1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Örnek Banka Kuruluş Sözleşmesi

Konusu 'Muhasebe' forumundadır ve ZeyNoO tarafından 4 Haziran 2010 başlatılmıştır.

 1. ZeyNoO

  ZeyNoO ٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠ V.I.P

  Katılım:
  5 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  54.322
  Beğenileri:
  6.232
  Ödül Puanları:
  12.080
  Cinsiyet:
  Kadın
  Meslek:
  Muhasebe
  Banka:
  26.328 ÇTL
  TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

  Kuruluş
  MADDE 1. - 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.

  Unvan, Merkez ve Şubeler
  MADDE 2. - BANKA'NIN unvanı "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)" olup, bu ana sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır.

  BANKA'NIN merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Necatibey Cad. No: 98 ANKARA'DIR. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA'YA yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.

  Süre
  MADDE 3. - BANKA, süresiz olarak kurulmuş olup, 4456 Sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

  Amaç ve Konu
  MADDE 4. - BANKA'NIN amacı; Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.
  Banka bu amaçları Gerçekleştirmek üzere;
  1.Türk Lirası ve döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir. Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara gerekli teminatın alınması karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.
  2. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir ve tahvil garantisi verebilir.
  3. Araştırma, proje geliştirnıe ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir.
  4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kumulmuş şirketlere iştirak edebilir, gerektiğinde iyileştirme; bonifıkasyon, konsolidasyon yapabilir. Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senetlerini alabilir, satabilir, geri alabilir ve kâr garantisi verebilir.
  5. İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemlerini yapabilir ve döviz pozisyonu tutabilir.
  6. Sigorta acenteliği yapabilir.
  7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.
  8. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
  9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.
  10. Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayacak tedbirleri alır.
  11. BANKA kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programların hedef ve ilkelerine uygun olarak kullanır.
  12. Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapabilir.
  13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair lıakları tesis edebilir.
  14.BANKA açtığı krediler karşılığında, menkul rehini, ticarî işletme rehini ve gayrimenkul ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.

  Sermaye
  MADDE 5. - BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir, Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde, 50.000.000.000.- (Elli milyar) adet paya bölünmüştür. BANKA'NIN çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür. Payların yazılı değeri 1.000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK'de değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YK. (BİR YENİ KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. BANKA'NIN kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin artırılması, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

  Menkul kıymet çıkarma yetkisi
  MADDE 6. - BANKA, yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü menkul kıymet çıkarabilir ve satabilir. BANKA'NIN Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder. BANKA, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.

  Hesap dönemi ve iş programı
  MADDE 7. - BANKA'NIN hesap dönemi takvim yılıdır. BANKA her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş programında;
  a) Plasman programına,
  b) Personel kadrosuna,
  c) Yatırım programına,
  d) Gelir ve gider bütçesine,
  e) Finansman programına,
  f) Değerlendirme kıstaslarına,
  g) İşçi şirketi tanımına;
  h) Gerekli görülen diğer konulara, yer verilir.

  Genel Kurul
  MADDE 8.- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa hesap dönemini takibenden ilk altı ay içerisinde toplanır. Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda hissedarlar arasından iki kişi oy toplama görevlisi, hissedarlar arasından veya dışarıdan iki kişi de kâtip olarak seçilir. Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar nisapları uygulanır.

  Yönetim Kurulu
  MADDE 9. - BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'YI bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'YI temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır.
  a) Yönetim Kurulu;
  1. Genel Müdür,
  2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.
  b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
  1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,
  2. Yüksek öğrenim yapmış olmak
  3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelerden üçünün hukuk iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelerde ise meslekî ihtisas şartı aranmaz
  c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.
  d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
  e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

  Yönetim Kurulunun görevleri
  MADDE 10.- Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA' 4456 sayılı Kanun ve iş bu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Yönetim Kurulu bu meyanda;
  a) Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA'NIN öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
  b) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
  c) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararları alır.
  d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
  e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
  f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
  g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
  h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, altı aylık süreyi geçmemek üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
  ı) BANKA'NIN iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
  j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

  Genel Müdür
  MADDE 11. - Genel Müdür ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre yapılır. Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olması şarttır. Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
  a) BANKA'YI ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.
  b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Bankayı temsil eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.
  c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder.
  d) BANKA sermayesi ile mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.
  e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar.
  Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz.

  Genel Müdür Yardımcıları
  MADDE 12.-Genel Müdür Yardımcıları ortak kararname ile tayin edilir. Genel Müdür Yardımcılarının asgari yarısı hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında olmak kaydıyla en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.

  Denetim Kurulu
  MADDE 13.- BANKA'NIN Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

  Kârın Dağıtımı
  MADDE 14. - BANKA'NIN gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.

  Bankaya Tanınan İstisna ve Muafiyetler
  MADDE 15.- BANKA, Sayıştay denetimine,1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. BANKA'NIN taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez. BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder. BANKA'NIN, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandırdığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA'YA yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından BANKA'CA alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehini ve gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. BANKA'NIN amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dâhil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilâtlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  İlanlar
  MADDE - 16. İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

  Hüküm Bulunmayan Hususlar
  MADDE 17. - Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA'NIN kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
   
Benzer Konular
 1. Çirkin Kral
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  4.212
 2. Çirkin Kral
  Mesaj:
  14
  Görüntüleme:
  5.238
 3. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  981
 4. RUZG4R
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  632
 5. dderya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  515
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş