1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Maliye politikası

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  MALİYE POLİTİKASI

  Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar
  özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya
  başlamıştır.
   Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini
  hareket ettiren bir değişkendir.
   Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması
  gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist
  yaklaşımdır.
   Otomatik istikrar sağlayıcımaliye politikasına
  yöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin
  otomatik frenlenmesini ortaya çıkarmasıdır.
   Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlığıgibi
  nedenlerle üretim artmadan fiyatların yükselmesine
  Yapısal enflasyon denir.
   Artan kamu harcamalarıhipotezini savunan iktisatçı
  Wagner'dir.
   Gelişmekte olan ülkelerde genişletici maliye
  politikasının etkin olamamasının nedeni Yapısal
  darboğaz ve kapasite eksikliğidir.
   Stagflasyon tanımıiçinde yer alanlar: Kullanılmayan
  üretim kapasiteleri, Yüksek bir fiyat artışı, Yetersiz
  iktisadi büyüme, İşsizlik
   Bir ekonomide bütçe açığıve vergilemenin ekonomi
  üzerindeki etkisinin aynıolduğu görüşünü savunan
  yaklaşım Ricardian yaklaşımıdır.
   Keynesyen maliye politikasının gelişmekte olan
  ülkelerde uygulanabilirliğini yitirebilmesinin nedeni
  Gözlemlenen ekonomik dalgalanmaların yapısının ve
  kaynağının farklıolmasıdır.
   Genel bir harcama vergisi öneren ve gelir vergisinin
  böyle bir vergi ile ikame edilmesi halinde iktisadi
  büyümenin hızlandırılacağınıileri süren iktisatçı
  Kaldor'dur.
   Ani amortisman, otofinansman olanağınıen fazla
  artırır.
   Gelişmekte olan bir ekonomide geleneksel
  yöntemlerin hakim olduğu tarım kesiminde
  gözlemlenen durumlar: Paralıdeğişimin azlığı,
  Düşük verimlilik, Hızlınüfus artışı, Düşük gelir
  düzeyi
   Ekonomide net bir yararın oluşmadığı, fakat
  bölgelerarasıve kişilerarasırant aktarımının ortaya
  çıktığıyarar tipi Parasal yarardır.
   Ortalama oranın yüksek, marjinal oranın düşük
  uygulandığıdolaysız vergilerde Gelir etkisi, ikame
  etkisine ağır basarak faktör arzıartar.
   Borç faiz ödemeleri, Türkiye'de 1990'lıyıllarda
  kamu transfer harcamalarının önemli bir miktarını
  oluşturmuştur.
   Fonksiyonel gelir dağılımı, çeşitli üretim
  faktörlerinin üretime katılmalarıkarşılığında milli
  gelirden aldıklarıpaylarıgösterir.
   Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik
  mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli
  faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.
   Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak
  altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar
  Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.
   Bir ekonomide, üretim ve istihdam hacminin, toplam
  talebe bağlıolduğunu savunan iktisatçıKeynes'tir.
   Bütçe açığıveya fazlasıölçüsünün maliye politikası
  işlemlerinin ekonomik etkilerini ölçmede sakıncalı
  olmasının nedeni Ekonomik faaliyet düzeyindeki
  değişiklikler tarafından etkilenmesidir.
   Keynes'e göre, bir ekonomide üretim ve istihdam
  düzeyi Toplam talep düzeyine bağlıdır.
   Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması
  gerektiğini savunan yaklaşım Arz ekonomisi
  yaklaşımıdır.
   Gider vergisi türlerinden Kişisel bir harcama
  vergisinin konjonktürel esnekliği en fazladır.
   IMF kökenli istikrar programlarına yöneltilen
  eleştiriler:
  Yapısal sorunlara gereken önemi göstermemesi
  Gerçek gelirleri azaltması
  Ekonomik büyümeye önem vermemesi
  Gelir dağılımında eşitsizliklere neden olması
   1980 öncesi dönemdeki ekonomik istikrarsızlığın
  nedenleri:
  Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlıolması
  Şehirleşmenin hızlıolması
  Değişen talebe karşıüretim yapısının değişmemesi
  Sanayi sektörünün dışpiyasalarla rekabet
  edebilmeolanağının olmaması
   Tüketim mallarıüzerine salınan dolaylıvergilerin
  tasarrufu artırmasının nedeni Tüketimi kısmasıdır.
   Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planlarının ilk üçünde
  özellikle, sanayi sektöründeki üretimin niteliğive
  üretim teknolojisi gibi konularda herhangi bir
  düzenleme bulunmamasının sonuçları:
  İthal girdilere bağlıkalması, Teknolojik etkinliğin
  sağlanamaması, Üretimin yüksek maliyetle
  gerçekleşmesi, Sanayi sektörünün kendi kaynaklarını
  yaratamaması
   Bir ekonomide vergilerin kişisel gelir dağılımı
  üzerindeki etkilerini gösteren yöntem Lorenz eğrisi
  yöntemidir.
   Kışaylarında hava kirliliğini azaltmak için tek
  plakalıaraçlarla, çift plakalıaraçların trafiğe
  çıkışlarına farklıgünlerde izin vermek İdari önleme
  bir örnektir.
   Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik
  mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli
  faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.
   Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak
  altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar
  Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.
   Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
   Tarafsız maliye, klasik yaklaşımın savunduğu bir
  görüştür.
   Bir ekonomide devletin önemli bir vergi azaltması
  programıyürütmesinin arzulanan mal ve hizmetleri
  üretmek açısından gerekli teşviki sağlayabileceğini ve
  böylece gerçek gelirde hızlıbir gelişme yaratacağını
  savunan yaklaşım Arz ekonomisi yaklaşımı'dır.
   IS-LM analizine göre Vergilerde yapılan bir azalışIS
  eğrisini sağa doğru kaydırır.
   Ekonomi eksik istihdamda dengede iken Merkez
  Bankasının Pm (para arzı) artırmasıkarşısında Gelir
  artar , Yatırımlar artar , Tahvil fiyatlarıyükselir ,
  LM eğrisi sağa kayar .
   Enflasyonun sonuçları: Faiz oranlarıyükselir
  yatırımlar düşer Gelir dağılımısabit gelirlerin lehine
  bozulur Kısa vadeli ve spekülatif yatırımlarıartırır
  Göstermelik tüketim artar ve tasarruflar azalır.
   Transfer harcamalarıTransfer geliri elde edenlerin
  marjinal tüketim eğilimi 1 olduğunda , cari ve
  yatırım harcamalarıkadar gelir artırıcıetkiye sahip
  olur.
   Stagflasyonla mücadelede alınacak önlemlerden biri
  Genişletici maliye politikasıile daraltıcıpara
  politikasının optimal bileşimi oluşturulmalıve
  uygulanmalıdır.
   Büyük bütçe açıklarısonucunda ortaya çıkan
  olgular: Yüksek fiyat düzeyi Yüksek faiz Yüksek
  borç servisi Yüksek dışticaret
   Genel olarak gelişmekte olan bir ekonomiye özgü
  istikrarsızlık kaynakları: İhracat miktarında
  değişmeler Bütçe açıklarındaki değişmeler
  UluslararasıTicaret hacmindeki değişiklikler
  Tarımsal üretimdeki değişmeler
   Türkiye'de ocak 1980'de uygulanmaya başlanan
  ekonomik istikrar politikasıönlemleri: İhracatın
  artması, Yüksek faiz oranları, Ücretlerin
  sınırlandırılması, Kamu harcamalarının azaltılması
   Türkiye'de 5 Nisan 1994 kararlarının alınmasını
  gerektiren nedenler: Dövize olan talebin artması, İç
  borç faizlerinin artması, Dışticaret açığının
  artması, Kamu açıklarının artması
   Tasarruf eğilimi, ekonomik büyümenin temel
  öğelerinden biridir.
   Gelişmekte olan bir ekonomide vergi kapasitesini
  belirleyen etkenler: Nüfus artışhızı, Bozuk gelir
  dağılımı, Fert başına düşen gelir düzeyi , vergi
  denetiminin etkinliği
   Gelişmekte olan ülkelerde vergi yönetiminin zayıf
  olmasıGümrük vergisini ön plana çıkarmaktadır.
   Yüksek faiz oranıile yatırımların getiri süresi
  arasındaki ilişki: Kısa sürede getiri sağlayan
  yatırımlar tercih edilir.
   Gelişmekte olan ülkelerde özellikle artan oranlı
  vergilerin kullanıldığıdurumda kamu ve özel
  yatırımların birbirine rakip olduğu iddia edilebilir.
  Bu mantık Kamu yatırımları, teşvik edici olduğunda
  genel verimlilik artışısağlayacağıgerekçesi ile
  reddedilebir.
   Kamu kesimi projeler değerlendirilirken dikkate
  alınanlar: Dışsal maliyetler , Doğrudan faydalar ,
  DolaylıFayda , Doğrudan maliyetler
   Gerçek gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin yol
  açabileceği en önemli sakınca Toplam birikim
  düzeyinin azalmasıdır.
   Bir ekonomide gelişmenin ilk aşamalarında Gider
  vergisi ağırlıklıolarak uygulanır.
   Ortalama vergi oranıyüksek , marjinal vergi oranı
  düşük olan bir vergi sisteminde Gelir etkisi en
  fazladır.
   Dolaylıvergilerin özellikleri: Tüketim üzerine
  salınır , Malların fiyatınıyükseltir , Uyarılmış
  yatırımlarıartırır , Tüketim harcamalarının
  azalmasına neden olur .
   Türkiye'de 1980'li yıllarda uygulanan ekonomi
  politikasıİhracatın artırılmasına bağlıbir kalkınma
  anlayışına dayanır.
   Türkiyede 1970'lilerden sonra Türkiye'yi
  istikrarsızlığa iten ve 28 Ocak 1980 kararlarına
  sürükleyen unsurlar: Üretim niteliği ve üretim
  teknolojisinin geri kalması, Fiyatların hızla
  yükselmesi , İthal girdilere aşırıbağlıkalınması,
  Spekülatif faaliyetlere ağırlık verilmesi
   1980'li yıllarda izlenen ekonomi politikasının
  uygulama sonuçlarıincelendiğinde İhracatın
  artırılmasıamacının öne çıktığıgörülmektedir.
   Devlet depresyonla mücadele etmek için bütçe açığı
  verir bunu borçlanmayla finanse etmek isterse
  konjonktür politikasına ters düşmemek için
  borçlanmanın Merkez Bankasından yapılması
  gerekir.
   Vergilerin kişisel gelir dağılımıüzerindeki etkilerini
  gösteren yönteme Lorenz eğrisi yöntemi denir.
   Gerçek gelir üzerine salınan dolaysız vergilerden
  vergi kaçırma kanallarının fazla olmasının sonuçları:
  Kamu kesimine aktarılan fonların az olması,
  Tasarruf kanallarının özel birimlerce verilmesi ,
  Sermaye birikiminin özel sektörde oluşması,
  Vergilemede adalet ilkesinin sarsılması
   Yeniden gelir dağılımıdeğiştirilmesi maliye
  politikasının temel amaçlarından biri değildir.
   Yerel yönetimlerin kendi gelir kaynakları: Emlak
  vergisi , Bazımeslek vergileri , İşyeri kurma izin
  rüsumları, Hemşehrilik mükellefiyetleri
   Ani amortismanın getirisi ilk yıllarda elde edilen
  yatırımlarıdaha avantajlıhale getiren bir teşvik
  aracıdır.
   Klasik yaklaşımın temel varsayımları: Her arzın
  kendi talebini yaratması, Bütün piyasalarda tam
  rekabetin geçerli olması, Ekonominin tam
  istihdamda olduğu , Miktar kuramının geçerli olması
   Keynesyen Yaklaşıma göre Kamu harcamalarının
  arttırılmasıtoplam talebi doğrudan doğruya ve
  kesinlikle artırır.
   Post Keynesyen beklentilerin ekonomik davranışa
  hakim olduğunu ve bir ekonomide yatırımların temel
  belirleyicisi olduğunu savunur.
   Philips Eğrisi analizi Tam istihdam - Fiyat istikrarı
  arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
  kullanılmaktadır.
   Tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol
  açabilen öğeler: Vergi oranları, Kamu harcamaları,
  Fiyat düzeyi , Potansiyel gayrisafi milli hasıla
  Maliye politikasının araçları: Kamu cari
  harcamaları, Kamu yatırım harcamaları, Katma
  Değer Vergisi hasılatı, Gelir vergisi oranı
   Transfer harcamalarındaki değişikliklerin, milli gelir
  üzerinde aynımiktardaki reel harcamalara oranla
  daha az bir etkiye sahip olmasının temel nedeni
  Transfer harcamalarından yararlananların
  gelirlerinin bir kısmınıtasarruf etmeleridir.
   Kamu harcamalarında gerçekleştirilecek bir artış
  eşit düzeyde vergi artışıile finanse edildiğinde milli
  gelir denge düzeyindeki değişme Kamu
  harcamasındaki artışkadar artar .
   Keynesyen yaklaşıma göre yatırım talebi faiz
  esnekliği Sıfırdır.
   Esnek döviz kurunun benimsendiği bir ekonomide
  fiyatlar genel seviyesinde meydana gelecek bir
  artıştan dolayıÜlke parasının değeri düşer, İhracat
  azalır, İthalat artar, Yurt dışına döviz çıkışıartar.
   Yatırım talebi faiz esnekliğinin sonsuz kabul edildiği
  bir ekonomide Para arzıartışıyoluyla milli gelir
  arttırılabilir.
   İhtiyari maliye politikasıyönteminde önlemlerin
  fiilen uygulamaya konmasıile ekonomik
  istikrarsızlığın giderilmesi arasındaki süre
  Etkilemeye ilişkin gecikmeye örnektir.
   Gider vergileri içinde konjonktürel esnekliği en
  düşük olan vergi Özel tüketim vergisidir.
   Kişisel gelir vergisinin konjonktürel esnekliğini
  arttıran etkenler: Artan oranlılık derecesinin
  kuvvetli olması, Verginin kaynaktan kesme usulü ile
  tahsil edilmesi , Vergi matrahnın konjonktürel
  gelişmeye hassas gelir türlerinden oluşması,
  Verginin tahsil süresinin kısa tutulması
   Anti-enflasyonist politikaların gündeme geldiği
  dönemlerde en şiddetli darbeyi Yatırım harcamaları
  almaktadır.
   Kamu cari harcamalarında yapılacak bir kısıntı
  aşağıdaki etkilerden hangisini ortaya çıkan etkiler:
  Önceden yapılmışkamu yatırım harcamalarının
  veriminin düşmesine yol açar. Personel ödemelerinde
  yapılan kısıntısosyal adalet ilkesi ile çatışır. Uzun
  dönemde üretimde kalite kaybına yol açar. Toplam
  kamu harcamalarıüzerindeki baskıazalır.
   Anti-enflasyonist politika aracıolarak servet
  vergilerinin doğurabileceği en önemli sakınca Servet
  dağılımınıbozmasıdır.
   "Artan Kamu HarcamalarıHipotezi" iktisatçı
  Wagner tarafından ortaya atılmıştır.
   Devlet tahvillerinin halka satılmasıdurumunda
  Vadeleri içinde kişi ve kurumların portföyünde
  tutulmasılikiditeyi kısıcıetki en yüksektir.
   Enflasyonda uzun vadeli borçların kısa vadeli
  borçlara tercih edilmesinin temel nedeni Likiditeyi
  daha fazla kısabilmeleridir.
   Devlete borç verenlerin ileride bu borca ait faiz yükü
  geleceğinden dolayıtasarruf oranlarını
  arttıracaklarınısöyleyen görüşBarro Hipotezidir.
   Durgunluk dönemlerinde gelir vergisi otomatik
  istikrar sağlayıcıolarak Artan oranlıtarife yapısıile
  etkili olur.
   1930'lara gelininceye kadar kuram ve uygulamadaki
  hakim görüştam istihdam ve fiyat istikrarının
  Otomatik olarak sağlanacağınısavunmaktaydı.
   B.Kitching'in 1971'de yapısal işsizlik ve enflasyonun
  bir arada görünmesi olayınıaçıkladığıyaklaşım Real
  Crowding Out Hipotezi
   Keynesyen Yaklaşıma göre geçici bir vergi azalması
  toplam talep üzerinde ani ve önemli bir etki
  yaratarak milli gelirin yükselmesine neden olur.
   Neo klasik yaklaşıma göre sermaye hareketlerinin de
  kapsandığıdışa açık küçük bir ekonomide bütçe
  açıklarıNet ihracatın dışlanmasına neden olur.
   İthal girdi fiyatlarının çok artması, gelişmekte olan
  ülkelerde karşılaşılan enflasyonun mali olmayan bir
  nedenidir.
   Gelişmekte olan ülkelerde görülen iç istikrarsızlık
  kaynakları: Tarımsal üretimdeki değişmeler ,
  Devletin mali sorunlarıyönetmedeki hataları, Politik
  karışıklık ve istikrarsızlıklar , İzlenen yanlışpara
  politikaları
   
Benzer Konular
 1. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  8.785
 2. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.166
 3. dderya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.169
 4. dderya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  680
 5. YoRuMSuZ
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  494
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş