Saatler

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Saatler
  • Ateş saati
  • Elektronik saat
  • Kum saati
  • Köstekli saat
  • Mekanik saat
  • Piaget SA
  • Rolex

El Cezeri'nin ateş saati, 1206

Ateş Saati
Ateş Saati, (ya da Mum Saati) Petrol lambasının alevi ile çalışan saat mekanizmasında, tüketilen yağın bölmeli bir saydam kapta izlenmesi ya da kısalan mumun gölgesinin, arkadaki bir cetvel üzerindeki boyuna göre zaman belirlenen saatdir.

İlk olarak nerede kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak bu çeşit saatler 520 yılına ait Çinli şair You Jiangu'nun bir şiirinde geçmektedir. Bu şiirde mum üzerindeki derecenin zamanın geçmesini belirlediği anlatılmaktadır. Aynı tip mumlar 10. yüzyılın ilk dönemlerinde Japonya'da da kullanılmıştır. Uzakdoğudaki bu ülkelerde tapınaklar başta olmak üzere çeşitli bitkiler dövülerek toz haline getirilip, sıkıştırılarak bir tüp içinde yerleştirilmesi ile ateşin ulaştığı yere göre zaman hesaplaması yapılmaktaydı.

En bilinen mum saati ise İngiltere'de Kral Alfred tarafından kullanılmıştır. Büyük Alfred'in icadı saat, tamamı 72 penny ağırlığında, her biri 12 inç uzunluğunda, aynı kalınlıkta ve 12 eşit parça şeklinde işaretlenmiş 6 mumdan oluşmaktadır. Her mum tamamen 4 saatte ve her işaret 20 dakikada yanmaktadır. Mumlar ağaçtan yapılmış ve önü mumlar görünecek şekilde şeffaf koruma kutusu içinde durmaktadır.

En gelişmiş modellerinden biri ise Ortadoğulu bilim adamı El Cezeri'nin 1206 yılında yaptığı saat kabul edilir.

Elektronik saat
Elektronik saat, çok küçük pilli saatlerdir. Kol saatleri,elektronik saatler grubuna girer. Pilleri minik ve yuvarlaktır. Pilleri bittiğinde değiştirilmesi mümkün saatlerdendir.Yelkovan ve akrebi ayarlanabilir. Hata yapabilir(duraklayabilir). Bu saat atom saati kadar uzun süre dayanmaz.

Kum saati
Kum saatleri içine kum doldurulmuş altı üstü geniş, beli ince , eşit miktarda bir sıvının ya da çok ince taneli bir katının bir delikten geçerken daima aynı zamana ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanarak çalışan zaman ölçme aracıdır.

Akış hızının sabit olmayıp, işlemin toplam süresinin sabit oluşu bu saatlerin dezavantajıdır. Saatlerde kumun yanında, zaman zaman pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, civa ya da ince toz siyah mermer de kullanılmıştır. Kum saati, Avrupada ilk kez 8. yüzyılda bir papazın buluşuyla kullanılmaya başlanmıştır. Camcılık becerisi geliştikçe, kumun doldurulduğu ağız da eritilerek kapatılmış ve nemlenerek akışın zorlaşmaması sağlanmıştır.

16. yüzyıldan günümüze bu saatler sürekli zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmıştır; kiliselerde dua süresi, gemilerde tayfaların nöbet süresi ya da gemilerin hızlarının belirlenmesi amacıyla da kullanılmıştır.

Soğuk iklimlerde su saatine göre daha yaygın kullanımı olduğu halde, kum saati gün boyunca zaman ölçümü için çok uygun bir gereç değildi. Bunun için, ya çok büyük yapılması, ya da başında her an birinin beklemesi gerekiyordu. Bazı kum saatlerinde bulunan kadrandaki gösterge, saatin her başaşağı edilişinde bir saat ileri alınıyordu. Yine de, kum saati uzun bir dönem boyunca küçük zaman aralıklarının ölçülmesinde başarıyla kullanılmıştır.

Köstekli saat
Köstekli saat, bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan saat türüdür. Köstekli denmesinin sebebi köstek denilen bir kılıfa konulmasıdır. Genel anlamıyla kurularak çalışan mekanik bir saat türüdür.

Mekanik saat
Mekanik saatler için bulunan mekanizma, ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir vargel düzenidir ve tüm modern saatlerin de ortak özelliğidir. Böylece, kısa aralıklarla duran ve inen bir ağırlık, saat mekanizmasını günün uzunluğuna ya da kısalığına bağlı olmaktan kurtarıyordu.

Bu mekanizmanın en eski türü "kamalı" olarak biliniyor. Ucuna ağırlık bağlı iki yanından atlamalı olarak tırnaklarla donatılmış bir metal çubuk ve yatay olarak gidip gelen bir milden oluşan mekanizmada, her gidişte bir tırnak salıveren bir düzen oluşturulmuş ve milin ivmesi de dış ucuna takılmış bir ağırlıkla kontrol edilmiş. Ağırlık uzağa çekilince salınım hızlanıyor, yaklaştırılınca da yavaşlıyor. Böylece, başlangıçta dakikaların ve daha sonra da saniyelerin belirlenmesi mümkün olmuştur.

Zamanın mekanik olarak ölçülmesi yönündeki ilk adımlar din adamlarından gelmiştir. Keşişler dua etmek için kesin saati bilmek zorundaydılar. İlk mekanik saatler, saati göstermek değil duyurmak üzere yapılmışlardı. Bu saatler birer ağırlığa bağlı olarak çalışıyorlardı ve belirli zaman aralıkları ile gonga vuran tokmaklarla donatılmışlardı. Daha önceki yüzyıllarda, eski saat sistemlerinin sesli birer uyarı vermesini sağlama çabaları olumlu sonuçlanmamıştı. Geçen süreyi ufak taş parçacıkları atarak ya da düdük öttürerek belirten karmaşık mekanizmalar üretilmişti.

Güneş saati, su saati ve kum saati, değişik şekillerde süreyi göstermek amacına yönelikti. Mekanik saat ise manastır hayatında belli bir mekanik işlevi yerine getirmek, bir çekiç aracılığıyla ses üretmek ve böylece belirli zaman aralıklarını belirtmek amacını gütmekteydi. O dönemlerde saatlerin çan çalması gerektiğine inanılıyordu.

Mekanik saatlerin içinde en ünlülerinden olan Giovanni di Dondinin tasarımı, ağırlıkla işleyen mekanizmaya bağlı sarkaç ve sekteli rakkas dişlisinden oluşuyordu ve saatte kadran bulunmuyordu.

Gündüz saatlerinin gece saatlerine uymayan saat sistemi, 14. yüzyılda mekanik saatlerin yapılmasına kadar devam etmiştir. Günü eşit saatler halinde bölen ilk saat, Milandaki Saint Gottard kilisesi saatidir. Yüzyılın ortasına doğru büyük Avrupa şehirlerinin kulelerinde mekanik saatler görülmeye başlanmış ve gittikçe yayılmıştır. Vargel düzeniyle çalışan bu saatler 300 yıl boyunca devam etmiştir.

1500lerde Nürnbergde Peter Heinleinın zembereği bulmasıyla, büyük ağırlıklar kalkarak taşınabilir küçük saatler olanaklı kılınmıştır. İlk saatlerde kadran, akrep ve yelkovan bulunmuyordu. Okuma yazma oranının düşük olması, saatlere insanların bakıp anlayacağı yazılar koymak yerine çan sesleri konmasını gerektiriyordu. Süreyi görsel olarak göstermek için saatlere kadranı ilk olarak kullanan ve 1344te 24 dilimlik saati yapan Dondidir.

Saat gelişiminde atılan başka bir büyük adım da sarkacın bulunmasıdır. Kilisede papazı dinlerken kürsünün üzerinde sallanan lambanın salınım zamanının sabit olduğunu farkeden Galileo, sarkacın salınım periyodunun, ağırlığına ya da genişliğine değil, uzunluğuna bağlı olduğunu bulmuştur. Galileo, ölümüne yakın, sarkaçla çalışan bir saat tasarlasa da bunu gerçekleştirememiştir. İlk çalışan sarkaçlı saati 1656da, Galileonun ölümünden 14 yıl sonra, Alman astronom Christian Huygens yapmıştır. Huygensin saati önceleri günde bir dakikadan az hata veriyordu. İlk olarak sağlanan bu hassaslığı, Huygens çalışmalarıyla hatayı günde 10 saniyeye düşürerek, artırmıştır.

Sarkacın bulunmasıyla ilk defa olarak saatlere dakika ve saniye kolları eklenmiştir.1670lerin ortalarında Huygensin balans yayını geliştirmesi taşınabilir saatlerin gerçek bir cep saati haline getirilebilmesini sağlamıştır. Yay mekanizmasının bulunması, zamanın hem karada hem de denizde aynı doğrulukta ölçülebilmesini sağlamıştır. Balans yayının geliştirilmesi ile gittikçe küçülen saatler cepte ya da kolda taşınabilmeye başlamış, ilk ucuz cep saatleri ABDde üretilmiş, kol saatleri ise 1890larda ortaya çıkmıştır. Başlangıçta sadece kadınların kullandığı kol saatleri I. Dünya Savaşı sırasında erkekler arasında da yaygınlaşmıştır.

Zamanı karada ve denizde aynı olarak ölçebilen bu yeni saatlerle zaman birimlerinin hassaslığı sorgulanmaya başlanmıştır. Bir saniyenin uzunluğu neydi? Basit bir hesapla saniye dakikanın 1/60ı, dakika saatin 1/60ı ve saat te günün 24te biri olduğu için bir saniye ortalama güneş gününün 86 400de biri olarak ortaya çıkar. 1820de zaman aralıkları bu hesaba göre standardize edilmiştir.

Piaget SA
Piaget SA Georges Piaget tarafından 1874 yılında « La Côte aux Fées » köyünde kurulmuş, İsviçreli bir lüks saat ve mücevher firmasıdır. Lüks sektöründe uzmanlaşmış, İsviçreli Richemont group grubuna aittir.

Kökeni (1874-1942)
1874 yılında, Georges Edouard Piaget, İsviçre, Juradaki La Côte-aux-Féesnin küçük bir köyündeki aile çiftliğinde ilk atölyesini kurar.. Ona ün kazandıran guseli saatlerle ve yüksek hassasiyetli saat düzeneklerinin üretimiyle özdeşleşen Piaget adı, kısa zamanda Neuchatel bölgesinin sınırlarını aşar. 1911 yılında, Georges Piagetnin oğlu Timothée Piaget, aile şirketinin iplerini tekrar eline geçirir. Yapımevi bundan böyle bilezik-saat yapımına odaklanır

Markanın tescili (1943-1955)
Kurucusunun torunları Gérald ve Valentin Piagetnin girişimiyle, 1943te Piaget markası tescil edilir. Côte-aux-Fées yapımevi bundan böyle kendi kreasyonlarını üretmeye başlar ve uluslararası alanda hızla gelişir. Bu aile şirketi, güçlü büyümesini takiben, 1945te yine La Côte-aux-Féesde, özellikle yenilikçiliğe ve ekstra ince düzeneklere odaklanan yeni bir yapımevi açar.

Ekstra ince düzenek ve mücevherat (1956-1963)
1957 yılında, La Côte-aux-Fées yapımevi, ekstra ince (2 mm kalınlığında) elle kurmalı ilk mekanik düzeneği, 9P Kalibreyi çıkarır. Daha sonra 1960 yılında, Piaget saat ustaları, 2,3 mm kalınlığıyla, dünyanın en ince otomatik düzeneği olan 12P Kalibreyi geliştirirler (Guinness Rekorlar Kitabında resmiyet kazanmıştır). Piaget koleksiyonu çeşitlenir. Piaget para saatler, yüzük saatler, broş saatler ya da kol düğmesi saatlerin yanı sıra, ilk mücevher takımlarını yaratır. 1957de erkek saati Emperador piyasaya sunulur ve markanın önde gelen modellerinden biri haline gelir. Şirketin büyümesi, şirketi Cenevrede mücevherciliğe adanmış bir yapımevi daha açmaya iter ve 1959da ilk butik açılır.

Atılım (1964-1987)
Mücevherat, Jackie Kennedy, Gina Lollobridga ve Andy Warhol gibi isimler sayesinde, hızla dünya çapında bir üne kavuşur. 1964 yılında, Piaget sert taştan yapılmış kadrana sahip ilk saatleri sunar : lacivert taşı, turkuaz, akik veya kedigözü. Piaget daha sonra, değerli saat ustalığının simgesi olan manşet saatini piyasaya sürer. 1976da, neslinin en küçüğu olan, kuvars düzenek 7P Kalibre çıkar. Avangard tarzdaki Piaget Polo[4] saati 1979da piyasaya sunulur ve markanın ikon modeli haline gelir. 1986da sunulan Dancer koleksiyonu da aynı başarıyı yakalar. 1980den itibaren Yves Piagetnin başkanlığındaki Piaget istisnai bir zevkin simgesi olmayı sürdürür ve marka da « saat yapımında mücevhercilik » statüsünü kazanır.

Birleşme (1988-2000)
Lüks grubu Vendôme, ya da yeni adıyla Richemont, 1988de Piaget yapımevini tekrar satın alır. 90lı yıllarda, piyasaya yeni koleksiyonlar sunulur : Possession, Tanagra, Limelight ve değiştirilebilir bilezikleriyle Miss Protocole. Piaget, saat olarak, Altiplano modelini çıkarır ve 1999da klasiklerinden biri olan Emperador serisini yeniden yaratır. Karmaşık yüksek saatçilik ürünleri, Black Tie adı altında, aynı koleksiyon içerisinde sunulur.

Yeni Düzenek (2001-2008)
2001 yılında, Cenevrenin eteklerinde Plan-les-Ouatesda yeni bir Piaget Yüksek Saatçilik Yapımevi daha açılır. Düzenekler, ailenin tarihsel beşiği olan La Côte-aux-Féesde üretilmeye devam eder. Yeni binada 40ın üzerinde saat ve mücevher işi yapılır. Aynı yıl, Piaget 70li yılların Polo saatini gençleştirir ve Magic Reflections koleksiyonunu tanıtır. Yapımevi birçok mekanik düzenek serisi geliştirir ve 2002de Piaget Yapımevinin ilk tourbillon düzeneği, dünyanın en ince tourbillon şekline sahip, 3,5 mm kalınlığındaki 600P Kalibre piyasaya çıkar. 2004te, Piaget kuruluşunun 130. yılını kutlar.

Teknik bilgiler
Piaget, mekanik saatlerini kendi bünyesinde tasarlar, geliştirir ve üretir. Yapımevi 1874te kurulmuş olup, burada komplikasyonlu bir saat ya da değerli bir mücevher takımı tasarımından sevkiyatına kadar 40ın üzerinde iş grubu bulunmaktadır.

Ekstra ince düzenek
Piaget, sırasıyla 1957 ve 1960 yıllarının kendi kategorilerindeki en ince düzenekleri [6] olan 9P manuel ve 12P otomatik düzenekleriyle, ekstra ince düzeneklerin öncüleri arasında bulunmaktadır. Bunlar, son olarak, sadece 2,1 milimetre kalınlığa sahip modern 430P, 450P veya 438P tasarımlarının da yolunu açmıştır. Bu son yenilikler bilhassa Altiplano serisinde kullanılmıştır.

Tourbillon düzenek
Tourbillon düzenek 3 yıldan uzun bir süre boyunca geliştirilmiştir. Bu araştırmaların sonunda dünyadaki en ince şekle sahip (3,5 milimetre kalınlığındaki) tourbillon düzenek olan 600P kalibre ortaya çıkmıştır. Kasası özellikle sofistikedir: 3 tanesi titanyum dingil, 42 adet minik bileşenden oluşan kasa, sadece 0,2 gram ağırlığındadır. Eşsiz bir eksen üzerinde duran, volan tipi tourbillon üzerine P tırnak yerleştirildiğinden, dengelenmesi iyice güç bir iştir. Azami güvenirlik için, her 600Pnin montajı ve mahfazalanması tek bir saat ustasına emanet edilmiştir.

Tourbillon Squelette düzenek
Piagetnin sembolü haline gelmiş komplikasyonu olan volan tourbillon düzeneği, dünyadaki en ince modeldir (3,5 milimetre kalınlığında). Tourbillonun kasası üzerinde saniyeleri temsilen 60a bölünmüş, menevişli bir güneş parlar. Bu model, değerli taşlarla kaplı altınla işlenmiştir. Pek çok sertifikaya sahip Tourbillon squellette düzeneklerin her biri tek bir saat ustası tarafından birleştirilir ve mahfazalanır.

Geri giden düzenek
560P Kalibre, otomatik kurmalı mekanik bir düzenek olup, geri giden saniye gösterme özelliğine sahip karmaşık bir mekanizmayla, Piaget Yapımevinin kendi bünyesinde tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Saatin kolu, saat 12deki bir daire yayı üzerinde 0dan 30a hareket ederek, anında çıkış noktasına geri gelir. Sanatsal bir finiş için tasarım süreci 24 ay sürer: dairesel Côtes de Genève süslemesi, platin cilalama, mavileştirilmiş vidaların yanı sıra açılama ve germe.

Otomatik düzenek
2006 yılında, otomatik kurmalı yeni nesil mekanik düzenekler piyasaya sürülmüştür. Saat, dakika, merkezi saniye ve büyük tarih göstergesine sahip 800Pde, 72 saatlik bir çalışma ömrü temin eden iki kovan bulunur. Örneğin 26,8 milimetre çapındaki bu 12 çizgi kalibre, klasik olarak saatte 21'600 değişim frekansıyla (3 hertz) işlemekte olup, vidalı bir pandülle ayarlanmaktadır. 850P modeli, iki alt kadran üzerinde, bir küçük saniye ve ikinci bir saat dilimi gösterir. Merkezi saat dilimi üzerinde senkronize olan bir gün/gece göstergesi de bilgileri tamamlar.

Mineleme tekniği
Piaget, geleneksel bir teknik sayesinde minyatür resim sanatını sürdürmektedir. Mine sanatçısı ham mineyi alarak, çok ince bir toz elde edene kadar öğütür ve temizler. Bu daha sonra renk paletini oluşturmak üzere bağlayıcı yağlar ve esanslarla karıştırılır. Mine fırçayla birbirinin ardı sıra çok ince katmanlarla uygulanır ve her biri 800°nin üzerinde sıcaklıkta fırınlanarak perdahlanır. Minelenen her parçanın yaklaşık yirmi kere fırınlanması gerekir. Mine ve renkleri böylelikle sabitlenir.

Kakma ve gemoloji
Piaget, Cenevrenin en önemli mücevher atölyesine evsahipliği yapar. Tüm taşlar elde şekillendirilir, düzeltilir ve işlenir. Pırlanta ve değerli taşların seçimi için de aynısı geçerlidir. Pırlantalar, söz gelimi, renk (Dden Gye) ve saflık (IFden VVSye) standartlarına uygundur. Pırlantalar renk, büyüklük, saflık ve karat kriterlerine dayanan bir iç protokol uyarınca sıkı kontrollerden geçirilir. Piaget atölyesi « Council for Responsible Jewellery Practices » ve « Kimberley Process Certification Scheme » üyesi olup, bunlar pırlanta üretiminin usullere uygunluğunu belgelemektedir.

Rolex
Rolex SA kol saati ve aksesuarları üreten İsviçreli üretici firmadır. Rolex saatler genellikle statü simgesi olarak görülmektedir. Rolex en büyük lüks saat üreticisidir. Yaklaşık olarak günlük 2.000 saat üretmektedir.

1905 yılında Hans Wilsdorf ve Alfred Davis Londra'da "Wilsdorf and Davis" i kurdular. Öncelikle İsviçre'den saat parçaları ithal edip, bu parçaları İngiltere'de birleştirdiler. İlk üretimler genelde kuyumculara satıldı. 1908 yılında Wilsdorf Rolex markasını kurdu ve La Chaux-de-Fonds, İsviçre'de bir büro kurdu. Wilsdorf saat markasının isminin her dilde rahatlıkla söylenebilmesine dikkat etmişti. 1919 yılında Wilsdorf firmasını Cenevre'ye taşıdı. Burada Rolex Saat Firması olarak kurdu. Daha sonra bu isim Montres Rolex, SA ve son olarak Rolex SA olarak değiştirildi. Şirket Birleşik Krallık dışına çıkarılmıştı çünkü, Birleşik Krallık'ta altın ve gümüş gibi metallere uygulanan vergiler çok yüksekti. Wilsdorf'un ölümüyle şirket kazancı hayır kurumlarına gitmektedir. Halen şiket hisseleri dünya borsalarında satışa sunulmamıştır. Ayrıca, herhangi bir Rolex saatin üretime başlama ile fabrikadan çıkışı arasında en az iki yıllık bir zaman dilimi olduğu söylenir.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,470
Beğeniler
8,992
Takım
GALATASARAY
#2
İsviçre'nin lüks saatler konusunda tartışmasız bir numara olması gerçekten düşündürücü. İşlerini iyi yapıyor adamlar ve büyük ekonomik kazanç sağlıyorlar tabii.
 

Benzer konular

Top