Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır ?

SAYIN .......... HAKİMLİĞİNE

DAVACI :.......

VEKİLİ :.......

DAVALI :.......

KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ....... İhbar tazminatı, ....... Sendikal tazminatın (Toplam:.......) İş akdinin feshi tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil ....... sigorta sicil numarasıyla ....... tarihinden iş akdinin feshedildiği ....... tarihine kadar davalı işyerinde çalışmıştır.

2-Müvekkilin iş akdi sendikal nedenle sona erdirilmiştir. Müvekkil ../../.... tarihinde işyerinde çalışan 61 arkadaşıyla birlikte ........ Sendikasına üye olmuş, Davalı işveren sendika üyesi diğer işçilerle birlikte müvekkile de sendikadan istifa etmesi için baskı yapmış, bunu başaramayınca da ../../.... tarihli yazısıyla iş akdinin kıdemsiz, tazminatsız feshedildiğini müvekkile bildirmiştir.

3-Fesih anayasal sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

a-)Müvekkille birlikte aynı gün 23 işçinin iş akdinin feshedilmiş olması,

b-)İş akdi feshedilen 23 işçinin sendika üyesi olmaları,

c-)Davalı işveren iş akdi feshinin gerekçesinde 40 gün önce gerçekleştiğini iddia ettiği olaya dayanmış olması

4-Feshin gerçekte sendikasızlaştırmayı sağlamaya yönelik olduğunun açıkça kanıtlarıdır.

Ayrıca,


d-)Sendikadan istifa etmeleri konusunda baskı yapıldığına ilişkin tanıklarımız mevcuttur.

e-)Davalı işverenin yaptığı baskılar sonucu 13 işçi sendikadan istifa etmiştir.

f-)Aynı gerekçeyle iş akdi feshedilen Şahin Saygın iş akdinin feshi tarihinde raporlu bulunmaktadır.

g-)Davalı işveren sendikanın yetki tespitinin iptali konusunda dava açmıştır.


5-Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere davalı işveren fesihlerle Anayasanın 51. Maddesi 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 31.maddesiyle güvenceye kavuşturulan özgürce sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmaya yönelmiştir.


6-Müvekkilin iş akdinin sendikaya üye olmasından dolayı haksız feshedilmesi nedeniyle kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,kullanmadığı yıllık ücretli izin alacakları ve sendikal tazminatın tahsili için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.


YASAL NEDENLER : İŞ KANUNU, TSGLK ve sair ilgili mevzuat.


KANITLAR : Üye kayıt fişi,yetki tespit yazısı,iş akdi fesih bildirimi, Yargıtay kararları,sendikadan istifa dilekçeleri,rapor, yetki tespitinin iptali davası,şahit ifadeleri ve sair yasal kanıtlar.


CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür


İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklandığı üzere iş akdinin sendikal nedenlerle haksız feshedilmesi dolayısıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ....... İhbar Tazminatı ve ....... Sendikal Tazminatın iş akdinin fesih tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederiz.
 
Top