Lozan Kronolojisi

wien06

V.I.P
V.I.P
Katılım
30 Ags 2007
Mesajlar
6,184
Beğeniler
155
Yaş
49
Şehir
Viyana
#1
Lozan Kronolojisi

4 Eylül 1922
5 Eylül 1922
Mustafa Kemal Paşa’nın H. Rauf Orbay’a mütareke şartlarını bildirmesi


 • 7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri temsilcilerinin mütareke için Yunan Hükümeti adına TBMM Hükümeti’ne başvurmaları.
 • 9 Eylül 1922 Süvarilerimizin İzmir’e girişi ve Kadifekale’ye Türk bayrağının çekilmesi.
 • 12 Eylül 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’nun kurtuluşu dolayısıyla millete beyannamesi.
 • 18 Eylül 1922 Fransız Yüksek Komiseri Gen. Pelle’nin İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmesi.
 • 28 Eylül 1922 Fransız diplomatı Franklin Bouillon’un İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmesi. Bouillon’un teminatı üzerine Boğazlar’a yönelik askeri harekatın durdurulması.
 • 29 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa’nın İtilaf Devletleri’nin notasına Mudanya Konferansı’nın kabul edldiğini bildiren cevabı.
 • 3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı’nın başlaması.
 • 13 Ekim 1922 Yunan Hükümeti’nin Mudanya Ateşkes Anlaşması’nı onaylaması
 • 20 Ekim 1922 Refet Paşa’nın 100 jandarmayla İstanbul’a gelişi.
 • 26 Ekim 1922 25 Ekim 1922’de Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengirşenk’in yerine İsmet (İnönü) Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı’na seçilmesi.
 • 27 Ekim 1922 İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti temsilcilerini 13 Kasım 1922’de Lozan’da toplanacak barış konferansına davet etmeleri.
 • 29 Ekim 1922 TBMM Hükümeti’nin, İtilaf Devletleri’ne Lozan Konferansı’nı kabul ettiğini bildirmesi..
 • 31 Ekim 1922 Bakanlar Kurulu’nun Lozan Konferansı delegesi adaylarını belirlemesi: İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Hüsnü.
 • 1 Kasım 1922 Hilafet ve Saltanat’ın birbirinden ayrılarak Saltanat’ın lağvı hakkında TBMM kararı.
 • 2 Kasım 1922 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı.
 • 3 Kasım 1922 Lozan’a gidecek TBMM Hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine izin kararının TBMM’nde alınması.
 • 5 Kasım 1922 İstanbul’un yönetimine el konulduğuna dair Ankara Hükümeti kararının İstanbul Hükümeti’ne tebliği.
 • 5 Kasım 1922 İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Delegasyonu’nun Ankara’dan hareketi.
 • 9 Kasım 1922 Türk delegasyonunun İstanbul’dan Lozan’a hareketi.
 • 11 Kasım 1922 Türk Delegasyonu’nun Lozan’a gelmesi. İsmet Paşa’nın Konferans’ın geciktiğine dair İtilaf devletleri’ne notası.
 • 15 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın sabah, Lozan’dan Paris’e gelişi. Fransa Başbakanı Poincare ve Franklin Bouillon’la görüşmesi.
 • 16 Kasım 1922 Poincare’nin İsmet Paşa’yı Paris’te ziyareti.
 • 17 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın akşam Paris’ten Lozan’a dönüşü. Son Osmanlı Padişahı Vahidettin’in İngiliz savaş gemisi Malaya ile Malta’ya gitmesi.
 • 19 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi. Lord Curzon ile Poincare’nin Lozan’a gelişleri. Lozan yakınlarında Curzon-Poincare-Mussolini görüşmesi.
 • 20 Kasım 1922 Mont Benon gazinosunda Lozan Konferansı’nın açılış töreni. Törende İsmet Paşa da bir konuşma yapmıştır.
 • 21 Kasım 1922 Uşi (Ouchy) Şatosu’ndaki ilk oturunda üç komisyon kurulması.
 • 28 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın İng. Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda görüşmesi.
 • 30 Kasım 1922 Doğu Trakya’nın Yunanlılarca boşaltılmasının tamamlanması
 • 2 Aralık 1922 İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonlarla ilgili söylevi.
 • 25 Aralık 1922 TBMM’nin gizli oturumunda Başbakan H. Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri.
 • 29 Aralık 1922 Lozan’da görüşmelerin kesilmesi ihtimali üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın Kolordulara harekat için hazır olmaları genelgesi.
 • 1 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Ankara’ya gelen Hasan Saka’nın Lozan Konferansı hakkında bilgi vermesi. Görüşmelere 3,4 Ocak günleri devam edilmiştir.
 • 13 Ocak 1923 TBMM’nde Lozan Konferansı’yla ilgili hükümet görüşünün açıklanması.
 • 20 Ocak 1923 İsmet Paşa’nın Lozan’da Yunanlılar tarafından yakılmış 26 şehrin listesini sunması.
 • 25 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda H. Rauf Orbay’ın Konferansla ilgili açıklamaları ve görüşmeler.
 • 28 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda H. Rauf Orbay’ın Lozan’daki gelişmelerle ilgili açıklamaları ve görüşmeler.
 • 30 Ocak 1923 Lozan’da Türkiye ile Yunanistan arasında askeri ve sivil esirler ile din esasına dayalı azınlıkların değişimi konusunda iki sözleşme imzalanması.
 • 31 Ocak 1923 Lord Curzon’un barış antlaşması projesini sunması.
 • 1 Şubat 1923 Boğazlar Komisyonu’nda İsmet Paşa’nın demeci.
 • 2 Şubat 1923 İsmet Paşa’nın Curzon ile görüşmesi
 • 3 Şubat 1923 Başbakan H. Rauf Orbay’ın barış antlaşması projesiyle ilgili talimatı.
 • 4 Şubat 1923 Türk karşı tekliflerinin verilmesi. Curzon’un son demeci: “Ümit ederim ki İsmet Paşa, umduğumdan daha çok fedakarlık yaptığımın farkındasınız. Savaş olabilir. Kabul etmenizi istirham ederim. Vatanınızı kurtarmak için İsmet Paşa yarım saatinz var.” Konferans’ın kesintiye uğraması.
 • 7 Şubat 1923 Türk Delegasyonu’nun Lozan’dan ayrılışı.
 • 10 Şubat 1923 Delegasyonun Bükreş’e gelişi ve İsmet Paşa’nın Hükümete raporu.
 • 16 Şubat 1923 Lozan Delegasyonu’nun İstanbul’a dönüşü, Gne. Harington’la İ. Paşa’nın görüşmesi.
 • 19 Şubat 1923 İzmir’den dönen Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul’dan gelen İsmet Paşa’nın Eskişehir’de buluşmaları, birlikte Ankara’ya dönmeleri.
 • 21 Şubat 1923 TBMM’nin gizli oturumunda İsmet Paşa’nın Lozan görüşmelerine ilişkin geniş bilgi vermesi.
 • 27 Şubat 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’nın tekrar başlaması halinde izlenecek yol hakkında görüşmeler.
 • 2 Mart 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı hakkında görüşmeler. Görüşmelere 3,4,5,6 Mart günleri yapılan gizli oturumlarda da devam edilmiştir.
 • 6 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa’nın söylevi: “Bu barış projesini kabul etmeğe imkan yoktur.” TBMM’nin gizli oturumunda Hükümet’e güvenoyu verilmesini isteyen önergenin kabulü.
 • 7 Mart 1923 TBMM Hükümeti’nin İtilaf Devletleri’ne 23 Nisan 1923’te görüşmelere başlanabileceğini bildirmesi.
 • 8 Mart 1923 Ankara Hükümeti’nin hazırladığı karşı barış projesinin İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcilerine verilmesi.
 • 31 Mart 1923 İtilaf Devletleri temsilcilerinin Londra’da toplanarak Ankara Hükümeti’nin Lozan’a tekrar delege göndermelerini istemeleri.
 • 17 Nisan 1923 Türk Delegasyonu’nun Ankara’dan İstanbul’a hareketi.
 • 18 Nisan 1923 Türk Delegasyonu’nun İstanbul’dan Lozan’a hareketi. Delegasyonu 21 Nisan’da Lozan’a ulaşmıştır.
 • 23 Nisan 1923 23 Nisan 1923: Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmalarının başlaması
 • 23 Nisan 1923 Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmalarının başlaması
 • 16 Mayıs 1923 İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonların kaldırılmasına dair önerisi.
 • 19 Mayıs 1923 Kapitülasyonlarla ilgili 26. maddenin kabulü. İ. Paşa’nın harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında H. Rauf Orbay’dan talimat istemesi.
 • 19 Mayıs 1923 Kapitülasyonlarla ilgili 28. maddenin kabulü. İ. Paşa’nın harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında H. Rauf Orbay’dan talimat istemesi.
 • 23 Mayıs 1923 19 Mayıs 1923 tarihinde İsmet Paşa’nın ‘harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında talimat istemesi karşılığında Başbakan H. Rauf Orbay,“Olmaz” cevabını verdi.
 • 24 Mayıs 1923 'Harp tamiratı karşılığı Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmesi' konusunda Başbakan Rauf Orbay ile aralarında anlaşmazlık çıkan İsmet Paşa'nın, M. Kemal Paşa’ya telgraf çekerek Hükümet’ten yakınması.
 
Top