Serap nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Serap nedir?

Işık ışınları sıcak havayla soğuk havanın birleştiği kesimlerden geçerken kırılmaya uğrar. Sıcak havanın üzerinde soğuk hava yer aldığı zaman gökyüzünün görüntüsü yerin üstünde görülebilir. Soğuk havanın üzerinde sıcak hava yer aldığında da Dünya yüzeyindeki cisimler gökyüzünde yüzüyormuş gibi gözükebilir.


Çölde ilerleyen bir yolcu uzakta, titreyen bir göl izlenimini uyandıran bir gö-rüntü görür, ama yaklaştıkça bu parıltı gide-rek kaybolur; yolcunun gördüğü gerçek değil, serap ya da ılgım denen yanıltıcı bir görüntü-dür. Çöle gitmeden de, çok sıcak bir havada karayolunda yolculuk ederken, yolun kuru olması gerektiğini bildiğimiz bir kesimini san-ki orada bir su birikintisi varmış gibi görebili-riz. Uzaktaki cisimlerin çarpılmış, biçimi bo-zulmuş ya da tepetaklak olmuş gibi gözüktüğü başka serap türleri de vardır.
Bütün seraplara, bir saydam ortamdan bir başka saydam ortama geçerken kırılmaya uğrayan ışık neden olur. Işık ışınlarının havada kırılması havanın yoğunluğuna bağlıdır. Güneşli bir günde atmosferin yere yakın kesimlerinde hava çok ısınır ve genleşir (hacmi büyür), bu nedenle de yoğunluğu azalır. Bu katmana giren ışık ışınları kırılmaya uğrar ve Dünya' nın yüzeyinden öteye doğru yönelir; çöldeki yolcunun gördüğü (ya da karayolunda bizim gördüğümüz) bu kırılmış ışınlardır ve bu da gerçekte, gökyüzünün parlaklığından başka bir şey değildir. Sıcak hava katmanı hiçbir zaman tam anlamıyla durağan olmadığı için, bu katmandan geçen ışık da hafifçe titrer ve bu da suyun yüzeyinde oluşan hafif dalgalan-maya benzer bir görünüm yaratır.
Kutup bölgelerinde çok yaygın görülen bir başka serap türüne ise deniz yüzeyinin hemen üzerindeki çok soğuk (ve bu yüzden yoğun) hava katmanı neden olur. Bu katmana giren ışık ışınları Dünya'nın yüzeyine doğru kırıl-maya uğrar ve bu nedenle uzak cisimler, örneğin ufuk çizgisinin ötesindeki gemiler görünür duruma gelir. Bu olaya yüksek serap denir. Soğuk hava katmanları sıcak hava katmanlarından daha kararlı ya da durağan olduğu için görüntüler kusursuz ve belirgin-dir. Soğuk katmanın üzerindeki daha sıcak hava katmanları bazen ışık ışınlarını, uzaktaki gemi ya da cismin tepetaklak gözükmesine neden olacak biçimde bükebilir.
Karaların havayı ısıtması, denizlerin ise soğutmasıyla ortaya çıkan iki ayrı etki bazen birleşebilir. Bir zamanlar İtalya ile Sicilya arasındaki Messina Boğazı'nda görülen ve uzaklardaki kulübelerin, havada duran, şaşı-lacak güzellikteki perili şatolar görünümünü aldığı garip serap da bu tür bir etki birleşme-siyle açıklanabilir. Bu serap, bir zamanlar büyücü olduğuna inanılan Morgan Le Fay'ın adıyla, Fata Morgana (Perili Morgana) olarak anılmaktadır. Bir başka ünlü serap da Tem-muz 1798'de, denizin oldukça serin olduğu sıcak ve durgun bir öğleden sonra, Fransa'nın Calais'den Dieppe'e kadar olan 100 kilomet-relik kıyı şeridinin üç saat boyunca ve bütün ayrıntılarıyla İngiltere'deki Hastings'ten görülmesi
 

Benzer konular

Top