Office Programı İle Yapabilecekleriniz

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,728
Beğeniler
5,007
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Ofis Belgelerinde Yapılabilecekler Ofis Programı ile Yapılabilecekleriniz

- Matematik İfadelerin Yazılması
- Ofis Belgelerine Harita Ekleme
- Ofis Belgelerinde Yapılan Çizimlere İstenilen Şeklin Verilmesi
- Çizimler Nasıl Birleştirilir ve Faydaları nelerdir?
- Makro nedir? Makro Nasıl yapılır?
- Köprü nedir? Nasıl yapılır?
- İnternet’te Web Sayfası Yayınlamak Web sayfası (htm) formatındaki dokümanların windows yardım menüsü formatına çevrilmesi
- Chm formatındaki bilgilerin word ortamına aktarılması.

Matematik İfadelerin Yazılması
1) Word ve Excel programlarında matematik ifadelerin kullanılabilmesi için Microsoft Denklem nesnesinin bilgisayara kurulmuş olması gerekir.
2) Microsoft denklem nesnesi kurmak için Office kurulumunun tam seçeneği ile yapılması veya özel kurulumda Office araçları içindeki Microsoft Denklem seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
3) Bu işlemden sonra Word veya Excel programında ekle menüsünden nesne seçilerek Microsoft Denklem nesnesi eklenir.
4) Denklem nesnesi ile her türlü kesirli ifade, kareköklü işlemler, integral ifadeleri, Latin alfabesinde bulunan tüm karakterler, tüm matematik sembolleri yazılabilir.

Ofis Belgelerine Harita Ekleme
1) Word ve Excel programlarında harita ekleyebilmek için Microsoft Map nesnesinin bilgisayara kurulmuş olması gerekir.
2) Microsoft map nesnesi kurmak için Microsoft Office kurulumunun tam seçeneği ile yapılması veya özel kurulumda Excel Programları içindeki Microsoft Map seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
3) Bu işlemden sonra Word veya Excel programında ekle menüsünden nesne seçilerek Microsoft map nesnesi eklenir.
4) Microsoft Map nesnesi Dünya, Avrupa ve Türkiye haritaları çizmeye imkan vermektedir. Haritalarda şehir adları, deniz adları otomatik olarak yazdırılabilmektedir. Dağılım haritaları hazırlanabilmektedir. Başka programlardan veri alınarak harita düzenlenebilmektedir. Örneğin : Nüfus dağılım haritası
5) Not : Microsoft Map nesnesi Microsoft Office 95 ve 97 versiyonlarda mevcuttur.

Ofis Belgelerinde Yapılan Çizimlere İstenilen Şeklin Verilmesi
1) Tablo menüsünden Tablo ekle seçeneğini işaretleyerek 20 satır, 20 sütundan oluşan bir tablo çizin.
2) Tablonun içinde herhangi bir yere tıklayarak, Tablo menüsünden Tablo seç seçeneğini seçin.
3) Biçim menüsünden Kenarlıklar ve gölgelendirmeyi seçin.
4) Kenarlıklar seçeneğinde ayar yazısının altındaki yok kutusunu işaretleyin.
5) Eğer tablo menüsünün en altındaki seçenekte Klavuz çizgilerini gizle seçeneği yer alıyorsa (eğer Klavuz çizgilerini göster yazıyorsa bu seçeneği seçtiğinizde klavuz çizgilerini gizle yazar) ekranda silik çizgilerle kareli bir alan elde etmiş olacaksınız.
6) Çizimlerinizi yaparken şekillerin boyutlarını ayarlamada bu çizgilerden yararlanabilirsiniz.
7) Çizim araç çubuğundaki (Çizim araç çubuğunu ekranda göremiyorsanız, Görünüm Menüsünden Araç Çubukları – Çizim seçeneğini işaretleyerek ekranın alt kısmında görüntülenmesini sağlayınız) düz çizgi seçeneğini seçin. Tablonun herhangi bir yerinde bir çizgi çizin.
8) Çizgi seçili durumdayken, çizim araç çubuğundaki çiz menüsünden nokta düzenle seçeneğini seçin.
9) Çizginin her iki başındaki noktalardan herhangi birini istediğiniz yönde hareket ettirin.
10) Çizginin herhangi bir yerinde farenin sol tuşunu basılı tutarak, fareyi hareket ettirin. Basılı tuttuğunuz yerde yeni bir nokta oluştuğunu göreceksiniz. Çizgiye yeni noktalar eklemek suretiyle istediğiniz şekli verebilirsiniz.
11) Nokta düzenleme işlemi yapılırken farenin sağ tuş menüsünden yanlış konulan noktalar için silme işlemi de yapılabilir.
12) Oluşturulan şekil seçili haldeyken sağ tuş menüsündeki otomatik şekil biçimlendir menüsünden çizgi rengi değiştirilebilir.
13) Çizgi kapalı eğri haline getirildiyse içini doldurma işlemi yapılabilir.
14) Ekle menüsünden resim seçeneği seçilerek, hazır resimlerin eklenmesi sağlanabilir.
15) Çizim araç çubuğundaki gölgelendirme ve 3-B boyutu seçenekleri kullanılarak çeşitli efektler verilebilir.
16) Yapılacak işlemler bittikten sonra gruplandırma işlemi yapılarak çizimlerin tek bir nesne haline gelmesi sağlanabilir.
17) Gruplandırılan bu nesne Düzen menüsünden kopyala seçeneği kullanılarak, paint programına aktarılabilir.

Çizimler Nasıl Birleştirilir ve Faydaları nelerdir?
1) Word ve Excel programının çizim araç çubuğu karmaşık şekilleri çizmek için çok uygundur.
2) Fakat bir şekil, birkaç şeklin birleşmesinden oluşuyorsa, Örneğin bir dairenin içine bir dikdörtgen çizilmişse veya değerleri yazmak için metin kutusu kullanılmışsa, bu şekilleri başka yere taşımak problem olmaktadır.
3) Bunun için taşıma işlemi yapılmadan önce gruplandırma işleminin yapılması uygun olur.
4) Gruplandırma işlemini yapmak için önce çizim araç çubuğundaki çiz kelimesinin yanındaki (nesneleri seç butonu) ok seçilir.
5) Daha sonra gruplandırılacak tüm nesnelerin, sol üst köşesinde farenin sol tuşu basılı tutularak, fare sağa ve aşağıya hareket ettirilerek, tüm nesneleri içine alacak şekilde bir dikdörtgen çizme işlemi yapılır.
6) Çizim araç çubuğundaki çiz seçeneği tıklatılarak açılan menüden gruplandır seçeneği seçilir.
7) Artık nesneleriniz tek bir nesnedir. İstediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
8) Nesneyi tekrar ayrı ayrı nesneler haline getirmek için, nesneyi tıklatarak seçili hale getirin.
9) Çizim araç çubuğundaki çiz seçeneğinden grubu çöz seçeneğini işaretleyin.
10) Not : Çizim araç çubuğunu ekranda göremiyorsanız, Görünüm menüsünden, Araç çubukları, çizim seçeneğini işaretleyin. Ekranın alt kısmına (genel olarak) çizim araç çubuğu yerleşecektir. Çizim araç çubuğunu diğer araç çubuklarından ayıran en önemli özellik üzerindeki Otomatik şekil yazısıdır.

Makro nedir? Makro Nasıl yapılır?
1) Makro sık kullanılan işlemlerin bir tuş bileşimine bağlanarak, bu tuş bileşimine basıldığında otomatik olarak yapılmasını sağlama işlemidir.
2) Bir çok programda makro işlemi vardır ve benzer şekillerde yapılır. Biz word programında makronun nasıl yapıldığını anlatacağız.
3) Yapacağımız makro işlemi sonucunda ALT tuşu ile birlikte A tuşuna basıldığında kırmızı renkte Ankara kelimesi yazılacaktır.
4) Boş bir word sayfası açın.
5) Araçlar menüsünden Mokro seçeneğini, Makro seçeneğinde de Yeni makro kaydet seçeneğini işaretleyin.
6) Açılan makro kaydet penceresindeki makro adı kutucuğuna bir isim yazın. Örneğin : kirmiziankara
7) Altında klavye yazan butonu tıklatın.
8) Yeni kısayol tuşuna bas kutucuğuna CTRL veya ALT tuşuna basılıyken harf, rakam veya fonksiyon tuşlarından birine basılabilir. Bizim örneğimizde ALT tuşuna basılıyken A tuşuna basmamız gerekiyor. Kutunun altında geçerli atanmış kelimesi ve altında eğer daha önce atama yapılmışsa yapılan atamanın görevi yazılır. Eğer atama yapılmamışsa atanmamış yazar. Tercihen atanmamış yazan tuş bileşimlerini kullanın. Atanmış tuş bileşimlerini kullanırsanız bu tuş bileşiminin daha önceki görevi iptal olur.
9) Önce ata butonunu, sonra kapat butonunu tıklatın.
10) Bundan sonra kaydı durdur işlemine kadar yapacağınız tüm işlemler kaydedilecektir.
11) Biçim menüsünden yazı tipini seçin ve yazı rengini kırmızı yapın.
12) Ankara yazın.
13) Biçim menüsünden yazı tipini seçin yazı rengini otomatik yapın.
14) Araçlar menüsünden Makro / Kaydı durdur seçeneklerini işaretleyin. 15) ALT tuşuna basılıyken A tuşuna basarak makronuzu çalıştırabilirsiniz. Her ALT tuşu ile birlikte A harfine bastığınızda kırmızı renkte Ankara yazması gerekiyor.
16) Araçlar menüsü makro seçeneğinde makrolar seçeneğini seçerek hazırladığınız makro üzerine gelin düzenle seçeneğini seçerek, yaptığınız makronun visual basic programlama dilinde yazılmış kod karşılığını görebilirsiniz.

Köprü nedir? Nasıl yapılır?
1) Köprü bir yazının, resmin veya animasyonun üzerinde fare tıklaması yapıldığında o yazı, resim, animasyon ile ilgili başka bir bölüme/programa geçilmesini sağlama işlemidir.
2) Köprü kurma işleminin yapılışını word programında anlatacağım fakat excel, powerpoint, frontpage gibi bir çok programda da benzeri şekilde yapılmaktadır.
3) Boş bir word sayfası açın
4) İlk satıra bir yazı yazın. (Örnek : köprü 1)
5) Daha sonra enter tuşuna basarak 2. Sayfaya kadar inin,
6) 2. Sayfadayken Ekle menüsünden yer imi seçeneğini seçin Yerimi adı kutusuna boşluk vermeden bir isim yazın. (İngilizce’de olmayan İ,ı,Ö,ö,ç,Ç,ş,Ş,Ğ,ğ,ü,Ü karakterleri kullanmayın Örneğin : kopru1)
7) Ekle seçeneği aktif duruma gelecektir. Ekle seçeneğini işaretleyip, Yer imi kutusunu kapatın.
8) Bulunduğunuz yere (2. Sayfaya) birkaç kelime yazın. Örneğin : Köprü çalıştığında buraya gelecek
9) Birinci sayfaya geri dönün. Yazdığınız yazıyı (Bizim örneğimizde köprü 1 yazısını) fare yardımıyla seçili hale getirin. (siyahlandırma işlemi)
10) Ekle menüsünden köprü seçeneğini seçin.
11) Dosyada belirli konum (seçmeli) kutucuğunun karşısındaki gözat tıklayın. 12) Yerimi kutucuğuna yer iminizin adının yazılmasını sağlayın. (4. Maddede yazılan isim.)
13) Tamam butonuna tıklayarak Köprü ekle penceresini kapatın.
14) Yedinci maddede seçili hale getirdiğiniz kelime veya kelime guruplarının renginin değişmiş olması ve altının çizili hale gelmiş olması gerekiyor.
15) Altı çizili kelimeyi tıkladığınızda 2. Sayfadaki bölüme gider. Köprünüz hayırlı olsun.
16) Resim ve şekillere tıklatıldığında da ilgili bölümlere gidilmesi sağlanabilir.
17) Köprü çalıştığında web araç çubuğu aktif hale gelir. Web araç çubuğundaki sol ok işareti tıklatılmak suretiyle köprü işlemi ile gelinen yere geri dönülebilir.
18) Köprü ekle penceresindeki Bağlanılacak URL adı veya dosya adı kutusuna internet adresi veya dosya adı yazılarak başka dosyaya veya internet sayfasına da köprü kurmak mümkündür. Not) Yukarıdaki örneği yapamadıysanız ben yaptım. Buyrun Bu dosyayı indirin

İnternet’te Web Sayfası Yayınlamak

Chm formatındaki bilgilerin word ortamına aktarılması.
1) Chm dosyanın sağ tarafındaki pencerede (konu anlatımlarının bulunduğu pencere) sağ tuş tıklayın kaynağı görüntüle seçeneğini işaretleyin. Html dosyaları düzenlemek için kullandığınız program açılarak kaynak görüntülenecektir.
2) Html dosyalarını düzenlemek için kullandığınız program (açılan program) not defteri programı ise dosya menüsünden farklı kaydet seçeneğini seçiniz. Kayıt türünü tüm dosyalar yaparak , dosya adı bölümüne bir isim yazın ve dosya isminden sonra . koyarak htm yazarak kaydedin. (Dikkat kayıt türünü tüm dosyalar yapmazsanız uzantıyı htm olarak yazsanız bile txt uzantısı ile kaydeder)
3) Html dosyalarını düzenlemek için kullandığınız program (açılan program) not defterinden farklı bir program ise web sayfası formatını kullanarak kayıt yapabilirsiniz.
4) Daha sonra word programını veya html düzenleme programlarından birini kullanarak istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.
 

Benzer konular

Top