Rusya'daki yarımadalar

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Rusya'daki yarımadalar

Kamçatka‎ Yarımadası
Faddeyevsky Yarımadası
Kerç Yarımadası
Kola Yarımadası
Taman Yarımadası
Taymır Yarımadası
Yamal Yarımadası
Çukçi Yarımadası​
Kamçatka‎ Yarımadası
Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan yarımada.

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüzölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

Faddeyevsky Yarımadası
Faddeyevsky Yarımadası (Rusça: Полуостров Фаддеевский) coğrafî olarak iki ayrı ada olup, karanın denize yürümesi diye adlandırılan doğal olaylar ile yakın olan adaların birbirleriyle ile birleşmesi sonucu dünyanın en büyük elli adasından biri olmuşlardır. Yeni Sibirya Adaları olarak adlandırılan adalar grubunun bir üyesidir. Faddeyevski Adası'nın genel fizikî özelliği kumluk ve yer yer killi toprağı olmasıdır.

Kerç Yarımadası

Koordinatlar: 45°15′N 36°00′E Kırım yarımadasının doğusunda bir yarımada. Rusya Federasyonu sınırları içinde yer almaktadır. Azak Denizi ve Karadeniz'e kıyıları vardır. Kerç Boğazı ile Kırım'dan ayrılır.

Kola Yarımadası
(Rusça: Кольский полуостров) Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde, Murmansk Oblastı sınırları içinde kalan toprak parçası. Kuzeyde Barents Denizi, güney ve doğusunda Beyazdeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 100,000 km² olan yarımadanın kuzeyi dik ve yüksekçe, güney kısımları ise oldukça engebesizdir.

Yarımadada Sovyet Rusya döneminde getirilmiş, fakat günümüzde artık kullanılmayan 250 nükleer bulunur ama yine de etkileri hâlen devam etmektedir. Yarımadanın üzerinden irili ufaklı birçok akarsu denizlere dökülür. Ponoy Nehri, Varzuga Nehri, Voronya Nehri ve Iokanga Nehri bunların en önemlileridir. Buradaki akarsular Faroer Adaları'ndan yola çıkarak buraya gelen Atlantik Somonları için önemli bir üreme ve yaşam alanıdır. Önemli gölleri Imandra Gölü, Umbozero Gölü ve Lovozero Gölü'dür. Dünyada çok yüksek fiyatlar ile satılan bir fırçanın tüylerinin elde edildiği sansarlar bu bölgede yaşar.

1870'de bir harita.
Taman Yarımadası (Adigece: Темэн; Темэнык1э), Rusya Federasyonu'nda Krasnodar Kray'da bataklıklı yarımada. Azak Denizi'nin (Adigece: Хы Мыут1э) güneydoğusunu kapatır. Karşısındaki Kerç Yarımadasından Kerç Boğazı (Adigece: Хы Т1уалэ) ile ayrılır.

Taman Yarımadası bir Adige bölgesi iken Kırım Hanlığı'na bağlanmış, 1783'te Kırım Hanlığı'nın Rusya'ya ilhak edilmesi üzerine, Ruslar tarafından soykırım yoluyla Adige ve Nogaylar'dan temizlenmiştir.

Taymır Yarımadası
(Rusça: Полуостров Таймыр, Таймырский полуостров), Sibirya'da Asya anakarasının en kuzeydeki noktasını teşkil eder. Laptev Denizi'nde Yenisey ve Katanga Körfezleri arasında bulunur. Taymır yarımadasında Dolgan Türkleri yaşamaktadır. Dolgan Türklerinin nüfusları yaklaşık 8.000 'dir.
Etimoloji
Taymır sözünün kökeni üzerine bir çok varsayım öne sürülmüştür. Türkçe olması muhtemeldir.


Yamal Yarımadası
(Rusça: полуо́стров Яма́л), Rusya, kuzeydoğu Sibirya, Yamalo-Nenets Özerk Okrugu bölgesinde bulunan yarımadadır. Kabaca 700 km genişliğindedir. Batıda Kara Denizi, doğuda Ob Körfezi ile sınırlanmıştır. Kendi yerli sakinleri olan Nenets dilinde, "Yamal" "Dünyanın Sonu" anlamına gelir.

Çukçi Yarımadası ya da Çukotka Yarımadası

(Rusça Чукотский полуостров ya da kısaca Чукотка Çukotka), kuzeydoğu Asya'nın koordinatı yaklaşık 66° N 172° W olan yarımadası. Rusya Federasyonuna bağlı Çukotka Özerk Okrugunun bir parçasıdır.

Kuzeyde Çukçi Denizi ile çevrilen yarımada doğudan Bering Boğazı güneyden de Bering Denizi ile çevrilidir.

Halklar

Yarımada geleneksel olarak Çukçilerin ve Asya Eskimolarının (Sibirya Yupikleri, Naukan Yupikleri ve Sirenik Yupikleri) toprağıdır. Ayrıca, Koryaklar, Çuvanlar, Evenler (ya da Lamutlar), Yukagirler ve sonradan gelen Ruslar bulunur.

Ekonomi

Madenlerin (kalay, kurşun, çinko, altın ve kömür) de bulunduğu yarımadada ren geyiği yetiştiriciliği, avcılık ve balıkçılık da yapılmaktadır.
 

Benzer konular

Top