Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar - Belgeler)

Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
36,718
Beğeniler
8,981
Takım
GALATASARAY
#1
Lozan Barış Antlaşması Atatürk'ün sözleriyle Türk ulusu aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış olan ve Sevr 'le bitirildiği sanılan büyük bir suikastin çöküşünü ifade eden bir belgedir. Dolayısıyla bu antlaşmanın hükümlerini gereği gibi anlamak ve bunları gerçekleştirme yolunda en zor koşullar altında harcanmış çabaları hakkıyla değerlendirmek için konferans tutanaklarına başvurmak gereklidir.

Seha L. Meray 'ın bu ihtiyacı karşılamak için insanüstü bir çabayla dilimize kazandırdığı Lozan Barış Konferansı / Tutanaklar - Belgeler ilk olarak 1970 yılında Lozan Barış Konferansları 'nda Türk heyetinin başkanlığını yapmış olan İsmet İnönü 'nün önsözüyle yayınlamıştı. Daha sonra 1993 Eylülünde yayınevimizce "Cumhuriyetin 70. Yılına Armağan" olarak bir tıpkıbasımı yapıldı.

Lozan Belgeleri İnönü 'nün önsözünde vurguladığı gibi: "İktisadi şartların milli menfaate göre ve siyaseten ve iktisaden kuvvetli memleketlerin usulleriyle işlemesi meselesi hâlâ halledilecek bir mesele olarak devam ettiği" için hem tarihsel önemini hem de güncelliğini hâlâ koruyor. Bu yeni basımı Cumhuriyetimizin ve Lozan 'ın seksen yaşına yaklaştıkları şu günlerde bunun bilinciyle sunuyoruz.

 

Benzer konular

Top