Meşrutiyet ikinci kez neden ilan edilmiştir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1Ravel görüşmesi ve 2. meşrutiyetin ilanı
•İngiliz kralı ile Rus çarı arasında yapılan görüşmenin ana konusu Makedonya'dır.
•Makedonya ıslahat yapma koşuluyla Berlin Antlaşmasında Osmanlıya bırakılmıştır.görüşmede burada ıslahat yapılmadığı ileri sürüldü. Bu Osmanlının iç işlerine karışmak demekti.
•Diğer yandan İngilizlerin Rusları Osmanlı üzerindeki politikalarında serbest bıraktığı iddiaları duyulunca ittihatçılar Makedonya'da isyan çıkarttı.
•1889da ittihadi Osmanlı cemiyeti kurulmuştu. Daha sonra adı ittihat ve terakki oldu.
•Onlara göre meşrutiyet ilan edilirse Avrupa içişlerimize karışmaktan vazgeçecekti.(Enver Selanik, resneli Ahmet Niyazi monastınya ayaklandı)
•İsyanın yayılmasından korkan 2. Abdülhamit 24 temmuz 1908de ilan etti.


2. meşrutiyet dönemi (1908-1920)

Siyasal gelişmeler:


•İttihadi Muhammedi fırkası: resmi yayın organı Volkan (sahibi derviş vahdeti) ayaklanmanın kışkırtıcılığını yaptı.
•Ahrar fırkası: önce ittihat ve terakki ile beraberken sonra karşılarına geçen prens Sabahattin çevresi kurdu.
•Avcı taburları: propagandanın etkisinde kalan erler subaylarını tutuklayıp, isyana başladılar. Ordudan atılan alaylı subaylar.
•Serbesti gazetesi: ittihat terakkiye sert muhalefet olan başyazarı öldürülür.

2. meşrutiyette yapılan değişiklikler:

•Padişah mebuslar meclisinde anayasaya bağlılık yemini edecek.(kanun üstünlüğü ilkesi pekiştirilecek)
•Padişah bakanlar kurulunun yalnızca başkanını seçecek.
•Bakanlar kurulu mebuslar meclisine sorumludur.
•Mebuslar meclisi başkanını kendi seçecek.
•Meclis, padişah izni olmadan yasa önerme hakkına sahiptir.
•Padişahın veto ettiği bir yasa tasarısını, meclis aynen kabul ederse padişah onaylamak zorundadır.
•Padişahın meclisi feshi zorlaştırıldı.
•Ekonomi, ticaret, barış antlaşmaları mebuslar meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

31 mart olayı (13nisan 1909)

nedenleri:


•Meşrutiyetin dış politikada umulan tepkiyi göstermemesi sonucu muhalefetin güçlenmesi.
•İttihat terakkinin yöntemlerine duyulan tepki.
•Alman-İngiliz yanlılarının hesaplaşması.
•Mektepli-Alaylı subay tartışması.
•İttihatçıların iktidara mesafeli durması, bunun yerine meclisi mebusta etki olması.
•İttihat karşıtlarının öldürülmesi.
•Dinsel kışkırtmalar.
•Avcı taburlarının denetlenememesi, propaganda etkileri altına girmeleri.

Sonuçları:

•Avcı taburunun başlattığı ayaklanma kısa sürede yayılır.
•Padişah isyana askeri müdahalede bulunmaz.
•İttihatçılar Selanik'ten getirdikleri harekat ordusuyla isyanı bastırır.
•Ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilir yerine 5. Mehmet Reşat geçirilir.
•Anayasada yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlanır.
•Bu isyan mevcut yönetimi değiştirme amacıyla çıkarılmıştır. Mutlakıyete dönüş istediği için irticai bir karakter taşır. (din elden gidiyor propagandası) rejimi değiştirmeye yönelik olan ilk isyandır.
•Mustafa kemal kurmay. Başkanı kol ağası.

2. meşrutiyette meydana gelen toprak kayıpları:


•Bosna-hersek - Avusturya ilhak etmiştir.
•Girit - Yunanistan'a bağlanmıştır. (1913'te kabul ettik)
•Doğu Bulgaristan - bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğu Rumeli'yi aldı
 
Top