LKS Veri Alanları Ekle

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Veri alanları
Raporda bastırılacak bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Veri alanı Ekle seçeneği ilgili bölüme yerleştirilir. Rapor tasarımı standart tasarım kullanılarak yapılıyorsa rapor bölümlerindeki alan özelliklerinde olabilecek değişiklikler Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Raporda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar ya-nında kullanıcı tanımlı alanlarda kullanılır.
Veri Alanı Özellikleri
Eklenen alana ilişkin parametrik ve biçimsel özellikler ilgili seçenekler ile kaydedilir.
•Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içeriği,
• Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler,
•Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri,
•Yerleşim seçeneği ile alanın raporda ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)belirlenir.

Alan Tür ve içerik bilgileri
Eklenen alanın türü ve içeriği bilgi Tür/İçerik seçeneği il belirlenir. Alan türleri şunlardır:
Metin alanları: Raporda basılması istenen yazı ve metinler ile kolon başlıkları bu alan türü seçilerek ilgili bölüme yerleştirilir.
Standart alanlar: Raporda bastırılacak bilgiler rapor tasarım penceresinde Veri Alanı Ekle seçeneği ile belirlenir. Alan Ekle seçımi yapıldığında açılan alanlar penceresinde eklenecek alanın türü, özellikleri ve gösterim şekilleri belirlenir.
Tanımlı alanlar: Raporda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Tanımlı alanlarda, standart alanlar kendi içinde matematiksel işlemlerle formüllendirilebılir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde bastırılacak alanlar, tanımlı alanlar listesinden seçılir ve tasarım penceresine aktarılır.
Toplam alanları : Raporda yer alması istenen toplamlar Toplam alanında hangi toplamların yer alacağı ise içerik alanında yer alır.
Ara Toplam alanları : Ara toplam bilgilerinin yer alacağı alan türüdür. Ara toplam alanında hangi bilginin yazdırılacağı içerik alanında belirtilir.
Alan gösterim ve biçim özellikleri
Alanın hangi yazım karakteri (font) ve stil ile yazdırılacağı Alan penceresinde Format seçeneği ile kaydedilir. Format penceresinde belirlenen özellikler şunlardır.
Gösterim şekli alanında kaydedilen bilgiler alanın türüne göre (metin, sayı, tarih, saat, parasal değer vb.) de-ğişir.
Font alanında alandaki bilginin yazdırılmasında hangi yazım karakterinin kullanılacağı belirlenir. Ok işareti tık-lanarak ilgili font seçilir. Font büyüklüğü ise Büyüklük alanında belirtilir.
Fontla ilgili diğer özellikler ve geçerli olması istenen öndeğerler (sıkıştırılmış, altı çizili, renk ) ... simgesi tıkla-narak açılan Fontlar penceresinde belirlenir.
Renk alanında, alanın arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk ta-nımlanır ve seçilir.
Parametre Bilgileri
Eklenen ya da değiştirilen parametrik bazı özellikleri Alan penceresinde Parametreler seçeneği ile kaydedi-lir. Parametreler penceresindeki seçeneklerden alan için geçerli olması istenen özellikler işaretlenir.
Yerleşim Bilgileri
Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir.
 
Top