Öğretmen İçin İl-İlçe Hizmet Puanları

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Katılım
9 Hzr 2006
Mesajlar
9,858
Beğeniler
136
#1
Hizmet bölgeleri hangi kıstaslara göre belirlenir?
 1. Öğretmen ihtiyacı
 2. Coğrafi durum,
 3. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi
 4. Ulaşım şartları
 5. Hizmet gereklerinin karşılanması

Öğretmen Hizmet Bölgesi Puanları Çizelgesi

İl ve ilçelere göre her yıl kazanılan hizmet puanları çizelgesine alttaki linkten ulaşabilirsiniz. (PDF formatında)

İl, İlçe Hizmet Sınıfları ve Hizmet Puanları
 

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Katılım
9 Hzr 2006
Mesajlar
9,858
Beğeniler
136
#2
Ya D ve E bölgesi olmasının anlamı ne? Doğu hizmetine sayılıyor mu demek? Bilen biri varsa beni de bilgilendirirse sevinirim
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,012
Takım
GALATASARAY
#6
Hizmet Puanları Hakkında Merak Edilenler

Beldelerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?

 1. İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin belde statüsündeki yerleşim yerlerinde geçirilen her yıla 2 puan ilave edilir.
 2. İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına belde statüsündeki yerler için 4 puan ilave edilir.
Köylerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?
 • İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin köy statüsündeki yerleşim yerlerinde bulunan yerlerde geçirilen her yıla 6 puan ilave edilir.
 • İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına köyleri için 8 puan ilave edilir.
Hizmet puanı nasıl hesaplanır?
 • İl veya ilçelere veya buraların belde ve köylerinde için belirlenen puanla, öğretmenin o yerleşim yerinde geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.
Sağlık durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?
 • İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Sağlık durumu özrü için 14 puan ilave edilir.
Eş durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?
 • İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına eş durumu özrü için 12 puan ilave edilir.
Öğrenim durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?
 • İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Öğrenim durumu özründe de 10 puan ilave edilir.
Hizmet puanı hesabında yıldan artan sürelere ne kadar puan verilir?
 • Yerleşim yerlerinde geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır.
 • Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet sınıfı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler nasıl değerlendirilir?
 • Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
Hizmet puanı hesabında mehil müddetinde geçen sürelere nasıl puan verilir?
 • Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.
Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler nelerdir?
 1. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler ile Bu kurumlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Ve bu görevlerde geçirilen süreler Hizmet puanının hesabında değerlendirilir.
 2. Diğer Personel Kanunlarına tâbi olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.
 3. Özel öğretim kurumlarında öğretmen/yönetici olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.
 4. Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.
 5. Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri (A) ilçe hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.
 6. Yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri, görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu sınıfta,
 7. Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.
 8. Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.
 9. Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.
 10. Eski yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmetleri karşılığında verilecek hizmet puanları, bu Yönetmelikle öngörülen il veya ilçe sınıf puanına göre hesaplanır ve önceki puanlarına eklenir.

Hizmet puanının hesabında değerlendirilmeyecek süreler nelerdir?
 1. 1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (Askerlikte geçen süreler hariç) hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.
 2. Sözleşmeli personel (öğretmenlik hariç), Geçici personel ve işçi olarak çalışılan süreler hizmet puanından sayılmaz.
Görevlendirme İlsis’e işlendiğinde hizmet puanı nasıl hesaplanır?
* İki okuldan hizmet puanı alınmaz. 90 günden sonra görevlendirilen okulun puanı alınır.
Hangi Süreler Hizmet Puanının Hesabında Değerlendirilir?
Hizmet Sınıfları
 • Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılır. Bu hizmet sınıflarına giren il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde gösterilir.
Hizmet Alanı
 • Hizmet Alanı, her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu yerleşim yerini, ifade eder.
Norm Kadro
 • Norm Kadro, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında branşlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını ifade eder.Atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak branşlarda boş norm kadrosunun bulunması esastır.
 • 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarında veya koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler norm kadrolarla ilişkilendirilinceye kadar diğer hizmet alanlarından hiçbir şekilde yer değiştirme suretiyle atama yapılmaz.
Hizmet Yılı
 • Hizmet Yılı, Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi, ifade eder.
Hizmet puanı
 • Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı hizmet alanlarına göre verilen puanları ifade eder. Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması esastır.
Hizmet Puan Kartı
 • İl milli eğitim müdürlüklerince "Hizmet Puan Kartı" düzenlenir. Bu karta öğretmenin görev yeri değişikliğine dair bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir ve görev yeri değişikliklerinde sicil/özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.
 
Katılım
24 Nsn 2009
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Yaş
38
#8
Slm öncelikle teşekkürler verdiğiniz bilgiler için benim bi sorum olacaktı.ben bu sene hem il içi hem de il dışı tayin isteyecem il dışına çıkarsa il içi zaten iptal olacak.fakat çıkmazsa il içi tayinim çıkmış olacak.şayet böyle olursa gittiğim yeni okulda(köy okullarını tercih edecem) bir eğitim dönemi çalışıp mayıs ayı geldiğinde il dışına tayin isteme hakkım olmaz mı bunu merak ediyorum.tekrar il içi istemek için en az 2 yıl çalışmak gerekiyo onu biliyorum fakat il dışı için de aynı durum geçerli mi?
Lütfen acele cvbınızı bekliyorum.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,012
Takım
GALATASARAY
#9
Bu konuda bildiğim kadarı ile il dışı tayin istemek için bir okul değil, bir ilde 2 yıl çalışma zorunluluğu. Yani il içi tayininiz çıksa bile il dışı tayin isteme hakkınız kalır diye düşünüyorum.

Ama yanılıyor olabilirim en azından bir dönem böyleydi, şu an uygulama/yönetmelik değişikliği olmuş olabilir. Biraz araştırayım konuyu.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,012
Takım
GALATASARAY
#10
Yukarıda yazdığıklarım hala geçerliymiş. Yani il içindeki yer değiştirme işlemlerindeki süre o ilde çalıştığınız süreden bağımsız. Yani il dışı tayin olayında hangi okul olursa olsun o ilde çalıştığınız süre baz alındığı için il dışı tayin isteği her zaman saklı kalıyor.
 
Top