Moskova Antlaşmasının Önemli Maddeleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,145
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Moskova Antlaşmasının Önemli Maddeleri


İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi di*ğeri de tanımayacaktır.
• İki devlet dış politikada birlikte hareket etme kararı al*mışlardır.
2. Osmanlı Devleti İle Çarlık Rusyası arasındaki anttaşma-’^r geçersiz sayılacaktır.
* İki ülkede de rejim değişiklikleri ofduğu anlaşılmakta***.

3. Sovyet Rusya, Misak-ı Milli’yi tanıyacaktır.
* Sovyet Rusya, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.
* Doğu sınırımız büyük ölçüde kesinlik kazanmıştır.
4. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ede*cektir.
* Ekonomik ayrıcalıklarını kaldırmayı kabul eden ilk Avru*pa devleti Sovyet Rusya olmuştur.
5. Sovyet Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan ara*sında imzalanan antlaşmalara göre belirlenen sınırı, Ba-tum’un Gürcistan’a verilmesi koşuluyla tanıyacaktır.
* Mİsak-ı Milli sınırlan içerisinde yer alan Batum, Sovyet yönetimine bağlı Gürcistan’a bırakılmıştır. Bu durum Mi*sak-ı Milli sınırlarından verilmiş ilk tavizdir.
6. İki devlet arasında ilişkileri geliştirecek iktisadi, siyasal vs. anlaşmalar yapılacaktır.
* Yeni Türk Devleti büyük bir devletle dostluk kurmuş,. Kurtuluş Savaşı için gerekli olan pek çok silah ve cep*hanenin Rusya’dan satın alınmasına zemin hazırlan*mıştır.
7. Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerine açık kal*masını sağlamak amacıyla Karadeniz’e kıyısı olan dev*letlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferans toplana*caktır.
4 Rusya Boğazlar üzerindeki emellerinden vazgeçmiştir.
8. Sovyet Rusya elinde bulunan esirleri üç ay İçinde ser*best bırakacaktır.
 

Benzer konular

Top