LKS Muhasebe Çalışma Bilgileri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,530
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Muhasebe Çalışma Bilgileri
Kullanılan kasa hesabı: Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı, Kullanılan kasa hesabı parametre satırında belirtilir. Eğer tek bir kasa ile çalışılacaksa merkez kasa hesabı ana hesap düzeyin-de tanımlanır. Eğer birden fazla kasa kullanılacaksa merkez kasa hesabı bir alt hesap olmalıdır. Burada veri-len kasa hesabı koduna göre tahsil ve tediye fişlerinde kasa satırı otomatik olarak oluşturulur ve kasa işlemle-rine ait kontroller yapılır.
Masraf merkezi kontrolü: Bir fiş ya da işlem içinde masraf merkezi ile ilişkilendirilmemiş satırların olması durumunda, muhasebeleştirme yapıldığında işlem tutarı hiç bir masraf merkezini etkilemeyecektir. Firmada masraf merkezlerinin yoğun kullanılması durumunda hiç bir masraf merkezini etkilemeyen bazı işlemlerin ol-ması sorun yaratabilir.
Bu gibi durumlarda fiş satırlarında ilgili İşlem için masraf merkezi girilip girilmediğinin kontrol edilmesi müm-kündür. Masraf merkezi hatırlatma olarak adlandırılabilecek bu özellik için Masraf merkezi kontrolü paramet-resi kullanılır. Böylece yaygın olarak masraf merkezi kullanan firmalarda işlem sırasında hareketin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fişler kaydedilmez.
İşlemlerde ilgili masraf merkezi kodunun girilip girilmediğinin ne şekilde kontrol edileceği bu satırda belirlenir. Bu parametre satırı,
• işleme devam edilecek
• kullanıcı uyarılacak
• işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçiminde, hiç bir kontrol yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, işlem sırasında masraf merkezi belirlenmemişse fiş kaydedilirken program masraf merkezi girilmediğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcının onayını is-ter.
İşlem durdurulacak seçiminde, işlemin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilmez.
Muhasebe hesabı kontrolü: Muhasebeleştirme yapıldığında işlemin izleneceği hesap kodları, işlemlerde muhasebe kodları seçeneği ile belirtilir. İlgili muhasebe kodları ise Muhasebe Yönetimi bölümünde, Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile tanımlanır. Tanımlanan bu kodlar işlem sırasında fiş geneline ya da satırdaki işle-me uygulanarak muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenebilir.
Muhasebe hesap kodu belirtilmeden fiş kaydetmeyi önlemek için kontroller koymak mümkündür. Bu kontro-lün ne şekilde yapılacağı Muhasebe hesabı kontrolü parametre satırında belirtilir. Bu parametre satırı,
• işleme devam edilecek
• kullanıcı uyarılacak
• işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçiminde muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde işleme devam edilir.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde program, işleme devam edilip edilme-yeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken muhasebe hesap kodu alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve muhasebe hesap kodu girilmeden fiş kaydedilemez.
Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler: Masraf merkezi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da iş-lemler işaretlenerek seçilir.
Muhasebe hesabı kontrolü yapılacak işlemler: Muhasebe hesap kodu girişi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Muhasebe kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler işaretlenerek seçilir.
Otomatik fiş basımı: Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmaya-cağı Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçi-minin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir. Hayır seçiminde ise fişler daha sonra ya Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.
Miktar kontrolü: Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişi-nin ne şekilde yapılacağı Miktar kontrolü parametre satırında belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. Bu parametre satırı,
• işleme devam edilecek
• kullanıcı uyarılacak
• işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçiminde miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir.
Kullanıcı uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.
İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez.
Fiş sıralaması: Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedile-bilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sı-ralamanın ne şekilde yapılacağı Fiş sıralaması parametresi ile belirlenir. Bu parametre;
• Sıralanmayacak
• Hesap + Tutar + Açıklama
• Hesap + Açıklama + Tutar
• Hesap kodu

olmak üzere dört seçeneklidir.
Sıralanmayacak seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.
Hesap + Tutar + Açıklama seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama gözönüne alınarak sıralanır.
Hesap + Açıklama + Tutar seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar gözönüne alınarak sıralanır.
Hesap kodu seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.
Fişlerde üst hesap basılacak: Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı Fişlerde üst hesap basılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Fişlerde üst hesap basımı: Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı, Fişlerde üst hesap basımı parametre satırında belirlenir. Grup olarak seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap latındaki hesaplara ait harketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır. Tek tek seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır.
Personel Yönetimi Kataloğu: Bordro programının kullanılmaı durumunda, programın yer aldığı katalog bu alanda belirtilir.
Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı: Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu bu parametre ile belirlenir.
Dağıtım Şablonu Otomatik uygulanacak : Parametre satırı evet ve hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçimi yapıldığında, muhasebe fişleri kaydedilirken, dağıtım şablonu uygulanmamış hareketler için otomatik olarak dağıtım şablonu oluşturulur. Uygun dağıtım şablonu bulunduğu taktirde dağıtım hareketleri önceden belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulur.
Hesap dağıtım detayları : Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Basılacak ve basılmayacak seçeneklerini içerir. Basılacak seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.
Personel Yönetimi Firma Numarası : Bordro programının kullanılması durumunda, firma numarasının belirtildiği parametredir.
Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks: Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır;
• DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi
• DEİ Tüketici Fiyat Endeksi
• DEİ Ücretliler Geçinme Endeksi

seçeneklerini içerir.Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.
 

Benzer konular

Top