LKS Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,530
Beğeniler
6,246
Takım
GALATASARAY
#1
Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri
Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgi-ler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.
Plan kodu: Ödeme/tahsilat planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Plan Açıklaması: Ödeme/tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Ödeme günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise ödeme/tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme/tahsilat için geçerli olacak tarih he-saplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.
Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılma-sı gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek ödeme/tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Ödeme/tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.
Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken öde-me için vade farkı uygulanacaktır.
Özel kod: Ödeme/tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü: Plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Faiz oranları : Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme/tahsilat tanım kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait iş-lemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur.
Erken ödeme % : Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden ve-rilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.
Geç ödeme % : Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımla-rında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tah-silat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Ödeme/tahsilat planı satır bilgileri: Ödeme/tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir.
Ödeme/tahsilatın türü, ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme/tahsilat planı tanım ekra-nında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:
Ödeme Tipi : Ödeme/Tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme tipi alanı;
• İşlem Yapılmayacak
• Nakit
• Çek
• Senet
• Kredi Kartı
• Mağaza Kartı
seçeneklerini içerir.

İşlem yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedlirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.
Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.
Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.
Kredi kartı ya da mağaza kartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.
Kredi kartı hesap tanımları LKS2 Programının Banka bölümünde yer alan Banka Kartları menüsü ile kaydedilir.
Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart numarası cari hesap kartında İletişim Bilgileri sayfasından kaydedilmelidir.
Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.
Banka Hesap Kodu : Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır.
Geri Ödeme Planı : Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile ilgili banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır.
İşlem Dövizi : Ödeme işlemleri sırasında farklı işlem türleri üzerinden satış yapılacaksa, bu alanda ilgili döviz türü seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir.
Formül: Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. For-mül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve para-metreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksi-yonlar … düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.
Koşul : Ödeme/tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Ko-şul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.
İndirim: Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir.
Tarihler: Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl kolonlarında belirtilir.
Yuvarlama tabanı : Satırda planlanan ödeme ya da tahsilatın sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.


Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar

Formül alanında kullanılan parametreler
Adı Açıklaması
P1 İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2 İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3 Toplam KDV
P4 Kalan Tutar
P5 Ödenen Tutar
P6 Masraf TutarıKoşul alanında kullanılan parametreler ise şunlardır
Adı Açıklaması
P1 İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2 İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3 Toplam KDV
P4 Kalan Tutar
P5 Ödenen Tutar
P6 Masraf Tutarı
P7 İşlem Günü (31/12/2000 tarihli fişte 31 değerini üretir.)
P8 İşlem Ayı (31/12/2000 tarihli fişte 12 değerini üretir.)
P9 İşlem Yılı (31/12/2000 tarihli fişte 2000 değerini üretir.)
P10 İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/2000 tarihli fişte 2000/01/01 değerini üretir.)Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır.
Adı Kullanımı Açıklaması
MIN MIN ( , ) İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX MAX ( , ) İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ABS ( ) Sayının mutlak değerini verir.
AND ... AND ... Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR ... OR ... Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD MOD( , ) Bölme işleminin kalanını verir.
DIV DIV ( , ) Bölme sonucunun tam kısmını verir.
> ... > ... Büyük ise
< ... < ... Küçük ise
>= ... >=... Büyük veya eşit ise
<= ... <= ... Küçük veya eşit ise
= ... = ... Eşit ise
<> ... <> ... Farklı ise (Eşit değil ise)
 

Benzer konular

Top