LKS Malzeme Alış Fiyatı Güncelleme

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Malzeme Alış Fiyatı Güncelleme

Satınalınan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.
Malzemelerin alış fiyatları, Alım_Satım Tanımları program bölümünde Malzeme Fiyat Ayarlama (Alış) seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme satış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Değeri
Kodu Grup / Aralık
Grup Kodu Grup / Aralık
Sıralama Listeden Seçim
Malzeme Türü Ticari Mal / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu Grup / Aralık
Birim Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu Grup / Aralık
Ödeme Planı Grup / Aralık
Teslimat Kodu Grup / Aralık
Temin Süresi .......... e eşit
Öncelik Sırası .......... e eşit
KDV Hariç / Dahil
Döviz Türü Döviz seçenekleri
Mevcut Fiyat .......... e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi Başlangıç / Bitiş
İşlem türü Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi ........................ tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%) Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı .......... e eşit
Yeni Fiyat .......... e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak


Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.
Grup Kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.
Sıralama filtre satırında, malzeme alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip malzeme alış fiyat kartları güncellenir.
Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.
Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.
Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.
Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.
Birimi filtre satırında ayarlamanın hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.
Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan mal veya hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.
Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.
Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.
Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.
Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak malzemeler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.
Öncelik sırası filre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal fiyatları ayarlanır.
KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme kartında belirlenir.
Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.
Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.
Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.
İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.
Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da alım fiyat kartı açılır.
Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.
Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.
Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.
Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.
Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlamada dikkate alınacak katsayı belirtilir.
Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir. Yuvarlama
tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.
Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.
 

Benzer konular

Top