Neden Tekno-Girişimci?

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,080
Şehir
TÜRKİYE
#1

Neden Tekno-Girişimci?


Bir girişimcinin başarılı olabilmesi için ilk ve en önemli şart,ticarileşme potansiyeli yüksek,yeni bir fikir/ürünün pazara sunulabilmesidir.Özellikle,girişimcinin işini yürütebilmek için elinde büyük miktarda sermaye olmadığı düşünüldüğünde,hızlı bir büyümenin sağlanabilmesi için sunulan ürünün/hizmetin ya pazarda mevcut olmaması ya da rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak yeni yönlerinin olması gerekmektedir.
İşte tam bu noktada,yeni teknolojilere dayalı girişimciliğin önemi ortaya çıkmaktadır.Teknolojide yaşanan gelişmeler,yazılım sektörü başta olmak üzere gen mühendisliği,doku mühendisliği gibi ölçek ve istihdam profili farklı yeni sanayi dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.Bu alanlarda,son 30 yılda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin yarıdan fazlasının ,henüz ticari ürün haline gelmediği düşünülürse,tekno-girişimciliğin önemi ve potansiyeli çok daha iyi anlaşılabilecektir.
Son 3 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletlerinde GSYİH(gayri safi yurtiçi hasıla)'da yaşanan büyümenin %14'ü beyaz eşya ve sadece %4'ü otomotiv gibi klasik üretim sektörlerinden kaynaklanırken,teknoloji yoğun sektörler %27'lik pay oranı ile büyümenin lokomotifi olmuşlardır.Geçe yılı verileri incelendiği zaman ise,ABD'de GSYİH'da yaşanan büyümenin %33'ünün tek başına enformasyon teknolojisine dayalı sektörlerden kaynaklandığı görülmektedir.
Teknoloji yoğun sektörlerde kurulacak girişimlerin düşük teknolojili sanayi dallarına karşı en önemli avantajı,daha önce gerçekleştirilmemiş bir alanda faaliyet gösterilmesi,girişime neden olan fikir/ürünlerin o alanda bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmesi gibi nedenlerle düşük bir sermaye ile çok yüksek büyüme hızlarının yakalanabilmesidir.
Böylece daha önce yaptığımız girişimci tanımıyla karşılaştırırsak,tekno-girişimci öngörü ve seziş yeteneğiyle,pazar yaratma ve geliştirme becerisinin yanı sıra,teknoloji geliştirebilme ve inovasyon yapabilme konusunda da beceri sahibi kişidir.Tekno-girişmcinin,düşük teknolojiye yönelik girişimci ile farkı,faaliyette bulunmayı düşündüğü alanda çok daha uzmanlaşmış ve bu alanda iyi yetişmiş olması gerekliliğidir.Ancak daha öncede belirtildiği gibi,bu durum rakiplerin de sayısını azaltması nedeniyle,düşük rekabet içinde çalışabilme şansını da birlikte getirir.
 
Top