Modemler İçin Bağlantı Erişim Prosedürü

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
Modemler İçin Bağlantı Erişim Prosedürü (Link Access Procedure for Modems)
LAPM modemler için V.42 hata düzeltme protokolünin bir parçasıdır.
LAPM ITU-T'nin önerilerinden V.42 ile tanımlanmış bir hata kontrol protokolüdür. Pek çok veri bağlantı katmanı protokolü gibi, bir HDLC varyasyonudur. LAPM veri güvenliğini sağlayabilmek için, kendisinden önce gelen Microcom Networking Protocols gibi döngüsel artıklık denetimi (CRC) ve bozuk verinin tekrar yollanması (ARQ) tekniklerini kullanır.
LAPM gibi hata kontrol protokolleri, herbiri bir başlık ile başlayan ve bir çerçeve kontrol dizisi(bir döngüsel artıklık denetimi) ile biten, farklı uzunluklarda çerçeveler kullanırlar. Doğru şekilde alınan paketler onaylanırlar, onaylanmamış paketler otomatik olarak tekrar gönderilirler (ARQ).
Her bir çerçevenin içerdiği bilgi miktarı arttıkça, başlık ve son bilgilerinin göreceli maliyetleride azalır. LAPM genellikle sadece yüzde 5 civarı bir çerçeve yükü yaratır. Bu birek asenkron seri iletişimin ihtiyaç duyduğu başlangıç ve bitiş bitlerinin oluşturduğu sabit %25 yüke göre gözle görülür bir iyileştirmedir, ancak bu büyüklükte çerçeveler kullanımınin iletişim gecikmesi şeklinde bir bedeli olduğu açıktır.
LAPM, bir hata durumunda daha hızlı düzeltme için, sadece bozulmuş çerçevelerin tekrar yollanmasını sağlayan, isteğe bağlı bir seçimsel red (SREJ) özelliğine de sahiptir.
ITU-T V.42 LAPM prosedürünün, devamı olduğu Microcom Networking Protocols'den (MNP) daha güçlü olduğu kabul edilir ve V.42bis içerisinde çok daha fazla veri çıkışı sağlayan daha karmaşık ve daha güçlü bir sıkıştırma seçeneği sağlar.

V.42bis'e, sık tekrar eden karakter dizgelerinin yerine kod kelimelerinin kullanıldığı BTLZ (British Telecom Lempel Ziv) olarak adlandırılan bir dizge sıkıştırma algoritması eklenmiştir. Dizgelerin "sözlügü" iletim süresince dinamik olarak düzenlenir ve verideki değişikliklerin kaydını tutar; yeni dizgeler eklenir ve eskileri silinir. Veri her zaman sıkıştırılabilir olmayabildğinden (örneğin şifreli veya önceden sıkıştırılmış veriler) modem sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış dorumlarda çalışma yeteneğine sahiptir. Sıkıştırma performansı sürekli olarak gözlemlenir ve eğer sıkıştırma gerçekleşmemişse modem bilgileri sıkıştırılmamış şekilde yollar. Sıkıştırılmamış moddayken bile modem verinin karakteristiğini gözlemlemeye devam eder ve bir fayda sağlanabileceği anda tekrar sıkıştırılmış iletişime geçer.


 

Benzer konular

Top