-loji Listesi

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,477
Beğeniler
9,012
Takım
GALATASARAY
#1
A

 • Aerobiyoloji, havaya karışmış organik parçaları (bakteri, mantar sporları, çok küçük böcekler, polenleri) araştıran biyoloji dalı.
 • Aeroloji, atmosferi ve havayı inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Meteoroloji)
 • Aeropalinoloji, atmosferdeki polen tanelerini ve sporları inceleyen bilim dalı.
 • Agnoioloji, doğadaki bilinmeyen, açıklanamayan şeyleri inceleyen bilim dalı.
 • Agrobiyoloji, (Tarım biyolojisi) bitkilerin beslenme ve toprak gereksinimlerini inceleyen bilim dalı.
 • Agroloji, (Toprak bilimi) toprakları ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
 • Agrostoloji, otsu bitkileri inceleyen bilim dalı.
 • Akaroloji, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.
 • Akridiloji, çekirgeleri ve ağustos böceklerini inceleyen bilim dalı.
 • Aksioloji, (Değer felsefesi) doğadaki değerleri inceleyen bilim dalı.
 • Aktinobiyoloji, radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
 • Aktinoloji, ışığın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
 • Alerjiloji, alerjenleri araştıran tıp dalı.
 • Algoloji, algleri inceleyen biyoloji dalı.
 • Androloji, erkek vücudu ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Anestezioloji, anestezik maddeleri inceleyen tıp dalı.
 • Angeloloji, melekleri inceleyen bilim dalı..
 • Anjiyoloji, kan ve lenf dolaşım sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı.
 • Antropoloji, insanları inceleyen bilim dalı.
 • Apioloji, arıları inceleyen bilim dalı.
 • Araknoloji, örümcekler ve benzeri canlıları inceleyen bilim dalı.
 • Areoloji, Mars üzerine araştırmalar yapan bilim dalı.
 • Arkeoloji, geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı.
 • Arkaeozooloji, geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı. (Ayrıca bakınız zooarkaeoloji)
 • Astakoloji, istakoz ve benzeri canlıları inceleyen biyoloji dalı.
 • Asteroseismoloji, yıldızların ses dalgaları ile ilişkisini araştıran bilim dalı. (Ayrıca bakınız Helioseismoloji)
 • Astrobiyoloji, hayatın kaynağını araştıran bilim dalı.
 • Astrojeoloji, gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araştıran bilim dalı.
 • Astroloji, yıldızların insan üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
 • Asuroloji, Asur medeniyetini araştıran bilim dalı.
 • Atmoloji, doğa olaylarını araştıran bilim dalı.
 • Atomoloji, atomları araştıran bilim dalı.
 • Autekoloji, türleri tek başına araştıran ekoloji dalı.
B

 • Bakteriyoloji, bakterileri inceleyen bilim dalı.
 • Balneoloji, kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı.
 • Bibliyoloji, dilbilim, dildeki sesleri, kelimeleri, cümlelerin yapılarını inceleyen bilim
 • Biyojeomorfoloji (ya da ekojeomorfoloji), organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
 • Biyoklimatoloji, iklimin yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
 • Biyoloji, hayatı inceleyen bilim dalı.
 • Biyometeoroloji, atmosferik koşulların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
 • Biyoseoloji, çeşitli organizmaların kendi aralarındaki ve doğal ortamlarıyla (çevreleriyle) olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
 • Boksoloji, şematik planlarla, örneğin şirketlerin organizasyon grafikleri ile ilgilenen bilim dalı.
 • Briyoloji, (Bryophyta bölümü) karayosunlarını inceleyen biyoloji dalı.
D

 • Deltiyoloji, posta kartlarının resimlerini araştıran, daha çok biriktiren dal.
 • Demonoloji, cinleri araştıran dal.
 • Dendrokronoloji, yaşlı ağaçları ve yaş halkalarını inceleyen bilim dalı.
 • Dendroloji, ağaçları inceleyen bilim dalı.
 • Deontoloji, etik kurallarıyla, görevleri araştıran bilim dalı.
 • Dermatoloji, ciltteki problemlerle ilgilenen tıp dalı.
 • Dermatopatoloji, Patolojinin dermatolojideki dalı.
 • Desmoloji, ligamentleri inceleyen bilim dalı.
 • Diyalektoloji, lehçeleri araştıran dal.
 • Dipteroloji, sinekleri inceleyen bilim dalı.
 • Doksoloji, övgü, ilahi ve benzerlerini inceleyen alan. (-loji'ye uygun değildir. En alta bakınız.)
 • Dosoloji, ilaçların dozlarını ayarlayan, inceleyen bilim dalı (Ayrıca bakınız Posoloji).
E

 • Ecclesioloji, kilise mimarisini ve dekorasyonunu inceleyen bilim dalı.
 • Edafoloji, toprağın hayat üzerindeki etkilerini inceleyen toprak bilimi dalı.
 • Ejiptoloji (mısırbilim), eski Mısırlıları araştıran bilim dalı.
 • Ekofizyoloji, canlıların fiziksel fonksiyonları ve çevresiyle olan akrabalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Ekojeomorfoloji, ya da biyojeomorfoloji, organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
 • Ekohidroloji, canlıların su döngüsüyle olan hareketlerini inceleyen bilim dalı.
 • Ekoloji, yaşayan canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı.
 • Eksobiyoloji, uzayın dışındaki hayatı inceleyen dal.
 • Elektrofizyoloji, doğal elektriğin vücutla ilgisini araştıran bilim dalı.
 • Embriyoloji, embriyoları inceleyen bilim dalı.
 • Emetoloji, emetik (kusturucu) faktörleri araştıran bilim dalı.
 • Endokrinoloji, iç salgı bezlerini inceleyen bilim dalı.
 • Enigmatoloji, bulmacaları, yap-bozları inceleyen dal.
 • Enoloji (ya da önoloji), şarapları ve şarap yapımını inceleyen dal.
 • Entomoloji, böcekleri inceleyen biyoloji dalı.
 • Enzimoloji, enzimleri inceleyen biyoloji dalı.
 • Epidemioloji, salgın hastalıkları araştıran bilim dalı.
 • Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.
 • Escapoloji, fiziksel kısıtlamalardan ve çıkmazlardan kaçış.
 • Eschatoloji, teolojinin, insanlık tarihindeki olayların sonuçlarıyla ilgilenen dalı.
 • Etimoloji, kelimelerin kökenlerini inceleyen bilim dalı.
 • Etnoloji, ırk bilimi.
 • Etnomüzikoloji, toplumda müziği inceleyen bilim dalı.
 • Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.
 • Etyoloji, hastalıkların tıbbi nedenlerini inceleyen bilim dalı.
 • Euloji, cümleleri inceyen dal.
 • Evrim biyolojisi, evrimi inceleyen biyoloji dalı.
 • Evrim psikolojisi, (genellikle insanda) evrimin psikolojik etkilerini araştıran bilim dalı.
F

 • Farmakoloji, ilaç bilimi.
 • Felinoloji, kedileri inceleyen bilim dalı.
 • Fenoloji, çiçeklenme, göç, emzirme gibi periyodik biyolojik olguları inceleyen bilim dalı.
 • Fenomenoloji, gerçekliğinden bağımsız olarak bilimi inceleyen bilim dalı.
 • Fetoloji, fetüsü (özellikle uterus içindeyken) inceleyen bilim dalı.
 • Filoloji, yazı ve metinleri inceleyen bilim
 • Fitoloji, bitkileri inceler; eş anlamlısı botanik
 • Fitopatoloji, bitki hastalıklarını inceler.
 • Fizyoloji, hücre, doku ve organların işleyişini inceler.
 • Fleboloji, dolaşım sistemini inceleyen ilaç bilimi dalı.
 • Fonoloji, ses bilimi.
 • Formikoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.
 • Frenoloji, balataların ve fren pedallarının yapısını inceleyen otomotiv bilimi.
G

 • Garboloji, atık ve çöpleri inceleyen bilim dalı.
 • Gastroloji ya da gastroentroloji, mide ve bağırsak hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Gemoloji, süs malzemeleri ve kıymetli taşları inceleyen bilim dalı.
 • Genekoloji, çevre ile ilişkili genetik farklılıkları inceleyen bilim dalı.
 • Geneloji, aile içindeki ilişkileri, özellikle soy kütüğü çıkarmaya yönelik araştırmaları konu alan blim dalı.
 • Gerontoloji, eski çağları araştıran bilim dalı.
 • Glasiyoloji, buzulları inceleyen bilim dalı.
 • Grafoloji, yazan kişinin karakterini analiz etmek amacıyla, el yazılarını inceleyen bilim dalı.
 • Gramatoloji, yazı sistemlerini inceleyen bilim dalı.
H

 • Helioloji, Güneş'i araştıran bilim dalı.
 • Helioseismoloji, Güneş'teki titreşimleri ve patlamaları inceleyen bilim dalı.
 • Helmintholoji, parazitik solucanları inceleyen bilimdalı. (Ayrıca bakınız Vermeoloji)
 • Hematoloji, kan dokuyu inceleyen tıp dalı.
 • Henoloji, teolojinin "birliği" (ilahın bir olması durumunu) inceleyen dalı.
 • Hepatoloji, karaciğeri inceleyen tıp dalı.
 • Herboloji, şifalı bitkilerin kullanımlarını araştıran bilim balı.
 • Herpetoloji, sürüngenler ve amfibileri inceleyen bilim dalı.
 • Heteroptoloji, gerçek böcekleri inceleyen bilim dalı. ???
 • Histoloji, canlılardaki dokuları inceleyen bilim dalı.
 • Histopatoloji, hasta dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bilim dalı.
 • Historiyoloji, (Tarih) tarihi yazıları ve olayları inceleyen bilim dalı. ???
 • Hidrojeoloji, yeraltı sularını inceleyen bilim dalı.
 • Hidroloji, suyu inceleyen bilim dalı.
 • Hipnoloji, uykuyu incelyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız somnoloji)
 • Horoloji, zaman ve saat bilimi.
 • Hungaroloji, Macar kültürünü inceleyen dal.
İ

 • İhtiyoloji, balıkları inceleyen biyoloji dalı.
 • İhnoloji, fosil izlerini inceleyen bilim dalı.
 • İmmünoloji, bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalı.
 • İslamoloji, İslam dinini araştıran dal.
J

 • Japonoloji, Japonlar üzerine araştırma yapan dal.
 • Jeobiyoloji, biyosfer ve biyosferin litosfer ve atmosferle olan ilişkisini inceleyen bilim dalı.
 • Jeokronoloji, dünyanın yaşı ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı.
 • Jeoloji, yer bilimi.
 • Jeomorfoloji, geleneksel anlamda dünyanın ancak giderek artan sıklıkta olmak üzere yakın gezegenlerin yüzey formlarını inceleyen bilim dalı.
 • Jinekoloji, kadın hastalıklarını veya genel anlamda kadını inceleyen bilim dalı.
 • Judeoloji, Museviler üzerine araştırma yapan dal.
K

 • Kaliyoloji, kuşların yuvalarıyla ilgili çalışma alanı.
 • Kampanoloji, çan ve zil çalma sanatı ile ilgili çalışmalar.
 • Karakteroloji, karakter inceleyen çalışmalar.
 • Kardiyoloji, kalbi konu alan bilim dalı.
 • Karpoloji, tohum ve meyvelerin yapısı ile ilgili çalışmalar.
 • Karyoloji, hücre ile ilgili çalışmalar.
 • Kimatoloji, dalga ve dalga hareketleri araştırmaları.
 • Killoloji, insanların diğer insanları öldürmesini inceleyen çalışmalar. (Grossman teorisi)
 • Kinesiyoloji, insan anatomisi ile hareketleri inceleyen bilim dalı (tıbbın bir kolu).
 • Klimatoloji, iklim bilimi.
 • Kodikoloji, kitap ve elyazması eserlerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar (mürekkep, kâğıt, parşömen, vs.).
 • Koleopteroloji, kınkanatlılarla ilgili çalışmalar.
 • Konkoloji, hayvan kabukları ve yumuşakçalarla ilgili çalışmalar.
 • Konyoloji, atmosferdeki tozu ve bu tozun bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini araştırır.
 • Koroloji, biyolojik veya diğer kavramların bulundukları yerlerle olan ilişkilerini inceler.
 • Kozmetoloji, kozmetik ve kullanımları ile ilgili alan.
 • Kozmoloji, evrenin kendisini veya bizlerin onun içindeki yerini araştıran bilim dalı.
 • Kranyoloji, kafatasının karakteristikleri ile ilgili çalışma alanı.
 • Krayoloji, çok düşük sıcaklıklarla ve ilgili alanlar üzerine yapılan çalışmalar.
 • Kremlinoloji, Sovyetler Birliği üzerine çalışmalar.
 • Kriminoloji, suç bilimi.
 • Kriptoloji, gizli iletilerin şifrelenmesi ve bu şifrelerin çözümlenmesi ile ilgili çalışmalar.
 • Kriptozooloji, efsanevi özellik taşıyan ya da taşımayan hayvanlar üzerine yapılan araştırmalar.
 • Kronoloji, çeşitli şeylerin zamanla olan ilişkisini veya zamanın kendisini araştıran bilim dalı.
 • Ksiloloji, odun bilimi.
L

 • Leksicoloji, kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını inceleyen bilim dalı.
 • Lenfoloji, lenf sistemini inceleyen bilim dalı.
 • Lepidopteroloji, kelebekleri inceleyen bilim dalı.
 • Limnoloji, göl bilimi.
 • Litoloji, kayaç bilimi.
 • Ludoloji, video oyunlarını inceleyen bilim dalı.
M

 • Malakoloji, yumuşakçaları inceler.
 • Mammaloji, memeli hayvanları inceler.
 • Mereoloji, matematikteki bağlantıları inceleyen mantık dalı.
 • Meteoroloji, havayı inceleyen bilim dalı.
 • Methodoloji, metodları inceleyen bilim dalı.
 • Metroloji, ölçüm bilimi.
 • Mikoloji, mantarları inceler.
 • Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceler.
 • Mikroloji, mikroskobik objeleri incelemeye hazırlayan ve inceleyen bilim dalı.
 • Mineraloji, mineral bilimi.
 • Mirmekoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.
 • Mitoloji, efsane bilimi.
 • Miyoloji, kas bilimi.
 • Morfoloji, biçem bilimi.
 • Müzikoloji, müzik bilimi.
N

 • Nanoteknoloji, moleküler büyüklükte araçlar üreten bilim dalı.
 • Neonatoloji, yeni doğan hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Nepholoji, bulutları inceleyen bilim dalı.
 • Nefroloji, böbrek hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Nosoloji, hastalık bilimi.
 • Nöroloji, sinir sistemini inceleyen bilim dalı.
 • Nörofizyoloji, sinir sisteminin yapısını inceleyen bilim dalı.
 • Nöropataloji, sinir sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Numeroloji, numaraları inceleyen bilim dalı.
O

 • Odonatoloji, yusufçukları ve kızböceklerini inceleyen bilim dalı.
 • Odontoloji, diş bilimi.
 • Odyoloji, işitme ile ilgilenen tıp dalı.
 • Oenoloji, şarap bilimi.
 • Oftalmoloji, göz bilimi.
 • Oksoloji, insanın büyümesini inceleyen tıp dalı.
 • Oneiroloji, rüyaları inceleyen bilim dalı.
 • Onkoloji, kanseri inceleyen bilim dalı.
 • Ontoloji, varlık bilimi.
 • Ooloji, yumurtaları inceleyen bilim dalı.
 • Organoloji, müzikal enstrümanları (sadece organ adı verilen klavyeleri değil) inceleyen bilim dalı; alternatif olarak anatomik organları inceleyen bilim dalı.
 • Ornitoloji, kuşları inceleyen bilim dalı.
 • Oroloji, dağlar ve dağların haritalanması alanında çalışan bilim dalı.
 • Orthopteroloji, çekirge ve cırcırböceklerini inceleyen bilim dalı.
 • Osteoloji, kemik bilimi.
 • Oşinografi, okyanus bilimi.
 • Otolaringoloji, kulak ve boğaz ile ilgilenen tıp dalı.
 • Otoloji, kulak bilimi.
 • Otorinolaringoloji, kulak - burun - boğaz (KBB) ile ilgilenen tıp dalı.
P

 • Paleontoloji, fosil bilimi.
 • Paleoantropoloji,Eski insan fosilleri bilimi
 • Paleoekoloji,Eski hayvan fosilleri bilimi
 • Palinoloji, polenleri inceler.
 • Parapsychology, the study of paranormal or psychic phenomenon that defy conventional scientific explanations
 • Parazitoloji, parazitleri inceler.
 • Patoloji, hastalıkları inceler.
 • Pedoloji (toprak), toprak bilimi.
 • Pedoloji (çocuk), çocuk hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
 • Penoloji, Suçlular bilimi
 • Personoloji, a variant of physiognomy-->
 • Petroloji, kayaları inceleyen bilim dalı.
 • Piroloji, yangın bilimi.
 • Planetoloji, gezegenleri inceleyen bilim dalı.
 • Planktoloji, planktonları inceleyen bilim dalı.
 • Pnömoloji,
 • Pomoloji, meyve yetiştirmeyi inceleyen bilim dalı.
 • Posoloji, dosoloji
 • Primatoloji, ilkel insanları inceleyen bilim dalı.
 • Psikobiyoloji, organizmaların yapıya dayalı psikolojileri inceleyen bilim dalı.
 • Psikofizyoloji, psikolojik olayların fizyolojik yönlerini inceleyen bilim dalı.
 • Psikoloji, insanlardaki düşünce sistemini inceleyen bilim dalı.
 • Pulmonoloji, akciğer hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
R

 • Radyoloji, genellikle iyonizasyon radyasyon ile uğraşan ışın bilimi
 • Refleksoloji, refleks ve refleks cevabını araştıran bilim.
 • Reoloji, akış bilimi.
 • Rinoloji, burun ve hastalıklarını inceleyen bilim.
 • Romatoloji, romatizmal hastalıkları inceleyen bilim.
S

 • Sedimentoloji,
 • Seksoloji, cinsiyet bilimi.
 • Selenoloji, ay ile ilgilenen bilim dalı.
 • Semioloji, işaretleri inceleyen bilim dalı.
 • Seroloji, kan serumunu inceleyen bilim dalı.
 • Serpentoloji, yılan bilimi.
 • Sinoloji, Çin'i inceleyen bilim dalı.
 • Sismoloji, deprem bilimi.
 • Sitioloji, diyetleri inceleyen bilim dalı.
 • Somnoloji, uyku bilimi.
 • Sosyobiyoloji, evrimin hayvan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
 • Sosyoloji, toplum bilimi.
 • Sovyetoloji, komünist Sovyetler Birliği'ni inceleyen bilim dalı.
 • Speleoloji, mağara bilimi
 • Splanchnoloji,
 • Stomatoloji, study of the mouth and its diseases
 • Symboloji, the study and interpretation of symbols, or a set of symbols. Also used for types of barcodes
 • Symptomatoloji, the study of symptoms
 • Synecoloji, the study of the ecological interrelationships among communities of organisms
T

 • Tanatoloji (thanatoloji), ölümü inceleyen bilim dalıdır.
 • Teknoloji, İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.
 • Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir.
 • Teoloji, tanrı bilimi
 • Teratoloji, doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurları inceler
 • Therioloji, the study of mammals (also, but less used: mammalogy)
 • Thermoloji, the study of heat.
 • Thremmatoloji, the study of breeding domestic plants and animals
 • Tidoloji, the study of tides.
 • Tipoloji, the study of classification
 • Tokoloji, the study of childbirth
 • Tonoloji, the study of intonation in speech
 • Topoloji, the mathematical study of closeness and connectedness
 • Toxicoloji, the study of poisons
 • Traumatoloji, the study of wounds and injuries caused by accidents or assaults and their surgical treatment and repair; a branch of medicine
 • Traumatopsikoloji, the study of psychological traumas
 • Triboloji, the study of friction and lubrication
 • Tricholoji, the study of hair and scalp
 • Trichopteroloji, the study of caddis flies
U
 • Ufoloji, Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olgusunu inceleyen bilim dalı.
Ü
 • Üroloji, ürogenital sistemi inceleyen ve hastalıklarının tedavisi için çalışan bilim dalı.
V
 • Vaccinoloji, the study of vaccines
 • Veksilloloji, bayrak bilimi.
 • Venereoloji, Cinsel hastalıkları inceler.
 • Vermeoloji, Solucanları inceler. Bakınız: Helmintoloji
 • Victimoloji, cinayet kurbanlarını inceler, bazen katili bulmaya da yardımcı olur.
 • Viroloji, virüsleri inceler.
 • Volkanoloji (yanardağbilimi), yanardağları inceler.
X
 • Xenobiology, the study of non-terrestrial life
Z
 • Zooarkaeoloji, (Ayrıca bakınız Arkaeozooloji)
 • Zooloji, hayvanları inceleyen bilim dalı.
 • Zymoloji, fermantasyon bilimi.
 
Top