Peygamberlerin Ortak Özellikleri ve Diğer Dinlerde Peygamberler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Diğer Dinlerde Peygamberler


Temel Britannica

Peygamber Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber bildirim haber anla*mında peygam ile getiren ulaştıran anlamın*da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi*ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi*nen peygamberler bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey*gamberin sözü geçer; yaşamları topluma ilet*tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu*cizeler anlatılır.
İslam dinine göre peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in*sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber Ffz. Musa (Tevrat) Ffz. Davud (Zebur) Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam*berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne*bidir ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö*lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam*berler Hz. Âdem Hz. İdris Hz. Nuh Hz. Hud Hz. Salih Hz. İbrahim Hz. Lût Hz. İsmail Hz. İshak Hz. Yakub Hz. Yusuf Hz. Şuayb Hz. Musa Hz. Harun Hz. Da*vud Hz. Süleyman Hz. Eyub Hz. Zülkifl Hz. Yunus Hz. İlyas Hz. Elyesa Hz. Zeke-riya Hz. Yahya Hz. İsa ve Hz. Muham*med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر) Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber "haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise peygamberler birer büyük insan filozof kişiliklerdir.

Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.

Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan baba oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.

İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir.

Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh ,Hud, Salih ,İbrahim, Lut, İsmail ,İshak ,Yakub ,Yusuf ,Eyüp, Şuayb ,Musa, Harun, Zul-Kifl ,Davud ,Süleyman, İlyas, Elyesa,Yunus, Zekeriya ,Yahya ,İsa ve Muhammed'dir.

İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa Yahudilik tarafından Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.

Muhammed İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir.

İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur ,Tevrat İncil Kur'an.

Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar) Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.


Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:

"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi 6)

Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri

1. Kulluk
2. Tebliğ
3. Güzel örnek
4. Dünya ve ahiret dengesini temin
5. İtiraz kapısını kapatmak

Diğer Dinlerde Peygamberler

Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
#2
http://www.videoquran.net/
42 dilde kuran meali online dinlene bilir bir cok türkçe tercüme ve seslendirmesiyle videoquran.net
adresinden alabilirsiniz.arnavutca amerikce arapca azerice bahasa indonesia bangala bengali berberce
tamazgitce boşnakca cince ingilizce filipince fransızca almanca gujareti hintce kannada dili korece
kürtçe malayalam maranoa marthi peştunca persce portekizce rusca somalice ispanyolca kisvahili tagalog
tamilce telagu türkçe urduca uygurca özbekce ve daha bir cok dilde sesli kuran tercümesi indire bilir
dinleye bilir. veya bilgisayarınıza program olarak yükleyebilir. hatta sitenize ekleye bilirsiniz.
sadece arapca isteyenler için 150 değişik hafızdan sesli kuran için http://mp3quran.audioquranmp3.com
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 

Benzer konular

Top