Meslek etiği nedir? İş etiği nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Meslek etiği nedir?

Doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Yani belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, uyulması gereken davranışlardır. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri dünyanın her yerinde ayı meslekte çalışanların bu davranış kurallarına uygun davranmaları gerektiğidir.
Ülkemizde çeşitli meslek alanlarında çalışanların davranış ve çalışma ilişkilerinde bazı ortak davranış kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla mesleki etik ilkelerinin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu ilkelerin yürütülmesini denetleyecek meslek grupları/meslek birlikleri oluşturulmuştur. Örneğin;
Politikada etik
Tıpta etik
Hukukta etik
Kitle iletişimde (medya) etik
Bilim ve araştırmada etik
Psikolojik danışma ve rehberlikte etik
Eğitimde etik
Kamu yönetiminde etik


******

İş etiği nedir?

İş dünyasında kar amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kişilerin; çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları ve tüm toplumla ilişkilerinde ve yaptıkları işlerde öncelik verdikleri değerler ve üstlendikleri sorumluluklardır.


İş etiğinde ne tür kurumsal yaklaşımlar vardır?

Proaktif iş etiği: Faaliyetleri ve ilişkileri çerçevesinde ahlaki bir misyon üstlenen, toplum yararı gözeten kurumsal bir yaklaşımdır.
Reaktif iş etiği: Sosyal sorumlulukların farkında olan, ancak karşılaşabileceği etik durumları öngörmek yerine anlık durum ve etkilere göre davranmayı seçen kurumsal bir anlayıştır.
Pasif iş etiği: İş hayatında tek amacın maksimum kazanç elde etmek olduğunu, işin ahlakla ilgisi olmadığını savunan, toplumsal ve ahlaki sorumluluğu reddeden kurumsal yaklaşımdır.Etik ilkelerinin geliştirilmesinde hangi temel yaklaşımlar vardır?

En çok tartışılan konuların başında etik ilkelerinin hangi ölçütlere göre geliştirileceği gelir. Etik sorunların zaten tartışmalı ve belirsiz durumlarda ortaya çıkması da bu ilkelerin hangi esaslara dayalı olması gerektiği sorununu vurgular. Bu konu da temel alınan yaklaşımlar,
Hakkaniyet İlkesi: Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasına odaklaşır.
İnsan Hakları İlkesi: Bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel insan hakları üzerinde odaklaşır.
Faydacılık İlkesi: Herkes için en iyi olacağı kararının verilmesini yüklenir.
Bireysellik İlkesi: Bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını artırmak olduğunu vurgular.
 

Benzer konular

Top