Osmanlı Terimleri Bulmaca Sözlüğü

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Osmanlı Terimleri Bulmaca Sözlüğü

Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad:PAZVANT

Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad:PURUZ

Rumeli’deki büyük toprak sahipleri:GOSPODAR

Sadrazamların ya da çeşitli devlet adamlarının padişaha verdikleri armağan:RİKABİYE

Sancak beylerine verilen unvan:BAN

Saray acemilerinin birbirlerine karşı “kardeş” anlamında kullandıkları söz:LALADAŞ

Saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek:ARPALIK

Saray, köşk ya da konaklarda erkeklere ayrılmış bölüm:SELAMLIK

Saray:DARÜSSAADE

Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer:ENDERUN

Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı, hadım ağası:TAVAŞİ

Saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad:İÇOĞLANI

Savaş gemilerinde, erlerin brandalarını sardıktan sonra bağlamakta kullandıkları ince halat:NEVCET

Sınır nişanı:URA

Sırp, Hırvat, Arnavut, Dalmaçyalı gibi toplulukların bireylerinden oluşan sınır çetelerine verilen ad:USKOKLAR

Sipahilerin aldığı en büyük tımar:ZEAMET

Son saray ressamı olan İtalyan ressam:FAUSTO ZONARO

Sultanahmet Camisi’nin yazılarını yazan, ayrıca bir pirinç tanesi üzerine İhlas suresini işlemesiyle de tanınan hattat:KASIM GUBARİ

Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad:KAZASKER

Taşra örgütlenmesinde bir beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük yönetim birimi:EYALET

Taşradaki nüfuzlu aileler:AYAN

Taşradaki nüfuzlu ailelere verilen san:AYAN

Top döküm ustasına verilen ad:RİHTEGAN

Topkapı Sarayı’nda, sadrazam ve hükümet üyelerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları yer:KUBBEALTI

Topkapı Sarayı’nın Enderun dışında kalan bölümü:BİRÜN

Topkapı Sarayının girişteki ikinci kapıya verilen ad:BABÜSELAM

Topkapı, Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarına alınıp devlet hizmetleri için yetiştirilen genç:CELEP

Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi:BADIHAVA

Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi:BADIHAVA

Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler:ŞATIR

Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi:LEZ

Tuna Irmağı’nda kullanılan hafif bir savaş gemisi:NASAD

Tuna Irmağı’nda, Osmanlı tarihinde önemli bir yere de sahip olan ada:ADAKALE

Tuna ırmağının gün batyarken aldığı durum için Osmanlılar’ın verdiği ad:ALTUNA

Uzun süren savaşlarda, gerektiğinde düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker:MİRİLU

Ücretli Osmanlı askeri:KAPIKULU

Ülke dışına çıkartılan mallardan alınan gümrük vergisi:REFTİYE

Üst düzey yetkililerin vekil ve yardımcılarına verilen san:KETHÜDA

V. Murat’ı tekrar tahta çıkarmak amacıyla “Çırağan Olayı” olarak adlandırılan eylemi düzenleyen ve “Sarıklı İhtilalci” de denilen Osmanlı gazeteci, düşünür ve siyaset adamı:ALİ SUAVİ

Venedik’te dokunan ve Osmanlılar döneminde ithal edilerek yeniçerilere dağıtılan parlak renkli bir tür çuha:ISKARLAT

Vergi denetimi ve tahsili ile maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memur:BAKIKULU

Vergi ve haraç vermeyen müslüman ahali:BERAYA

Vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad:BERAYA

Vezir kavuğu:KALLAVİ

Vezir konaklarında müstahdeme verilen ad:ZOBU

Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk:KALLAVİ

Vezir:TAASSUP

Viyana’ya, genellikle de Avusturya’ya verilen ad.:BEÇ

XVII. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden meydana getirilen askeri örgüte verilen ad:EVLADI FATİHAN

XVII. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörükler’den oluşturulan askeri örgüte verilen ad:EVLADI FATİHAN

Yaş, sakatlık ya da hastalık nedeniyle emekli edilen yeniçerilere verilen ad:AMELİMANDA

Yaygınlık kazanmış bir yazı türü:DİVANİ

Yedi saltanat sancağından biri:AKALEM

Yeni evlenen erkeklerden alınan bir vergi:ARUSİYE

Yeniçeri aylıklarına yapılan zam:İNAM

Yeniçeri kışlası:ODA

Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay:ODABAŞI

Yeniçeri ocağında tabur:ORTA

Yeniçeri ocağının kaldırılmasından önce, kent ve kalelerin yerli halkı arasından görevlendirilen topçulara verilen ad:İCARELİLER

Yeniçeri ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı:SOLAK

Yeniçeri ocağının, savaşta kullanılan köpekleri yetiştirmek ve yönetmekle görevli sınıfı:SEKSON

Yeniçerilerin giydikleri üstlük:YAPIK

Yeniçerilerin giydikleri üstlük:YAPIK

Yıldırım Bayezit’in oğlu olup diğer kardeşleri gibi Fetre Devri’nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1411’de yakalanarak öldürülmüş Osmanlı şehzadesi:EMİR SÜLEYMAN

Yıldırım Bayezit’in oğlu olup Fetret Devri’nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1405′te

Çelebi Mehmet’in adamları tarafından öldürülmüş Osmanlı şehzadesi:İSA ÇELEBİ

Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik:ZEAMET

Yıllık geliri yüz bin akçeyi aşan dirlik:HAS

Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düzyazının XVII. yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı:NERSİSİ


Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad:PAZVANT

Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad:PURUZ

Rumeli’deki büyük toprak sahipleri:GOSPODAR

Sadrazamların ya da çeşitli devlet adamlarının padişaha verdikleri armağan:RİKABİYE

Sancak beylerine verilen unvan:BAN

Saray acemilerinin birbirlerine karşı “kardeş” anlamında kullandıkları söz:LALADAŞ

Saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek:ARPALIK

Saray, köşk ya da konaklarda erkeklere ayrılmış bölüm:SELAMLIK

Saray:DARÜSSAADE

Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer:ENDERUN

Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı, hadım ağası:TAVAŞİ

Saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad:İÇOĞLANI

Savaş gemilerinde, erlerin brandalarını sardıktan sonra bağlamakta kullandıkları ince halat:NEVCET

Sınır nişanı:URA

Sırp, Hırvat, Arnavut, Dalmaçyalı gibi toplulukların bireylerinden oluşan sınır çetelerine verilen ad:USKOKLAR

Sipahilerin aldığı en büyük tımar:ZEAMET

Son saray ressamı olan İtalyan ressam:FAUSTO ZONARO

Sultanahmet Camisi’nin yazılarını yazan, ayrıca bir pirinç tanesi üzerine İhlas suresini işlemesiyle de tanınan hattat:KASIM GUBARİ

Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad:KAZASKER

Taşra örgütlenmesinde bir beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük yönetim birimi:EYALET

Taşradaki nüfuzlu aileler:AYAN

Taşradaki nüfuzlu ailelere verilen san:AYAN

Top döküm ustasına verilen ad:RİHTEGAN

Topkapı Sarayı’nda, sadrazam ve hükümet üyelerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları yer:KUBBEALTI

Topkapı Sarayı’nın Enderun dışında kalan bölümü:BİRÜN

Topkapı Sarayının girişteki ikinci kapıya verilen ad:BABÜSELAM

Topkapı, Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarına alınıp devlet hizmetleri için yetiştirilen genç:CELEP

Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi:BADIHAVA

Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi:BADIHAVA

Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler:ŞATIR

Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi:LEZ

Tuna Irmağı’nda kullanılan hafif bir savaş gemisi:NASAD

Tuna Irmağı’nda, Osmanlı tarihinde önemli bir yere de sahip olan ada:ADAKALE

Tuna ırmağının gün batyarken aldığı durum için Osmanlılar’ın verdiği ad:ALTUNA

Uzun süren savaşlarda, gerektiğinde düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker:MİRİLU

Ücretli Osmanlı askeri:KAPIKULU

Ülke dışına çıkartılan mallardan alınan gümrük vergisi:REFTİYE

Üst düzey yetkililerin vekil ve yardımcılarına verilen san:KETHÜDA

V. Murat’ı tekrar tahta çıkarmak amacıyla “Çırağan Olayı” olarak adlandırılan eylemi düzenleyen ve “Sarıklı İhtilalci” de denilen Osmanlı gazeteci, düşünür ve siyaset adamı:ALİ SUAVİ

Venedik’te dokunan ve Osmanlılar döneminde ithal edilerek yeniçerilere dağıtılan parlak renkli bir tür çuha:ISKARLAT

Vergi denetimi ve tahsili ile maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memur:BAKIKULU

Vergi ve haraç vermeyen müslüman ahali:BERAYA

Vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad:BERAYA

Vezir kavuğu:KALLAVİ

Vezir konaklarında müstahdeme verilen ad:ZOBU

Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk:KALLAVİ

Vezir:TAASSUP

Viyana’ya, genellikle de Avusturya’ya verilen ad.:BEÇ

XVII. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden meydana getirilen askeri örgüte verilen ad:EVLADI FATİHAN

XVII. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörükler’den oluşturulan askeri örgüte verilen ad:EVLADI FATİHAN

Yaş, sakatlık ya da hastalık nedeniyle emekli edilen yeniçerilere verilen ad:AMELİMANDA

Yaygınlık kazanmış bir yazı türü:DİVANİ

Yedi saltanat sancağından biri:AKALEM

Yeni evlenen erkeklerden alınan bir vergi:ARUSİYE

Yeniçeri aylıklarına yapılan zam:İNAM

Yeniçeri kışlası:ODA

Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay:ODABAŞI

Yeniçeri ocağında tabur:ORTA

Yeniçeri ocağının kaldırılmasından önce, kent ve kalelerin yerli halkı arasından görevlendirilen topçulara verilen ad:İCARELİLER

Yeniçeri ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı:SOLAK

Yeniçeri ocağının, savaşta kullanılan köpekleri yetiştirmek ve yönetmekle görevli sınıfı:SEKSON

Yeniçerilerin giydikleri üstlük:YAPIK

Yeniçerilerin giydikleri üstlük:YAPIK

Yıldırım Bayezit’in oğlu olup diğer kardeşleri gibi Fetre Devri’nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1411’de yakalanarak öldürülmüş Osmanlı şehzadesi:EMİR SÜLEYMAN

Yıldırım Bayezit’in oğlu olup Fetret Devri’nde taht mücadelesi vermiş, ancak 1405′te
Çelebi Mehmet’in adamları tarafından öldürülmüş Osmanlı şehzadesi:İSA ÇELEBİ

Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik:ZEAMET

Yıllık geliri yüz bin akçeyi aşan dirlik:HAS

Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düzyazının XVII. yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı:NERSİSİ
 
Top