Moonlar Nedir? - Moonlar Hakkında

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
62,011
Beğeniler
6,265
Takım
GALATASARAY
#1
MOONLAR

Moonculuk Kuzey Koreli Sun Myung Moon tarafından Güney Kore 'de kurulmuş bir harekettir. Kore de " Tong " Batıda ise " Birleşik Kilise " " Kutsal ruh Birliği " "Birleşik Aile " "Moon Teşkilatı " vb. isimlerle anılır.

1920 yılında Kuzey Kore de doğan Moon önceleri Budistsonra Presbiteryen Kilisesine girmiş daha sonrada Yehova Şahitleri dinini benimsemiştir. 1936 da İsa 'nın kendisine görünerek " Tanrının Krallığını " kurmasını teklif ettiğini açıklayınca Yehova Şahitleri dininden kovulmuştur. Güney Kore 'ye geçen Moon burada da yaklaşık 20 yıl boyunca AllahlaBudhayla Musa ile konuştuğunu etrafa yaymıştır. Moon 'un fikirleri 1950 yılında G.Kore sınırları aşarak Japonya ve Batıya yayılmıştır. Moon 1954 yılında Güney Kore 'nin başkenti Seul 'de bütün dinleri birleştirmeyi amaçlayan uzlaştımacı (sinkretik) " Birleşik Kiliseyi kurmuştur. Moonculuk hareketi 1959 ‘da Amerika 'ya taşınmış ve buradada gelişmeye devam etmiştir.Hareket mali kaynak temin için ticari hayata el atmış; balıkçılık bitkisel üretim gibi yollarla zenginleşme imkanı bulmuştur. Moonculuk ticari hayatın yanında kültürede el atmış yüksek tahsil araştırmaları için bir " ilahiyat okulu "kurmuştur. Mooncular çeşitli ülkelerde hareketin fikirlerini yayan ve mali yönden destekleyen dergigazete gibi yayınlar çıkartmaktadırlar.

" Birleşik Kilise "ye katılanlar genellikle iyi tahsil görmüş yirmi taşını geçmiş orta sınıf gençleridir. Japonya ' da ve Batı ' da bütün vaktini bu dini harekete ayıranlar (fultaym üyeleri) topluluğun merkezlerinde kalmaktaKore 'dekiler ise bu işi kendi evlerinde yürütmektedirler.Kendini tamamen harekete vakfeden üye sayısı Batıda onbini geçmezken Doğuda bu rakam aşağı yukarı Batı ' dakinin iki katı kadardır.Fultaym üyelerin hayat tarzı hareketin teolojisinin gerektirdiği " yenileştirme "yi sağlamak için çok çalışma ve fedakarlığa dayanır. Hareketin mal varlığını artırmak ya da yeni katılmalar sağlamak için çok zaman harcanır.Üyelerden evlilik öncesi ve hatta sonrasında hizmet içi bekar kalmaları beklenir.İki üç sene hizmet etmiş üyeler Moon tarafından eşlendirilir; yüzlerce hatta binlerce çift aynı anda bir evlendirme töreniyle takdis edilir.Takdisönemli bir ayindir.Ayrıca her tarafta ay ve yılın ilk gününde ya da hareketin kutsal günlerinde and içilir.Moonculuğun Görüş ve Düşünceleri
" Birleşik Kilise "nin teolojisi yeni bir dini anlayış üzerine kurulmuştur. Bu hareket mensupları Mesihi bin yıllık devre anlayışına sahiptir. Onlar hayatlarını " Göğün Krallığı "nın yeryüzünde yeniden hakim olması gayesine adamışlardır. Bu noktada diğer Mesihi yeni dini hareketlere ve bir bakıma Yehova Şahitlerine benzerler.

Moon 'nun " İlahi Prensip " kitabı Hıristiyan Kutsal Kitabının bütün dinleri birleştirmek üzere yeni bir yorumunu sunmaktadır. Bu Kitapta Tanrı birtakım temel evrensel prensiplere göre alemi yaratanzati nitelikleri bulunanbir varlıktır.Bütün yaratıklar olumlu ve olumsuz (erkek ve dişi) elemanlardan ibarettir. Bunlar sıra ile daha büyük bir bütün teşkil etmek üzere bir verme-alma ilişkisi vasıtasıyla daha geniş fertler içinde birleşirler. Adem ve Havva Tanrının onlarla bir sevgi verme-alma ilişkisi içine girebileceği için yaratılmıştır. Asli gaye; onların evlilikte Takdis edilecekleri bir mükemmellik merhalesine ulaşmaları ve böylelikle onların çocuklarıçocuklarının çocukları Tanrı ile tam uyumlu günahsız bir dünya kurmalarıydı. Bu olmadı. Kovulma sadece bir yasak elmanın yenilişi değil bütün güçlerin en üstünü olan sevginin istismarını içinde bulunduran bir itaatsizliğin sonucudur. Tanrı başmelek Lusifer 'e (şeytan)Adem ile Havva 'ya göz kulak olmasını istemişti. Ancak o Tanrı ' nın Adem 'e olan sevgisini kıskandı ve Havva ile (ruhani bir şekilde)cinsel ilişki kurdu. Bunun üzerine Havva Adem 'i kendisiyle(bedeni) cinsel ilişki kurmaya ikna etti. Bu şekilde Tanrı merkezli değil de Lüsifer merkezli; vaktinden önce zamansız birleşme sonucu Asli Suç sonraki bütün nesillere geçti. Tarih Havva ile Şeytanın adi davranışıyla bozuldu. Moon 'un " İlahi Prensip " kitabı bu olayı şöyle bitirmektedir: Bütün tarih Tanrı ve insan tarafından alemin Tanrı 'nın istediği duruma getirilmesi girişimi olarak görülebilir. Kutsal Kitab 'ın bazı anahtar figürleri de bunu göstermektedir.


" İlahi Prensip "e göre yanlışın düzeltilmesi Mesih ile gerçekleşecektir. Mesih ve karısı Adem ile Havva 'nın yapamadığını yapacaktır. Onlargerçek ana-babayı oluşturacaklar ve onların evlilikte takdis ettikleri kimseler asli suçsuz doğan çocuklara sahip olacaklardır. Bütün bunların olabilmesi için insanın Mesih 'i kabul etmeye hazırlanacağı bir kuruluş olmalıdır. Böyle bir kuruluş geçmişin kötülüklerinikötü borçları silecekiyi işlerin bir garantisi olacaktır. Mesih 'in rolü asli suçtan azade beşeri ana babadan doğma bir kimsenin üstleneceği bir iştir. "İlahi Prensip "e göre İsa böyle bir kimse idialemi yeniledi. Ancak Vaftizci Yahya 'nın hatası sonucu evlenme fırsatı bulmadan öldürüldü. Böylece o aleme ruhani bir kurtuluş getirdiysede ölümüyle bedeni bir kurtuluş sağlayamadı. İsa 'dan önceki devre ve sonraki ikibin yıl arasındaki çok sayıda ki benzerleri günümüzün " İkinci Geliş Zamanı " olduğuna delalet ettiği kabul edilebilir.


İşte bu düşünceler altında Birleşik Kilise Mensupları Moon ve Karısının gerçek ana-baba olduklarına inanırlar. Hareketin mensuplarına ait literatüründen Moon 'un kendisini Mesih olarak gördüğü ve takipçilerinden de böyle görmelerini beklediği anlaşılmaktadır. Mensupları da Moon 'u " Tanrının Göndermişi " kabul etmektedirler.

Mooncular 'ın sigaraiçki kullanmaları zina yapmaları kesinlikle yasaktır.Günümüzde Moonlar
Birleşik Kilisenin telkinleri her tarafta muhalefetle karşılaşmıştır.Bu hareketin beyin yıkama yoluyla veya zihin kontrolü teknikleriyle üyelerin celbettiği ve alıkoyduğuaileleri böldüğüliderleri lüks içinde yaşarken üyelerinin istismar edildiği teşkilat baskısıyla yürütüldüğükomünizme karşı bir hareket olarakprogramlandığıGüney Kore haber alma teşkilatıyla (KCIA)alakası bulunduğusilah imalatıyla uğraştığıdünyaya hakim olup Moon 'la bir teokrasi kurmak istediğifitneci bir teşkilat olduğuvergi ve muhaceret kurallarını bozduğu gibi suçlamalar yapılmıştır.1982 'deAmerikan federal mahkemesivergi yolsuzluğu suçuyla Moon 'u onsekiz ay hapse mahkum etmiştir.Bu olay sonrasında Moonfaaliyet alanını Güney AmerikaAvrupa ve Ortadoğu 'ya yöneltmiştir.Hareket 1989 'lara kadarantikomünist mücadelesini sürdürmüştür.Şimdi artık Amerika 'da Muhafazakarların desteğini kazanmaya çalışmaktadır.Ancak Amerika 'daki Protestan çevreler Moon 'u ve taraftarlarını kabullenememiştir.

Moonculuğun günümüzde en büyük faaliyetlerinden birisi her yıl ayrı ülkede düzenledikleri gençlik kamplarıdır. Değişik dinlerden ve ülkelerden gençler masrafları Moonlar tarafından karşılanarak kamplara davet edilmekte ve kamptaki gençler arasında dinler arası diyalog kurulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizden de bu kamplara katılımlar olmaktadır.


Moonculuk günümüzde ayrı ve diğer dinlerden tamamen bağımsız bir din olarak insanlar tarafından kabul görmektedir. Büyük bölümü (500.000) Güney Kore 'de olmak üzere FransaABD ve diğer ülkelerde toplam 3.000.000 taraftarı mevcuttur. Moonculuk Taraftar sayısını hızla arttırma eğilimindedir..
 
Top