Sanayi inkılabı nedir? - Sanayi inkilabının sonuçları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Sanayi inkılabı nedir ?
- Sanayi inkilabının sonuçları


Avrupa`da üretim genellikle el emeğine dayalıydı ve mahalli karakterdeydi.Sabır işi olan iplik bükümü ile dokumacılıkta el emeğinin payı daha büyüktü.Denizaşırı ülkelerle yapılan ticaret İngiliz
dokunma sanayinde kullanıldı ve geliştirildi.Mekanik dokuma tezgahları hem üretimin artması hemde kalitenin yükselmesi sonucunu verdi.Makine yapmak için demire ve demirin işlenmesinde daha ileri yöntemlere ihtiyaç duyuldu.Böylece demir üretiminin arttırılmasına çalışıldı. Çelik yapımında yeni metotlar bulundu.Çeliğin kullanım alanları genişledi.makineleri n daha verimli çalışması için yüksek güce duyulan ihtiyaç buharın makinelere uygulanması ile çözüme ulaştırıldı.Daha büyük ve daha çok sayıda iplik ve dokuma makineleri hizmete girdi.Her tarafta imalathaneler kuruldu. Evlerde yapılan mahalli karakterdeki üretim gittikçe milli bir nitelik aldı. Daha sonra milletlerarası boyutlara ulaştı.

Büyük fabrikaların ortaya çıkmasıyla eski hayat tarzında da değişim oldu.İşveren sermaye sahipleriyle çalışan kesim arasındaki gelir farkı büyüdü. Tekniğin tarıma uygulanması ile çok sayıda çiftçi işsiz kaldı. Bunlar sanayi kesiminde çalışmaya başladılar.Ücretler düşük seviyelerde kaldı.Kadınların ve küçük çocukların çok ucuza ve uzun süreli çalıştırılmaları genel bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

Gelir seviyesinin yükselmesi tüketici kitlenin genişlemesi sonucunu verdi. Büyük firmalar ve bankalar faaliyete geçti. Ulaşım imkanları arttı. Okyanusları aşabilecek yüksek kapasiteli gemiler inşa edildi. Demir yollarının yapımına da hız verildi. Posta sistemi kuruldu iletişim hızlandı. Bu sayedeuzak ülkelerden mal getirilmesi kolaylaştı. İç ve dış ticaret daha da canlandı.

Sanayi inkılabı İngiltere`den sonra Avrupa`nın diğer ülkelerine de yayıldı. Fransa`da sanayi inkılabının ilk belirtileri yine dokuma sanayinde görüldü. Hollandalı sermayedarlar ise ülkelerinde milli bir sanayi kurmak yerine servetlerini yabancı ülkelerdeki yatırımlarında kullandılar.SANAYİ İNKILABININ SONUÇLARI


Üretimin artması elde edilen malların pazarlanması meselesini ortaya çıkardı. Bu da Avrupa devletleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamı yarattı. Sanayi inkılabı bütün ülkelerde aynı hızla gerçekleşmedi. Bu yüzden Sanayi toplumları ve tarım toplumları gibi ayırımlar ortaya çıktı. Sanayinin geliştiği şehirlere göç hareketleri hız kazandı. İşçi sınıfının kötü hayat şartlarından şikayetleri çoğaldı. İşçi haklarını ön plana alan sosyalizm hürriyetçilik ve milliyetçiliğin yanında yeni bir akım olarak ortaya çıktı. Sanayi inkılabını gerçekleştirmiş devletler toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni politikalar üretmek ve uygulamak zorunda kaldılar.
 

Benzer konular

Top