarihi çalışma parametrelerinde belirlenen çalışma günleri dışında ise program sizi uyaracak ve yeni tarih girmenizi isteyecektir.
Kasa satırları: Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağının belirlen-diği parametredir. Bu parametre satırı;
• Ayrı ayrı basılacak
• Birleştirilecek

olmak üzere iki seçeneklidir.
Ayrı ayrı basılacak seçiminde her kasaya ait işlemler ayrı ayrı bastırılır.
Birleştirilecek seçiminde ise aynı kasadan yapılan aynı türdeki işlemler birleştirilerek bastırılır.
Otomatik Kasa İşlemleri Basımı: Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Kasa işlemine ait fişin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa Evet seçeneği işaretlenir.
Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Stopaj Oranı Oranı (Mal): Gider pusulasında kullanılacak mal stopaj oranı yüzdesidir.
Stopaj Oranı (Hizmet): Gider pusulasında kullanılacak hizmet stopaj oranı yüzdesidir.
Fon Payı Oranı: Gider pusulasında kullanılacak fon payı oranıdır.
Fatura çalışma bilgileri alım ve satış faturaları için işlemlerde geçerli olması istenen öndeğerler belirlenir. Alım faturaları çalışma bilgileri Alım Faturaları başlığı altında yer alan satırlarda, Satış faturaları için geçerli olacak öndeğerler Satış Faturaları başlığı altında yer alan parametre seçenekleri ile belirlenir.
Faturada ödeme hareketleri: Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı;
• parçalı ödeme
• ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneklidir.
Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
Ortalama ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
Otomatik fatura basımı: Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.
Fatura Satırları : İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları;
• ayrı, ayrı basılacak
• birleştirilecek

olmak üzere iki seçeneklidir. Ayrı, ayrı basılacak seçiminde fiş ya da faturada yer alan her satır bastırırken, birleştirilecek seçiminde aynı fatura ya da fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazılır.
Fatura Satırları Sıralanması: Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Parametre satırları;
• Sıralanmayacak
• Ada göre sıralanacak
• Koda göre sıralanacak
• Raf numarasına göre sıralanacak

olmak üzere dört seçeneklidir. Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Ada göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Fatura Basımı: Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi;
• Sadece fatura
• Fatura + irsaliye

Olmak üzere iki seçeneklidir. Sadece fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + irsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Sipariş/İrsaliye/Fatura hareketlerinde ödeme planı kontrolü : Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.
Fatura basımında detay satırları : Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları : Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur : Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü : Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi;
• İşleme devam edilecek
• Kullanıcı uyarılacak
• İşlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı “birim fiyat girilmemiş satırlar var” şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.
İşlem durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.
Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Giriş Penceresi Aç : Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula : Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre satırı;
• Evet
• Hayır

olmak üzere iki seçeneklidir.
Evet seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda “Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa” parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.
Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa : Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir.
• İşlem durdurulacak
• Birim Fiyatlara Dağıtılacak
• Masraf Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.
İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.
Birim fiyatlara dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır. Masraf satırı eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin : Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.
Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin : Satış elemanı bilgisinin satırlrdan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
 

Benzer konular

Top