1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Meslek odası organları

Konusu 'Muhasebe' forumundadır ve -araz- tarafından 9 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. -araz-

  -araz- EYVALLAH... V.I.P

  Katılım:
  24 Aralık 2011
  Mesajlar:
  5.468
  Beğenileri:
  1.552
  Ödül Puanları:
  7.230
  Banka:
  3.953 ÇTL
  Meslek mensubu olabilmenin genel şartları 1. T.C. Vatandaşı olmak 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 3. 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek. 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5. Ceza veya disiplin sotuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olmak. 6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumlarda bulunmamak. Meslek mensubu olabilmenin özel şartları 1. Hukuk iktisat maliye işletme muhasebe bankacılık kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren kurumlardan mezun olmak. 2. Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında 2 yıl çalışmış olmak. 3. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. 4. Serbest muhasebeci mali müşavir belgesini almış olmak.

  Staj süresinden sayılan haller. 1. Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanlar bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri 2. Kamu çalışanlarının veya bilânço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 1 derecede imza yetkisine haiz muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri 3. İlgili konularda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevde geçen süreleri Serbest muhasebecilik ve mali müşevirlik sınavı 1. Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır. 2. Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur. 3. Üyelerin hukuk iktisat maliye muhasebe işletme bankacılık idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda 15 yıl çalışmış olmaları veya bu kadar süre öğretim üyeliği yapmış bulunmaları şarttır. Yeminli mali müşavir olmanın özel şartları 1. En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak. 2. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak. 3. Yeminli mali müşavirlik ruhsatını almış olmak. Not: kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz. Yeminli mali müşavirler mesleğe kabul edilenler görevlerine fiilen asliye ticaret mahkemesinde yemin ederek başlarlar.
  Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları Ayrı ayrı kurulur. Odalar tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindedir.
  Odaların kuruluşu: bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezinde oda kurulur. Yeterli meslek mensubunun bulunmadığı durumlarda en yakın odaya bağlanmasına birlik tarafından karar verilir. Bu karar maliye bakanlığına bildirilir. odalar kuruluşlarını birlik yönetim kurulu tarafından maliye bakanlığına bildirdikleri zaman tüzel kişilik kazanırlar. amaçları dışında çalışan odaların organlarının görevlerine son verilmesine ve yerine yenisinin seçilmesine maliye bakanlığı veya bulundukları yer cumhuriyet savcılığı aracılığı ile asliye hukuk mahkemesi karar verir. Mahkeme kararını en geç 3 ay içinde vermek zorundadır. görevlerine son verilen oda organlarının yerine en geç 1 ay içerisinde yenisi seçilir. oda genel kurulunun görevine son verilemez. Ve görevden uzaklaştırılamaz.

  Oda gelirleri 1. Odaya giriş ücretleri 2. Yıllık üye aidatları 3. Yardım ve bağışlar 4. Çeşitli gelirler Odaların organları 1. Genel kurul 2. Yönetim kurulu 3. Disiplin kurulu 4. Denetleme kurulu Oda genel kurulunun görevleri 1. Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. 2. Oda yönetim kurulu disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile birlik temsilcilerini seçmek. 3. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 4. Yönetim kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak. 5. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda birliğe tekliflerde bulunmak. 6. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tastik etmek. 7. Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görünenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. 8. Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek. 9. Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek kabul etmek.

  Oda genel kurul toplantısı Oda genel kurulu yılda 1 defa mayıs ayı içinde başkanın daveti üzerine toplanır. Oda genel kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oda yönetim kurulu Teşekkülü oda yönetim kurulu genel kurul tarafından 2 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.
  Seçilme yeterliliği Yönetim kurulu üyeleri odaya kayıtlı en az 5 yıl deneyimli olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı 100 den az olan odalarda 5 yıllık deneyim aranmaz.
  Oda yönetim kurulunun görevleri 1. Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak. 2. Oda genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını yerine getirmek. 3. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak satmak ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis etmek kaldırmak gibi konularda yönetim kurulu başkanına veya bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek. 4. Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak. Toplantılar yönetim kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi istek üzerinede toplanabilir.
  Oda disiplin kurulu üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda 3 50 den fazla olan odalarda 5 üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyesi 3 olan odalarda 1, 5 olan odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin kurulu 2 yıl için seçilir. Oda disiplin kurulu kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde birlik disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
  Oda denetleme kurulu Genel kurul üyeleri arasından 2 yıl için seçilirler. 3 üyeden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler.

  Türkiye serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler odaları birliği (türmob) Birliğin görevleri 1. Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. 2. Meslek mensuplarının menfaatlerini mesleki ahlak düzen ve geleneklerini korumak. 3. Odaları ilgilendiren konularda yetkili merciilere görüş bildirmek. 4. Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek. 5. Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak. 6. Milli ve milletler arası mesleki kuruluşlara üye olmak milletlerarası mesleki toplantıya katılmak. 7. Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek 8. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek. Birliğin gelirleri 1. Birliğe dâhil odaların gelirlerinden alınacak paylar 2. Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler 3. Ruhsatname ücretleri 4. Bağış ve yardımlar Birliğin organları 1. Genel kurul 2. Yönetim kurulu 3. Disiplin kurulu 4. Denetleme kurulu Birlik genel kurulu birlik genel kurulu odaların arasından seçecekleri temsilciler tarafından meydana gelir. Her oda üye sayısının 1/25 i oranında temsilci ile aynı oranda yedek seçer. Temsilciler her odanın genel kurul toplantısında 2 yıl için seçilir.

  Birlik genel kurul toplantısı her yılın eylül ayında birlik yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanır. Görevleri 1. Birlik yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 2. Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak. 3. Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmesini sağlayıcı lüzumlu tedbir ve kararları almak 4. Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak odalardan alınacak pay miktarını belirlemek. 5. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 6. Uyulması mecburi mesleki kararları almak 7. Yönetim kurulunu ibra etmek sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek. Birlik yönetim kurulu birlik genel kurulu üyeleri arasından 2 yıl için seçilir 9 asıl 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden 5 inin ymm olması zorunludur. Birliğin hukuki temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Görevleri 1. Genel kurul kararlarını yerine getirmek. 2. Bütçeyi yapmak ve uygulamak. 3. Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini maliye bakanlığının tastikine sunmak. 4. Odaların görüşlerini almak sureti ile hazırlanacağı asgari ücret tarifelerini maliye bakanlığının tastikine sunmak. 5. Mesleki ruhsatları vermek. Birlik disiplin kurulu genel kurul üyeleri arasından 2 yıl için seçilecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin 3 ünü yeminli mali müşavir olması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri disiplin kuruluna seçilemezler.

  Birlik denetleme kurulu 1 i yeminli mali müşavir olmak üzere 3 üyeden oluşur. 3 te yedek seçilir. yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu üyeleri denetleme kuruluna seçilemezler. Oda ve birlik organlarının denetimi maliye bakanlığı oda ve birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini hazırlayacağı yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. Ücret Her odanın yönetim kurulu her yılın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ücretleri gösteren tarifeyi hazırlayıp birliğe sunar. Disiplin cezaları 1. Uyarma 2. Kınama 3. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 4. Yeminli sıfatını kaldırma 5. Meslekten çıkarma
  İtiraz Aday meslek mensubu aleyhine oda kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde birliğe itiraz edebilir. İtiraz üzerine 30 gün içinde birliğin vereceği karar kesindir.
  Not: staj değerlendirmeleri ve odalar arasında nakil için 7 şer gün izin verilir.

  staj sırasında ilişik kesme oda yönetim kurulu staj sırasında ilişki kesme kararını 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz üzerine birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.
  Birlik odalar ve tesmer staj işlemlerini mahalinde denetleyebilir. Sınav zamanları Birlik ymm sınavlarını yılda 2 kez serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarını ise dönemlerini gözeterek yılda 3 kez yapar. Sınav kabul şartları Serbest muhasebecilik mali müşavirlik sınavına girebilmek için aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerleme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olmak gerekir.

  Not
  : sınav komisyonu üyelerinin ücretleri birlik yönetim kurulu tarafından her yıl ocak ayında belirlenir. Sınavların yapılması Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ve bu kişiler sınav mahalinden çıkarılır. Bunlar sınavlara 1 yıl süreyle alınmazlar.
  Sınav notları 1. Ymm sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartı ile alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir. 2. Smmm sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartı ile sınavın tüm konularının notları toplanır ve arimetik ortalama alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalamasını ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilir. Sınavların sonuçlarına itiraz İtirazlar sonuçların odalara ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde birliğe yapılır. İtirazlar birlikçe en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır. Tekrar sınava girebilme Ymm sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 ten az alınan konuları kapsar. Sınav belgelerinin saklanması Başarılı olanların belgeleri ilgilerin birlik meslek kütüğündeki dosyasında sakanır. Başarısız olanların ilgili sınav belgeleri ise birlikçe 3 yıl süre ile saklanır. Not: meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar. Disiplin cezaları: Uyarma: meslek mensubuna mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  Uyarma cezasını gerektiren durumlar 1. Müşterinin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması 2. Birlikçe yayınlanan genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması 3. Mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması 4. Diğer meslek mensubu hakkında ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulunulması 5. Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması 6. Müşteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi 7. Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması 8. En az 2 kez yazı ile istenmesine rağmen oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 9. Adres değişikliklerinin serbest muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi 10. Mesleğin yürütülmesi esnasında görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına taraf olunması 11. Yukarıdaki sayılanlar dışında mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması

  Kınama: meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi
  1. 3 yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemlerin yinelenmesi 2. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması 3. Ymm lerce kendisinin eşinin veya usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar akrabalarının sahibi bulunduğu işlere bakılması 4. Meslek mensuplarınca sm, smmm ve ymm çalışma usul ve esaslara hakkında yönetmeliklere öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi 5. Meslek mensuplarınca sahte veya içeriği itibari ile yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum veya kuruluşlarca saptanan iş sahipleri odalar ve birlik tarafından ilanından sonra defterlerin tutulması ve işlerinin görülmesi 6. Meslek mensuplarınca reklâm yasağına uyulmaması 7. Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi 8. Ücret yönetmeliğine aykırı davradığı için işi geri verilmiş ve oda ve birlikçe ismi ilan olunmuş iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi 9. Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması 10. Ymm lerce kendi defteri hariç defter tutulması muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması 11. Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunması 12. Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili görev ve sorumluluk almadan bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştriler yapması 13. Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fazla şube açılması 14. Meslek mensuplarınca kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması denetlenmesi ve tastik edilmesi 15. Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerin bu görevleri dolayısı ile kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi 16. Sm ve smmm çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması 17. Bu yönetmelikte yer almayan 3568 sayılı kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kurallarına uyulması

  Geçici olarak faaliyetten alıkoyma
  : mesleki sıfatı kalmak şartı ile 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
  1. 3 yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren hallerin ve eylemlerin yinelenmesi 2. Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla kanunun 2 nci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacı ile gerçek veya tüzel kişilerle bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışması 3. Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması 4. Ticari faaliyet yasagına uyulmaması 5. Meslek mensuplarınca beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması 6. Ymm lerce tastike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallara ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya tastik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması

  Yeminli sıfatının kaldırılması Yeminli sıfatının kaldırılması ve mührün geri alınmasıdır. Ymm lerin ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tastik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir. Ve mührü geri alınır.

  Meslekten çıkarma: meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. 1. 5 yıllık bir dönem içinde 2 defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi 2. Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek dolayısı ile işlene suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması 3. Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi 4. Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması 5. Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması 6. Meslek mensuplarının kanunun 4.maddesindeki koşulları taşımaması veya bu koşulların sonradan kaybedilmesi
  Soruşturma: Meslek mensubu hakkında soruşturma aşağıdaki hallerde yapılır. 1. İlgilinin ihbar ve şikâyeti 2. İlgili oda kurullarının herhangi birinin isteği 3. Birlik kurullarından herhangi birinin isteği 4. Sorumlu görünen oda veya birlik kurul başkan ve üyeleri hakkında ilgili oda veya birlik genel kurulunun kararı
  Not: birlik disiplin kurulunun verdiği her türlü karar kesindir. Ancak birlik disiplin kurulunun itirazlarının reddine ait kararları maliye bakanlığının onayı ile kesinleşir.

  Not
  : kovuşturma zaman aşımı 5 yıldır.
   

Sayfayı Paylaş